Jaunā Gaita nr. 276. pavasaris 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIJA MEIRĀNE

 

 

 

 

DANTES

Rīt mums atkal vajadzēs

jaunus Dantes –

tos, kas izkals

kalēja ēzē sonetus,

citus, kas pārcels tos nākotnē

valodas upes

otrajā krastā

 

 

Danti Alighieri (1265-1321) angļu valodā tulkoja Dante Gabriels Rossetti (1828-1882).

 

Divejādi

Es nezinu

cik reiz jau esmu ienākusi pa šīm durvīm,

lai atskārstu,

ka manis šeit vairs nav.

 

Es apzinos,

kā durvis veŗ uz telpu

bet ka zem tām ne sliekšņa, roktura,

tās vispār eksistē kā māns.

 

Es sapratu, ka durvis, slieksnis, palodze

var izirt nebūtībā,

bet nebūtība nav tas pats

kas māns.

 

Jo tīkls sapnī būs tik blīvs

uz kuŗa krītot, mēs atsitamies

un ieraugām paslieksnī nolikto ziedu

mūsu labajai Laimai.

 

(2012)

 

* * *

(Lūķītim)

Vai bērzi naktī guļ?

Jā, viņi aizveŗ

savas tumšās acis,

viņi nešalc bez vēja,

viņi guļ stāvus, tāpat kā zirgi

kamēr vējš šķirsta

garos matus.

Guļ bērzs

aizvēris sīkās zaru acis

līdz to pamodina putns

ar bērna balsi.

(2013.8.V)

 

Kāpnes

Piranesi kāpnes

nav tādas pat

kā Ešeram

 

Piranesi ir kā murgs

no kuŗa pamosties

var tikai

brēkšus

 

Ešers kā rotaļīgs klauns

kuŗa zābaks

saspiedis sakarību

sāniski

 

Loģika, viņš sacīja –

vienmēr paslēpta

pretstatos

 

Tāpēc jau mūsu laikmets

ir blēžuzemes karaļu

un sausā ledus kalna

kāpēju sapnis

 

(2013)

 

Kariatida

Kādu rītu mostoties

apklust zemesbalsis

uz galvas uzvelts

neticams smagums

 

virs galvas pleties

senmīta māns

tās viņas sliekšņu

sijas un sienas

 

nākamdienu

kad jānes

lai nesadruptu

savu un tuvāko.

 

(2013)

 

MANS SUDOKU

Katru rītu es atveru logu

lai pateiktos putniem

par to ka viņi nepūlas

būt vienādoti

viņu dziesmās nav ieraksta

līdzinājuma zīmēm

 

Mūsu salauzītā doma

iemoka mūs labirintā

uzceļ būri, pieprasa atskaiti

lai neiznāktu pārpratums

būt vienādotiem

 

Kā labā sudoku

mums vienmēr jāsaskan

no visām pusēm –

lai stateniski izdotos pareizi

lai līmeniski vairāk nesapņotu

 

Kāds neprāts vēl vajā un apsūdz mūs

tā vienādoties?

 

(2012.7.I)

 

* * *

neiesvied mani

citā oktāvā. dziedu te

starp zālēm un augiem

saules aplī

bet savā

 

nemaz nepūlies

negribu sēdēt barā

jo te visapkārt

san miers

 

zāļu mātes lakata

bārkstis

caur plakstiņiem atnes

zemes zaļo gaismu

 

tā baltā svītra

ir jūŗa. diena atdala

krastu no krasta

nakts lauž visgaŗāko

mēness taku

pa kuŗu tik viegli

pārkausēt neglābjamo

 

(2010)

 

 

 

* * *

Trīs minūtes pirms iemigšanas

mans prāts atspēlē

                    dienā pieredzēto –

tur putnu spārni, džezritma vārdi

tur apnicīgu virkņu

izstieptu plaukstu

neatbildāmu vēstuļu,

bet laiks tikmēr garo

kā sausais ledus

 

Bez dadžiem salikt

savvārdu vītnes,

                    kā jāņzāles vainagam

                    kā Antija Arnes 3/4 sadali

                    bez ceļojošām pasakām

                    kā nekad nepadarāmo –

 

Un atkal smilgas

balandas un nedaudz čemurziedu

kur paslēpties

var stūrgalvīgi mīkstinātais ŗ

 

(2013)

 

 

Atskaite ir ātrlaiva uz pagājušo.

Neaizbērtā Daugavas pieteka un bērnudienu zīmējumi aiztvaikotu logu stiklos. Drausmīgās bailes no cilvēkzirga vecmāmiņas laiku Gartenlaubes lapās. Zāļu un nezāļu vārdi, lauki un tēvtēvu dūmistaba.

Pamatskola un klavieŗstundas: diēzs, bemols. Bēgļuceļš, uzlidojums, gājiens pāri Vislai. Trauksmes atsaukums, bekars. Lībekas nometnes skolas. Ogles no ugunskura un zīmējumi pirmajai grupas izstādei.

Olafs Stumbrs uz līdztekām Neištates ģimnazijā. Izlavīšanās vakarā pa internāta logu, lai pirmoreiz redzētu krāsu filmu. Klases avīzīte Skara pāris eksemplāros. Zuikas kunga diriģētais izlases koris Hamburgas radiofonam. Aiz baltajām Doveras klintīm pazūd Eiropa.

Neciešami karsta Jaunā pasaule ar divkrāsu dzīvi. Kursi latviskai dzīvei. Dizaina studijas un vācu literātūra MICA un Džons Hopkinsā. Jaunanglija, krāsu veltņi grafikai RISD, dienasgrāmatas un izstādes. Daudz gadu mācot… LaRAs LAPA un dzejoļu krājumi Dūmistaba. Naktsvēstules. Grāmata Valdai Dreimanei. Kaut kas gausi vēl top.

Par dāliju dobi, Piektvakara puduri un mazbērniem citureizi. − Dzīvošana nav jāatliek uz rītdienu, sacīja Valda Dreimane.

Maija Meirāne, 2013. XII

 

 

Maijas Meirānes teksti ievietoti bez redakcionāliem labojumiem.

 

[Skat. arī  JG119,  JG124,  JG130,  JG133,  JG137,  JG144 JG145 JG153,  JG167,  JG192 JG200,  JG201,  JG216,  JG225,  JG240 JG251,  JG259,  JG267,  JG269]

 

Jaunā Gaita