< JG 161 Jaunā Gaita   JG 163 >

32. GADAGĀJUMS

1987. GADA APRĪLIS

2. (162.) NUMURS

KRONVALDU ATIS:

„Tātad latviešu valoda ir vēl tagad dzīva... Šī valoda, arī mūsu pašu garam mostoties, derējusi par laipu, pa kuŗu satiekas sirds ar sirdi, dvēsele ar dvēseli, gars ar garu...”

S A T U R S  

1     Kronvaldu Atis, Par valodu (Kādas runas fragments)
2     Ēvalds Dajevskis, Iekārtojums akrobatiskai pantomīnai
3     Irina Ozoliņa, Trīs vienas ģimenes autori - Ābeles
13     Aina Siksna, Ketrīne Lelde
18     Juris Kronbergs, Rīga, viesnīca
18     Anitas Dzirnes dzejoļi
21     Elga Leja, Atbrīvošanās
21     Kahlils Gibrans, Salome atceras
22     Valdis Krāslavietis, Tā Kunga 1186. gads
23     Inārs Brēdrichs, Benedikcija
23     Klāva Elsberga dzejoļi
24     Gunars Saliņš, Kritušais, Klāvam Elsbergam
25     Atvadvārdi Klāvam Elsbergam
26     Kā tas toreiz bija. Mūža meža maldi?
27     Emīls Krieviņš, Atmiņas par latviešu koloniju "Vārpa"
36     Nikolaja Bulmaņa intervija ar Džemmu Skulmi
40     Ēriks Pārups, Pretestības kustība vācu okupācijas laikā
44     ATBALSIS:
       Māra Gulēna, Sēklas sniegā: 24. DIVREIZDIVI nometne
       Aina Siksna, Velna astes gabaliņš
       Vecais Santīms, Kad piemineklis drūp...
       Elmārs Dambergs (Dadzis), Zīmējums
48     TEĀTRIS:
       Ilmārs Krasts, Mīļi viesi no Latvijas atved Oliveru
50     LASĪTĀJU VĒSTULES
52     GRĀMATAS:
       Inārs Brēdrichs, Iecienīta autora jaunākais stāstu krājums
         Gunars Janovskis stāsta
       Mārtiņš Lasmanis, Koks Madagaskarā
         Velga Krile. Nepiekrāp mani. Dzejoļi
       Lalita Muižniece, Rokas grāmata literātūras jautājumos
         Kārlis Dziļleja. Poētika
       Juris Silenieks, Aspazija angļu valodā
         Astrida B. Stahnke. Aspazija: Her Life and Her Drama
       Juris Silenieks, Cilvēks grib gaismu
         Benita Veisberga. Brīnumaini
       Herberts Zālītis, Atmiņas par zudušu idilli
         Pēteris Apkalns. Dievam, Tēvzemei, Brīvībai
       Jānis Gulbītis, Tiem, kas cēla Latviju
         Ādolfs Šilde. Valstsvīri un demokrati. Biografiskas studijas
       Tadeušs Puisāns, Es augu viensētā
         Atmiņas un pārdomas. Veronika Barkāne
       Valdis Zeps, Dažādi ceļi uz latviešu valodu
         Līga K. Streipa. Easy Way to Latvian
vērpetīte     IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuŗas iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita