Jaunā Gaita nr. 215, decembris 1998

 

 

Juris Kunnoss

 

*

kam lai pasaka paldies

par siltajām vilnas zeķēm?

tās smaržo pēc aitām un siena

un mūrīša izkurināta

kad aizkrāsnē klusi čirxt ķirķi

un piena krūze uz galda

spožs Mēness aiz loga nebrīnās

ka dzīve šķaidās bez sāta

bij skopas dienas bij dāsnas

bij basas un dzeloņainas

sarkani ziedi straumē

un pārcēlājs oškoka irkli

taipusē tāpat būsim ubagi

tik ar to starpību: šīssaules varenie

nepaies lepni garām

bet ziedos ikkuru mirkli

par pūliņiem obols un obols

un jāuzspēlē uz koklēm

siltās vilnas zeķes man kājās

un brinza un burdjukā vīns

kam lai pasaka paldies?

uzreiz acu priekšā Sent-Exa jēriņš

„mēs esam atbildīgi par tiem

 ko esam pieradinājuši”

kaut kas vēl trūxt te

varbūt etnogrāfiski pareizas krāsas

nelaimīgā varbūt žmurxte

tā mana māsa

 un Roze pasaka dzinn

 un Roze pasaka dzinn

 

*

man pietrūx jauko māņu nakts

ar fantasmagoriskiem tēliem

nekas man pāri nebij nodarīts

turpret es jutos dziļi gandarīts

par atzinumiem kaut ar vēliem

 

ja māsa Fantāzija atklājas tik spilgti

un gleznas nomainās kā slīdītes

te vainīgs Pilnmēness un viņa zaļganīgais vaigs

 

joprojām vēl joprojām Zelta tvaix

un skaloju caur pirxtiem smilkti

man pietrūx jauko māņu nakts

bet nepietrūx ko brīnīties

 

teikts: pieci vilki vilku vilka

Tev patīk brīnumpasakas

Tev garšo šokolāde Milka

un tas ir fakts

 

es Tevi dažreiz paķircinu

bet Tu jau neļauno par to

ka katru dienu svētkus svinu

visvairāk tā par it neko

uz fotogrāfijām Tu vienmēr smaidi

bet burvīgs smaids Tev ieraugot:

pavisam negaidīti Klaidi

un arī Bonnijas ņem banku

tiešpārraidē

un Tava sirsniņa puxt slaidi

tāpat kā man par it neko

 

*

es zinu Tu glezni pieliexi galvu

pie manām parastām dzejām

pasapņosi un pasmaidīsi

par ģeķībām simtreizējām

 

debesīs putnu kāši

bet kas tie par putniem es nezinu

es tikai zinu ka arī uz spārniem

putni var atnest Mesiju

 

es skatos uz putniem / acis miklas

es zinu Tu glezni pieliexi galvu

pasapņosi un pasmaidīsi

aiz rožaina stikla

 

*

sapnis nomodā bet ar aizvērtām acīm

lieli koki laikam jau platānas

apcirpts rotaļpūdelis cirkū mācīts

draiskas acis un tālumā ēnas līganas

citi suņi ēd no rokas un nolaiza seju

cita gaisma kā leijerkaste un sarkanvīns

noskaņu dzejolis kuģītis aizpeld uz leju uz leju

rūtaini Tavi svārki grumbām pakrāšņots Arlekīns

paveru vienu aci esmu turpat kur esmu

lieli koki laikam jau platānas

nesteidzīgi tuvojas plūsma laisma un vēsma

vārda dienas februārī Līvas un Līvijas

citi suņi dalās ar blusām un nolaiza seju

sarkanvīns izlejas glāzē nauda kā burbuļi

ko tas līdz ja uz Botanibeju

kuģītis startē tur dingo un koala lācīši

rūtaini Tavi svārki kā skotiem vasarraibumiņi kā īriem

nesteidzīgs sapnis nomodā uz acu plaxtiņiem monētas

it kā nesakarīgi nomainās kadri jā sirds ir svīre

platānas ēnas līganas

citi suņi tik uzticīgi nolaiza seju

režisors paiet nostāk paliek bezkaulu Arlekīns

šī ir tā reize kad pēkšņi apstājas vējš

Krusta baznīca asinis sarkanvīns

 

*

pie sienas Nāve savu saldo indi iedzēlusi

tam netici ka bāla ģiltene ar izkapti

ir Nāve pilnkrūtaina kaisla nevaldāma jātniece

 

(ja nodziest svecīte tad iededz jaunu svecīti)

nakts arī lēni dziest zūd asums jau uz rīta pusi

un savāds mākonis (virs grīdas 2m) arvien vēl te

 

aiz sienas Nāve savu saldo indi iedzēlusi

palaikam tā: kad pieriet dzelonis ikreizes Nāve pati mirst

un nav neviena kas to apraudātu

 

vai Dāvidam būs cīņā iet pret Goliātu?

šai klusā naktī mani pieci prāti sešasmaņas nirst

es Tevi gribu pasargāt jo Tu uz manas kreisās rokas dusi

 

ai Fantāzija māsa mana! Princesīte! viss top piemelots

tik Nāvi nepiemānīsi

tas randiņš jāievēro precīzi un noliktajā vietā

tu vari joņot nez kaut kur kur protams viņa būs

 

kamēr viens guļ otrs nomodā un nenorietā

ar dzergzdi knābī krauklis pastaigājas cienīgi kā lords

 

un ģeķis tas kas Nāvi uzrunā uz Jūs vaig sacīt Tu

 

Latvijas Etnografiskā brīvdabas muzeja vecākā zinātniskā līdzstrādnieka Jura Kunnosa vairākās dzejgrāmatās sakopotie,

episki ievirzītie, polifoniskie dzejoļi lielākoties ir dziļi ieauguši mūsu vēsturē un etnogrāfijā. Pēdējā grāmata: Slengs pilsētas

ielās (1991). 1997. gada kļūst par žurnāla Karogs prēmijas laureātu.

 

 

 


 

Rita Gāle

 

 


Džūkstē, 1944. gadā

BLOMES SKOLĀ

 

Čigāne, melnace, mazbērnus ganot,

Stāv uz sliekšņa un aicina mani:

Nāc, kundzīt, gribēsi fotografēt,

Nāc, te ir tā vieta, ko meklē!

 

Man sapņos izskatījās savādāk:

Zaļš sveķu rīts, un saule galotnēs,

Un balti ceļi garām vecai skolai,

Un ciemos staigātāji gaišās drānās.

 

Čigāne, melnmute, mudina mani:

Es te saimniece, nekaunies,

Mēs ar bērniem tev parādīsim,

Ir jau, ir tā vieta, ko meklē!

 

Man dziesmas skanēja, te bērnībā

Reiz dzirdētas, uz mūžu iemīlētas.

Mēs pinām vainagus ar kaimiņiem

Un kūrām ugunis līdz Jāņu rītam.

 

Čigāne rāda ar kaulainu roku:

Kaimiņus arī vēl gribēsi redzēt?

Tur stūŗa akmens un ziedoša pujene

Ir jau, ir tā vieta, ko meklē!

 

 

1998

 

TIEKŠANĀS

Mana asins ir zaļa,

man lūpās medus,

es gribu vasaras klēpī

 

kopā ar tevi,

biškrēsliņ maigais,

zāle un lūpstāja zieds!

 

Bet vasara lēni

noraidot purina

gaŗus, ēnainus matus:

 

Nederi, nederi,

tev nav sakņu,

tev nav savas dzimtās birzs!

 

Mana asins ir rūgta,

manas domas ir grūtas,

es gribu vasaras klēpī.

 

Ritas Gāles (prec. Uibo) pirmais dzejolis iespiests laikrakstā Zemgales Balss 17.IX 1942,
kad viņai bija 17 gadu. 1944. gada rudenī dodas bēgļu gaitās. Nonāk Vācijā, vēlāk ASV.
Publicējusi vairākus dzejkrājumus (Kas lietu sauks, Atkala, Atšķirtā). 1995.gadā Preses
nams Rīgā laiž klajā viņas dzejoļu izlasi Gaŗa rinda sudraba naglu. Dzīvo Ņujorkā.

 

 


 

Andris Akmentiņš

 

MĀLLĒPĒS

Viņa teica

pavasaris smaržo pēc

dzelzceļa gulšņiem

jo tas nozīmē iet un meklēt

māllēpes

 

Mēs braucam uz Alūksni

saule autiņos atspīd

un žilbina acis

liels un silts visapkārt

es sēžu tam klēpī un raudu

 

Atnāciet palīgā

kaut kas iebira acī

neraudi cālīt

tā tikai čaumala

tūlīt būs laukā

 

es skatos laukā

viņa iet gar sliedēm

māllēpes roķelē

visapkārt smaržo kā

pavasaris

jo tas nozīmē

iet un meklēt

mēs braucam

saule žilbina

liels un silts

es raudu

tūlīt būs laukā

tūlīt būs laukā viss

 

es skatos

viņa iet

visapkārt smaržo

liels un silts

tūlīt būs laukā

tūlīt būs

 

*

pie mums sākas vasara

kļavām deguni krīt

pie mums ir gaišs

cilvēki cauri spīd

 

pie mums ēnu nemanīt

pie mums ir gaišs no nekā

pie mums ēnas slīd

pie mums mugurā

 

pie mums gaudo sirēna

pie mums turam durvis ciet

pie mums palaid rokas vaļā

pie mums nekas nenotiek

 

*

pasmaidi, vēlies kaut ko.

paldies, tagad gaidi, kas notiks,

varbūt atkal kā toreiz.

sitiens, un sāpīgi ļoti.

 

piecelies, nopūties, priecājies,

atskaties atvarā,

tas bija tikai pirmais,

trallallā.

 

atvars.

nē, zeme griežas,

izskatās vilinoši,

tu nezini, kurp tu ej.

tas ir droši.

 

zvaigznēs tu lūkojies,

tās ir tālu un daudzas,

dažām tu zini vārdus,

tās neatsaucas.

 

smaidi, vēlies kaut ko.

zvaigznes ir dzīvas tomēr,

un, kad kāds cilvēks krīt,

zvaigznes mirklīti nodreb.

 

Valmierā dzimušais (1969) Andris Akmentiņš pārnācis uz Rīgu, kur,

grūti cīnoties par iztiku, beidzis Latvijas Universitāti (1994). Tagad

strādā datortīkla aģentūrā Bates Latvija.  Publicējis dzejkrājumus Māja

un Spēku meklēšana - dzeja un proza Aleksandrs Hels vienā grāmatā.

Gerkena konkursā saņēmis veicināšanas balvu par romānu Mēs

redzējām pagātnes milžus.

 

 

Jaunā Gaita