Jaunā Gaita nr. 92, 1973

 

Lidija Dombrovska

 

 

UNIVERSĀ

 

 

Izplatījuma totālā neierobežotībā,

starp ziemeļblāzmu šautrām

un magnētiskiem negaisiem,

trīsdimensionālo krāsu sfairās,

enerģiju izvirdumu rajonā.

 

Eksplozijas un saules traipus skaitot –

Redzu zem sevis zemes draudošo dūri,

kas pilnīgi nepamatoti –

ārpus visām saprāta iespējām

kratās, dauza pret debess zodu.

Tur saujā likteņus.

 

     un es atskārstu ka esmu ceļā

     un es dzirdu ka zeme kliedz

     un es redzu ka tēli pālo aiz loga

     esmu iekalta Kosma sirdspukstos.

 

Tad pārslīdu varavīksnes lokam –

glūn mēnesacs, peld zvaigžņu zivis,

bet lejā zem manis rūs zeme,

plūst sarkanām straumēm.

 

Pa tukšajām ielām klīst dvēseles

nāk saucot pretim,

aiz jumtiem lūr kaŗi,

un domas tup torņos

mēmas un vientuļas.

 

- Nu uzplaukst ugunsrozes,

deg dzīvības rati –

es sekoju savai ēnai,

bet ēna skatienam aizklājas,

pēkšņi jūtu, ka nekā vairs nesaprotu,

                      - Tad lēni

                                  uz mirkli

                                              nogaidot   stājos

                                                            ceļos

                                                                   un

                                                                   krītu

Neko vairs nespēju saredzēt –

esmu ietīta miglas kvēpēs,

esmu iegājusi miglā,

lai rastu taku, lai zaudētu ceļu.

 

Jau viļņojas tālums,

birst gaismas skujas,

un redzu, ka kāpju

jau zvaigžņu kokā.

 

- Tik viegli, tik brīvi.

Akli sekoju gaismai,

Saule man ir uzticīga,

liek ar zemi runāties.

 

     Ai, zeme vieglprātīgā,

     nesauc, neskubini atpakaļ.

     Ļauj man ar sapni skrieties,

     dod sapnī zust.

 

Bet pēkšņi esmu mājas –

kur aizmūži sākas.

 

     Ai, zeme viltīgā,

     velc tīklus atpakaļ. –

     Esmu gaismā brīva.

     Esmu gaisma un skaņa.

 

Migla plīvurus raisa,

met galvām planētas svešas,

zvaigznes zem kājām dzied un drūp,

drūp un dzied...

Ne uguns, ne miegs...

Ne dienas ausma

vai priecīgi sapņi,

 

nekā no tā, ko meklēji

un dažkārt atradi,

nekas ko varēji

vārdā nosaukt, -

tikai ilgas cērt

                        un smeldz,

                        cērt un smeldz.

 

Ir stiprākas varas par manējo,

spēki, kas virza un bremzē –

Esmu reflekss no pasaules sākuma.

Nesu sapņu sēkliņu sirdī.

 

Acis krāsu apžilbušas,

ausis skaņu pielijušas.

Jānovelk ilgu cimdi –

jāiegrimst pārlaiku dzīlēs.

 

Bet liktenis pēkšņi iecērt –

zem manis raud atstātā zeme,

un logs vēl ir vaļā

un neļauj man pazust.

 

Tad dzirdu zemi stāstām

par bijušu dienu sāpēm,

kad cilvēki aizgāja

un aizmirsa visu

aiz sevis, ap sevi,

sev pāri. –

 

     Un es atskārstu, ka zinu par daudz,

     Un es saprotu, ka dodos nāvē,

     Un es nojaušu, ka nāve mani sauc,

     Un aiz apvāršņa mana ēna runā.

 

Biju ilgi ceļā –

prom pati no sevis. –

Nu zeme mani pievelk

smaida pretim.

 

Un ļaudis plūst ielās tālāk,

dzīvo it kā nekas nebūtu noticis,

bet lejā, dziļi lejā

deg visi nolādētie.

 

Un beidzot zinu,

ka mana Paradīze, –

ka Paradīze jau gatava

un citas nevajag.

 

Zem plānā stikla redzu,

ka vienu mirkli –

vienu īsu mirkli

to turēju saujā.

 

DZIESMA

NETICĪGAJAM TOMAM

 

Savus neticības režģus salauz.

Nāc, iegrimsti zilajā, zālē.

Te,

pie manām kailajām kājām.

 

Ieklausies dīgstošu planētu

sēru himnās saulei,

kas kādreiz bija

pasaules centrā.

 

Nē,

nav iemesla vaimanām.

Met bēdas no plaukstām ārā, –

Esam iegājuši brīnumu laikmetā.

 

Mēs lidojam uz Marsu un Veneru,

krustojam piena ceļu. –

Ledus ziedi uzplaukst un izkūst.

 

Tom, ja tu zinātu,

cik labi ir atjaunoties.

Te, šajā brīdī

                   ja...

 

VIENA

Laika sienā

iekalta nagla,

stundu plūsma

     uz miklajām delnām.

 

- Esmu

ultraātru iedomu mistrojums,

mirkļu piestātne

starp ausmu un rietu.

 

Pelni ausīs,

acīs asinis,

mutē, uz nabas

sapņi.

Dienas nāk un izplēn.

Esmu viena

ar klusuma nezvēru.

 

 


 

Aina Kraujiete

 

 

POĒMAS AR SIEVIETĒM

 
MANTINIECE

Par kādu dīvainu mantojumu (par ko

neizprašanā vēl ilgi būs daudzi)

uzzināju no kartītes ar vientulīgu saucienu

- kūkū! -

no manas miljonāres Parka Avēnijā.

 

Viņa aizsākuši kūkot,

mana draudzene,

un skaita pa vienai vien atpakaļ

aizgājušo gadu desmitu degošās vasaras.

 

Es viņu iepazinu kāda baleta (Balanšīna)

pirmizrādē, kur viņa stāvēja

tējasrožu viegluma tērpā no visgaišākās paletes,

un viņai labi piestāvēja

glāze sarkanvīna

un vecmeistaru gleznas smagos, zeltītos rāmjos.

 

Pati viņa bija brūna kā ganumeitene,

šī dāma no Parka Avēnijas,

un es viņai reiz par to ieminējos.

Rāma delikāti ēdot avenes

(visiem viņas traukiem bija aristokrātisks trauslums)

viņa atsmēja:

vecāki tai esot ieceļotāji, no laukiem,

viena no vecmāmiņām pat slaukusi

raibu govi un ganījusi palaikam,

un - vai tas neesot bijis jauki?

 

Nu viņa kā vecmāmiņa (laikam)

attapusi ganē

un Ņujorkas parkos un avēnijās lūko

atkūkot dzeguzi un

vasaras, ko gadiem no citām paaudzēm mana

savās asinīs degam.

 

PĪĶA DĀMA

tur viņa sēd. Līkiem mezglainiem

pirkstiem un antīku

krievu aristokrātes seju, kam āda –

sagumzīts pergaments. Tā ir

viņa - Pīķa Dāma - šīs

mūžam vecās nelaipnās sievietes

vīzija, it kā no grezna

trijzirgu pajūga kāpusi –

 

Ielās viena pie sevis burdamās,

pretimnācējus saltu

skatienu lāstekās durdama,

melnā taftā un stīvinātās dzeltenbaltās

mežģīnēs,

              visos bērnos tā viesa

bailes,

          kas tuvu nāvei.

Zelta krucifikss pār plānām krūtīm zelta cilpā

lēni kustējās,

zīmēdams tam visur līdzi klejojošus

ēnu krustus,

kad gurda

un stīva kā marionete, elpai svilpojot,

viņa iegriezās stūŗa

dievnamā.

              Vēlāk

kā aizpasaulīgs tēls

viņa ilgi stāvēja starp statujām kapsētā –

tur guldīts viņas vīrs, jauns leitnants, jau

pussimts gadu.

                      Mājā

neviens to nemeklēja,

neapmeklēja - tikai bērni un vējš gaŗām noskrēja -

       tur viņa sēd (to var redzēt caur vārtiem)

       zem dzīvām ziedu svecēm

       pie senas kastaņas pavasara vējā

       un ar līkiem stiegrainiem pirkstiem

       ne kārtis tā dala, bet ada

       neskaitāmus dūraiņus

       aizvien jauniem kaŗa

       bāreņiem.

 

KRUSTA DIENAS

 

 

Namā, ko žņaudza

un slāpēja audzelīgas

vīnogulāju atvases,

viņa dzīvoja sava mūža atvasaru.

 

Tanī pat istabā, kur mazai ar varu

atsavināja māti (tā nomira),

viņa visbiežāk nu sēdēja un darināja

krustdūrieniem kā daudzu dienu krustiem izraibinātus

aizkarus, ko pieklāt

lejas viesistabā jeb zālē

franču logu daudzajām rūtīm.

 

Viņai dzīvē vairs viena vienīga loma –

darināt aizkarus logiem, lai nosargātu

tos un sevi

no svešiem mākoņiem, kas nāk no tāluma.

 

Arī viņas vīrs bija no tāluma nācis,

un tad

un tad

viņas krusta dienas bija sākušās.

 

 


 

Tomass Trānstrēmers (Tomas Tranströmer)

 

 

 

 

 

BALTIJAS JŪŖAS I-II

 

Vēl nepabeigta cikla fragments

 

 

I

 

Tas bija pirms radiomastu laika.

 

Mans vectēvs toreiz bija jauns locis. Izvadītos kuģus viņš kārtīgi

                             iegrāmatoja-

vārds, ceļamērķis, iegrime.

Piemēram 1884.gadā:

Tvk. Tiger, kāpt. Rowans, 16 pēd.: Hull, Gejle, Furusund.

Divmastn. Ocean, kapt. Andersens, 8 pēd.: Sandöfjord, Härnösand, Furusund.

Tvk. St. Pettersburg, kapt. Lībenbergs, 11 pēd.: Stettin, Libau, Sandhamn.

 

Viņš tos aizvadīja pa brīnumaino salu un ūdens labirintu līdz

                        Baltijas jūŗai.

Bet viņi, kas sastapās uz kuģu klājiem un sabija kopā dažas stundas, varbūt

                        vienu diennakti ilgi,

vai viņi sapazinās?

Sarunas ritēja lauzītā angļu mēlē, gan saprototies, gan vienam otru pārprotot,

                        apzināti melots tika reti kad.

Vai viņi sapazinās?

Kad uznāca migla: pusgaita, saģiezt turpat vai neko. No necaurredzamā

                        iznira klints ragi turpat pie ķīļa jau.

Kaucošā boja rēca katru otru minūti. Necaurredzamajā acis lasīja kā grāmatā.

(Vai viņš patiesi zināja labirintu no galvas?)

Minūtes ritēja.

Sēkļi un saliņas iekalti kā dziesmu grāmatas panti.

Un noģieda – tepatiršīvieta - nedrīkst zust, kā nedrīkst drebēt roka,

                        lai ne piliena neizšļakstās, kad trauks pilns līdz malām.

 

Viens acu uzmetiens katlutelpai: Kā tur?

Sutas katls, izturīgs kā cilvēka sirds, darbojās vienmēr pukstošām

                        kustībām, tērauda akrobāti darīja savu, un nāsīs

                        iesitās smaržas, it kā no virtuves nākdamas.

 

 

II

 

Pa sila priedēm staigā vējš. Šalc un krāc.

Baltijas jūŗa piekrāc salu līdz vidum, dziļi mežā šalc

                        jūŗas plašums.

Vecā sieva ienīda krākšanu kokos: vējam ceļoties, vaibstos ievilkās

                        dziļas rievas:

„Tāds nemierīgs prāts - par tiem uz jūŗas.”

Bet jūŗas krākšanā viņa saklausīja vēl citu balsi, gluži kā es pats,

                        mēs esam rada.

(Eju viņai blakus. Viņa jau kopš trīsdesmit gadiem kā mirusi.)

Gaisā jūtama piekrišana un nepiekrišana, saprašanās un pārpratumi.

Krāc: trīs bērni veseli, viens pa sanatoriju un divi jau zem zemes.

Lieli vēji velk: viena liesma šaujas uz augšu, otru vējš izpūš.

                        Tā būs dzīvot.

Krāc: Glāb mani, Kungs, jo ūdens smeļas jau mutē!

Eju ilgi un ausos, un nonāku pie vietas, kur robežas atdarās,

vai pareizāk:

kur viss pārtop par robežu. Tumsā iegrimis laukums. No apkārtējiem namiem

                        plūst cilvēki bariem vien. Vārga gaisma logos.

                        Čalas.

Vēja brāzma. Laukums guļ tumsā - tukšs un kluss.

Vēja brāzma. Citu krastmalu stāsts.

Par kaŗiem.

Par vietām virs zemes, kur pilsoņu kontrole ir pilnīga,

kur aiz katras domas-laipiņa atpakaļ,

kur saruna draugu starpā nozīmē patiesi pārbaudīt,

                        ko draudzība

                        nozīmē.

Ja iznāk sēdēt kopā ar tādiem, kuŗus tik labi nepazīsti: Tuvi acis vaļā!

                        Zināma vaļsirdība ir vietā,

bet nekad neizlaid no acīm pavedienu, kas velk uz slideno pusi.

                        Aiz vārdiem - kaut kas tumšs, ēna,

kaut kas līdzīgs ķīlim, ko

dzen veselā kokā, lai plēstu. Neizlaid ēnu no acīm!

Kam tā rada? Vai mīnai?

Nē, mīnas apveidi ir skaidri. Tā ir turpat vai miermīlīga, un pie mums

                        vairumam stāstu par mīnām ir laimīgas beigas:

                        tāds nobīlis, nekas vairāk.

Tā, piemēram, nostāstā par peldošo bāku: „1915.g. rudens, pasaule nemierīga...”

                        Utt. Jūŗā pamanījām šūpojamies mīnu,

ko straume lēnām dzina uz bākas pusi, mīna zvalstījās viļņos, brīžiem

                        tā pazuda bangās, tad uznira - kā tāds spiegs,

                        ko mana pazibam pūlī.

Svīdām baiļu sviedrus, visa apkalpe, un šāvām ar šauteni. Nelīdzēja.

                        Beidzot ielaidām ūdenī laivu,

ap mīnu apmetām tauvas galu un piesardzīgi un lēnām aizvilkām to

                        pie sapieŗiem.

Vēlāk mīnas tumšā čaula greznoja apstādījumus

                        kāpās –

Blakus Strombus Gigas vākam no Rietumindijas.

 

Un dziļāk salā jūŗas vējš staigā pa nokaltušām priedēm, steidzas

                        pa kapsētas smiltīm,

gaŗām mirušu loču vārdiem, šķībiem kapakmeņiem.

Noskrapst

smagi vārti; tos veŗ vaļā, tiem liek aizkrist ciet.

 

 

 

ZEMI CAURURBĒJS

SKATS

 

Baltā saule izlīst smacenī,

gaisma pil, tā meklējas lejup

 

pie manām visdziļākām acīm,

tās ir zem pilsētas, veŗas augšup,

 

redz pilsētu no apakšas - ielas, māju pamatus

it kā kaŗalaika fotoattēlā no putna lidojuma,

 

tikai otrādi - kā kurmis skatās:

klusi lāsainu kvadrātu plankumi.

 

Tur ir lēmēji un lēmumi. Mirušo kaulus

nevar atšķirt no dzīvajo.

 

Gaisma pieņemas spožumā, ieplūst

lidmašīnu kabīnēs un zirņu pākstīs.

 

 

OKLAHOMA  
I

Vilciens apstājās dziļi dienvidos. Ņujorkā sniga.

Šeit varēja staigāt, kreklā izmeties, cauru nakti.

Bet uz ielām neviena. Pa saviem gaismas kūļiem

gaŗām slīdēja automašīnas, lidojošie šķīvji.

II

„Mēs-kaujas lauki, lepni,

ka mums kritušo daudz...” –

mostoties dzirdēju balsi.

Vīrs aiz letas mala vienā laidā:

„Es nemaz nepūlos pārdot,

es nemaz nepūlos pārdot,

tikai gribu, lai apskatāt.”

Un viņš rādīja indiāņu cirvjus.

 

Zēns sacīja:

„Zinu, neesmu arī es bez aizspriedumiem,

bet gribu tāds būt, sēr.

Kā mēs jums patīkam?”

III

Šis motelis ir sveša čaula. Esmu noīrējis automašīnu

(to plato, balto apteksni ārpusē pie durvīm);

un turpat vai visu aizmirsis, un neviena nepazīts,

beidzot nu varu grimt uz savas serdes pusi.

ALLEGRO

Pēc melnas dienas spēlēju Haidnu

un pirkstos saplūst patiess siltums.

 

Taustiņi pavēl. Maigi veseri sit.

Skaņas ir zaļas, dzīvas un rimtas.

 

Skaņas saka, ka brīvība ir. Un ka ir,

kas ķeizaram nedod ķeizara tiesu.

 

Sabāžu rokas savās Haidna kabatās

un tēloju lēnprātīgo, kas vēro pasauli.

 

Paceļu Haidna karogu. Tas nozīmē:

„Mēs nepadodamies. Bet gribam mieru.”

 

Mūzika ir stikla māja nogāzē, pār kuŗu

akmeņi birst, un akmeņi veļas no kalna.

 

Akmeņi veļas mājai cauri,

Bet māja stāv kā stāvējusi.

 

IZKLIEDĒTA

DRAUDZE

 

1

 

Mēs vēlīgi izrādījām savas mājas.

Ciemiņš domāja: Jūs dzīvojat labi.

Grausti ir jūsos pašos.

2

 

Dievnamā velves un pīlāri

ģipša baltuma, kā ieģipsēta

pārlauzta ticības roka.

3

Dievnamā ir upuŗtrauks,

tas pats pieceļas no grīdas

un staigā gar solu rindām.

4

Bet zvaniem ir jānolien zem zemes.

Tie karājas novadcaurulēs.

Tie zvana, kad speŗam soļus.

5

Nikodēms staigā pa nakti, viņš ir ceļā

uz valstību. Kam pieder valstības atslēga?

Nezinu. Bet uz to ejam.

 

 

Atdz. A. un M. Irbe

 


 

Ivars Ivasks

 

 

 

 

 

CEĻOTĀJA PIEZĪMES

 

Daži dzejoļi no
dažādiem krājumiem

VĪNE ZIEMĀ

Nav pasaulē grūtsirdīgākas pilsētas par Vīni ziemā,

kad puštas vējš no Āzijas līdzenuma savirpuļo vērpetē

skumjas, vīnogulāju vītes, zirgu smaku. Un vienīgā vijole

ir būceņu žēlie vaidi vēju līkloču ceļā,

vienīgā cimbala - aku vindu čīkstošās gaudas.

No hunnu kauliem nīkuļo krūmainais kaŗalauks,

kas aizskalo Donavas pelējumu pret austrumu miglu.

Par Karnuntumu tālāk romieši nevīžoja doties,

kur Marks Aurēlijs reiz domīgi rakstīja vārdus:

Mūsu miesa ir plūsma. Un dvēsele - tik dūmi un sapņi.

 

VASARAS BRĪVLAIKĀ

Uz šķība ķeblīša

bļoda ūdens,

tur ceļos nometies

dzenu bārdu:

saule man spogulis,

mākoņi - putas,

un egle mans bārdas nazis.

 

TIKŠANĀS

Pa meža taku ar spieķi rokā.

Pretī nāk nāve, izkapts plecā.

„Dievspalīdz” – „Dievs lai palīdz”,

viens otram pagriežam ceļu.

Pa meža taku ar spieķi rokā.

 

RIJAS DŪMI

Klīstot lielpilsētas ielās,

pieveŗas plaksti, tu ieelpo

rijas dūmus. Nē, tikai parks

pārpelno pagātnes lapas.

Rokā tev sveša avīze

ar citiem jaunumiem - ne tiem,

par kuŗiem gaisā lasi ziņojumus –

tā tu staigā, līdz elpojot

aizveŗas acis.

 

GRIEĶISKS

FRAGMENTS

 

 

Gaisma balo balsinātās ielās

Jūŗas zilgmainā siena slienas debesīs.

Palsi plūst mūsu kausos

vīnķekari no klinšainiem kalniem.

 

No ostas aizlido daglie burinieki,

kad enkuru izmet melnbuŗains vakars.

Ir vēls. Upurē asinis ēnām.

Arī tavās acīs var pārogļoties saule.

 

ŠĶIRŠANĀS

 

 

„Neej projām, paliec pie manis, atgriezies” –

vecvecie vārdi lobās no zemes

kā senatnīgi trauki, zelta vai vara trauki

- mālaini, apsūbējuši, bārbalaini -

pazib mirkli gaisā, izstaro maigumu.

Paveries augšup: vāverei no ķepiņām

izveļas čiekurs un iekrīt smiltīs.

Tanīs arī mēs atliksim atpakaļ

savus vārdus kā senatnīgus traukus,

kas nekad nav bijuši mūsu.

 

ARS POETICA

 

 

Labam dzejolim jābūt kā caurumainai zeķei,

caur kuŗu sausā āda var atkal elpot,

ods var dzesēt asins slāpes,

īsti putekļi netraucēti skūpstīt kāju.

Labam dzejolim jābūt kā caurumainai zeķei -

dažreiz pēc sviedriem ožot, dažreiz pēc ziepēm,

allaž pēc vilnas, kokvilnas vai nailona,

ērti pielāgojoties valkātāja solim.

Labam dzejolim jābūt kā caurumainai zeķei:

jau ienēsātai, visādā ziņā uzticamai,

zinīgai kā iet un kā lēkāt,

lai beidzot nonāktu mājās, iemetot kurpes

līdz ar caurumainām zeķēm kaut kādā kaktā.

 

* * *

 

Pie kā lai griezies bez pulksteņa

(zelta teļš mauj kūtī)

pār īkšķi nopeilēts azimuts

tikai noved suņabūdā

kur tu trīci pie rūcošā Dukša

Lācars bez pulksteņa bez zelta teļa

līķautos apskurbis no dzīves

brīnoties tu atklāj caurumā

izplatījuma tuvumu savai kailajai miesai

(Dūksim nerūp nekas)

bet tu sāc klusumā brēkt

dzeguze dēj svešā lizdā

no torņiem brūk zvani

augšāmcelšanās pārsteigti

 

 

No igauņu valodas atdzejojusi Astrīde Ivaska

 

 


 

Valdis Krāslavietis

 

(LAI VIRSRAKSTU
UZLIEK KATRS PATS)

 

Kopš citi dimdina Rīgu,
lai dimdinām trimdu!
Uzsāksim savu dimdināšanu
neatkarīgi.

Dzirdi, kā trimda dimd?
Ai tavu dimdēšanu! Kuŗš
te vairs varēja sadzirdēt,
kā kritušos apraud Kursa?

Dzirdi? Trimda dimd.
Tas vēl miežu un rudzu spēks,
ķērnes piena un skābputras spēks
aizķēries mūsu šūnās.

Šis spēks vēl no Latvijas zemes nāk:
no Latvijas maizes,

no Latvijas brūnam.

Dzirdi? − vēl trimda dimd.
Ai šī sanoņa saldā!
Bij prieki, bij raizes

un piemirsās mums − reiz
pietrūkt var stiprās maizes,
ko bērniem likt galdā.

(Ai kā šīs maizes reiz pietrūks!)

Brāļi un māsas, lai
vizina vīziju vilnis
mūs! Lai trimda dimd!
kamēr apcirkņi pilni−−

- - - - - - - - - - - - - -

Drīz nepaliks sēnalas pāri
no tā, kas gadu tūkstošiem krāts −
viss būs nodimdināts.

Neaug tādi mieži,
neaug tādi rudzi
trimdas atmatā.

Uz vientuļu kalnu
vientuļa taka vijas.
Gājiens jāuzsāk
bez illūzijas.

 

 


 

Eduards Freimanis

 

 

KĀRKLU MANIFESTO

 

Ka vērsēni visi mēs saskrējām

Kanādas leknajā pļavā.

Sakšu un prievīšu Latvija?

Ja to izvilkt vēl gribi

no ceļa kules

vai mantotas lādes,

uzmanies:

var slimība piemesties −

dvēseles vēzis,

ko ne ar zelta, ne kobalta

bumbām var ārstēt.

Tad sāpēs gudrību zaudējis

no labajiem ļaudīm

aizskriesi −

pusnaktī, ziemā vai svētkos −

grāvjus rakt Dundagas silā,

iestrigt kolchoza kūtī,

pūkas rīt kulšanas talkā

un ļaut,

lai cimdi piesalst pie celmiem,

kad par siltumu sapņojot,

lauska ragavās jābrauc ir malkā.

Kāda jēga,

domās tā niekoties,

kad iela spēkratu pilna,

un visi taurē, ja nemānies

tikai par šodienu rēķināt.

Gribi kā apsēstais

skatīties sāņus

un tālumā pamanīt

dēliem ceļamos

Latvijas gaismas pils mūŗus?

Neredzēsi nekā!

Un sargies skatīties

otru

un trešo reizi!

Nē, saņemies,

nekļūsti sencīgs:

kad atkusnis uznāk −

nav labi, ka sniega vīram

vai akmens tēlam

deguns sāk pilēt.

Apturi spēkratus

biedrības sētā

pie karoga mūsu,

kas mākoņos mirkst.

Turies,

lai nemirksti pats

atmiņās, runās

un gadiem lolotos

vaimanu kausos.

Tīka zālē

ietinies

tautiskos

dūmos un priekā;

lulini valšus,

līgojies, slīdi,

lai nemisas soļi

jaunās tēvzemes pilī.

 

 

 

BANDAVAS

CIEMIŅŠ

 

Bandavas sencis

aizgāja sīļu un vāveŗu silos:

svaidīdams cirvi,

par pasaku debesīm sakūla

sveķu un bērzsulu vīrakā

raudzēto gaisu.

Izcirta sencis

pasauli savu,

un māmuļa piebēra to −

ar deviņu novadu dziesmām.

Senča linu pasauli zinu:

tā šūpojas riju spārēs.

Senča medus pasauli līdzi sev vedu −

tā seno dainavu prieku

salej man atmiņu kārēs.

 

*

 

Savu ābeļu pasaules atblāzmu

meklēju šodien

mūŗu un stiepļu mežā,

jo lapu un augļu reibumu

nevaru izgulēt gados −

esmu un būšu

riju vientiesis

savos jaunos

neona pasaules rados.

 

*

 

Ai, mans senci,

tu iezagties vari

manā augstceltņa stropā

caur aizslēgtām durvīm.

Tu ik vakarus ciemoties atnāc −

līdzi atnes,

man pagalvī noliec

kādu Bandavā izraktu

ziedošu melleņu cini,

kā šīs spraišļu pasaules kaktu

par Bandavas tīreli pārvērst,

kad mēs abi

linu talkas svinam.

 

 

Jaunā Gaita