Jaunā Gaita nr. 26. marts - aprīlis 1960

 

 

 

Ieva Prīmane

 

 

 

* * *

 

 

Es atrados pie vecāsmātes zemeņu dobes,
Es, skuķe, draiskojos ar staļļa puikām
Un skrēju sacensībā uz vistu mājām:
Es biju atgriezusies Mazsalacā.
Kā? — To sapnī nekad nejautā.

 

Ierastā laimē klaiņoju pa ciema ielām.
Padodot labvakaru pazīstamām sievām,
Līdz skaļi, nevērīgi, bezsirds zvani
Pārcirta ceļu. Izzuda atrastie dārzi un nami.

 

Ak, cittautas vīr, man neprašņā:

„Kāpēc šorīt tu staigā tik klusa?”

Šonakt biju tālos viesos un viena;

Tagad kopā esam, jo atkal ir diena,

 

 

 

 

BĒRNĪBAS DRAUGAM

 

 

Vai atceros?

Kā meklējām kaķpēdiņas tantai Mirdzai

kaimiņmāju akmeņainā piekalnē;

kā, Mārtiņtēvu ķircinot,

ēdām ķiršus visiem kauliņiem.

 

Kā var aizmirst?

Tagad lieli vīri esam lieliem saiņiem,

svešās zemes gūtiem, katrā padusē.

Savāds liekos Tev, Tu savāds man.

Jel nemeklē, nav piekalnes, nav ķiršu vairs...

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Indra Gubiņa

 

 

 

VECMĀMIŅAI

 

No tevis man palicis

vecmodīgs, niķelēts pulkstens

un neskaidrs tēls, vecmāmiņ,

kas aizgājušos gados saplūdis

ar Poruka Kukažiņu un Pēča māti

„Pie pagasta tiesas”,

un ar Līvbēzes nabagmājas vecītēm.

Tu zini, visas šīs vecās sievas

bij skumji vienādas ar liktens ziņu.

Reiz mēs tur iegājām, toreiz —

kad tev pašai tur nebija jāmīt.

Es vēl atceros — pulksteņi it kā sirdis

tikšķēja katrai vecītei blakus pie gultas,

gan tādi, kas paklusu kukū sauca,

gan ar čiekuriem zeltītās ķēdēs,

gan ar spožām kājām un īstu zvanu,

apklust kam lika, īpašnieces bērēs.

No tevis man palicis pulkstens,

kas savos tikšķos pasakas skaita

un manas bērnības mirkļus.

Es tev rakstīju vēstuli,

jo tu neziņā miti

ilgus gaŗus gadus. Atbildi piesūtīja citi,

mana vēstule sasniegusi Līvbērzes pa­gasta nabagmāju
dažas dienas pēc tavas nāves.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Rita Gāle

 

 

 

TRIJEZERE

 

 

Ūdeņu gultne aizmirsta

Aicina pastaigāties.

Divas dzīvības ezera dobumā

Sausām kājām nu ies!

"Divas dzīvības?" tava mute smej,

"Varbūt piecas vai sešas!"

Varbūt sausajā ielejā augs

Bērni no zemes svešas,

Smiltīs zemgaļu pilis cels,

Gružus trieks saules kaujā,

Nakti miegot skumīgi slēps

Pēdējo kareivi saujā.

Ūdeņu gultnē senajā

Palos dzīvība zibēs.

Savā vietā vai atgriezties

Visi reiz gribēs?

 

 

 

 

NEPARDOMĀTAS PĀRDOMAS

 

 

Visi reiz satiksimies.

Dažs būs puķe, cits kviesis,

Kāds klāsies kā Ziemsvētku sniegs.

Dvēsele - ļaunuma aka -

Aizvērta.

Miesa vien tīra un laba

Labu tik darīs:

Mūs ēdīs, mūs elpos

Un mūsos augs.

Rītos, kad baznīcēni

Mudri kā irbes pa apkaltām ielām tek,

Mostos un zinu:

Es dzīvošu mūžam.

Vakaros gurda un smaga

Aizveŗu acis un domāju:

Iznīkšu.

 

 

 

 

 


 

 

 

Aina Zemdega

AUDĒJAS ISTABA

 

Pasaules krustceļā, vienā no daudzajiem,

Kur nēģer's vienaldzīgs

Eskimosam iet gaŗām,

Un japāņus un Kolumba pēcnācējus

Vēl vienmēr nīst indiānis —

Caur trokšņainu steigu

Un melnām durvīm, ieeju istabā

Ar vienīgo logu uz sētas pusi,

Ar aužamiem stāviem pie sienas

Un senlaiku

Tvaiku.

 

Izstīdzējušu un bālu pirkstu

Velku pa nītīm,

Pa auduma rūtīm,

Kur sarkans dzīpars ar zaļu aužas

Kā mīlestība caur mūžu,

Un zilganā klusumā dzirdu:

Nokrīt pie kājām un saplīst

Lēts stikla nieks —

Manas tirgus dzīves

Miegs.

 

Un ilgas pēc mājām,

Kas aizdeg ar liesmu,

Nav pērnā gada

Ne mana mūža.

Tā stiprā un mīlīgā sieva,

Te rasotā vagā,

Te rokām līdz elkoņiem abrā.

Kas pusduci bērnu zīda

Un kumeļa mīksto purnu

Sajūt kā glāstu uz vaiga —

Ne es tā biju pērnā gadā,

Ne mātes mūžā.

 

Bet, atpakaļ

Šķetinās dzijas,

Velki un audi.

Gar saulēm un zvaigznēm,

Pa skuju rakstiem un takām

Es eju atpakaļ

Pie senkuršu sievām. —

 

Izstīdzējušu un bālu pirkstu

Velku pa nītīm,

Pa auduma

Zaļsarkanām rūtīm

Un nesaprotu —

Kas nolicis mani

Šai laikā un vietā?

Vairs neatšķiŗu —

Vai tā patiešām es pati — es?

Jeb tā tikai aizmūžu atēna,

Kam nēģeri, briti un meksikāņi

Staigā pāri?

 

 

 

Jaunā Gaita