Jaunā Gaita nr. 252. marts 2008

 

AINA
 

KRAUJIETE
 

 

 

Es esmu vasara –

aizmirsto kaŗavīru kapos

ik vēja nobraucīto smilšu kopu

lieku ziediem un papardēm par kāzu gultu sapost,

virs kuŗas kamenēm sanēt

dziesmu, dienvidus bulā kas skanētu

saldāk par visas pasaules katedrāļu ērģelēm kopā.

 

Es esmu vasara –

starp briestošām vārpām ar zilām

simts ziedu acīm uz augšu veŗos, kur vēji mākoņus cilā.

Piepeši tuvu

kā mīlētājs steidzīgs smags mākonis pārgulstas druvai

un, negaisa valstīts, zibenim baltam

debesīs plaiksnoties, izlīst par pērkona lietus šalti.

Bez stājas

ilgi vēl ducina citā pusē,

bet saule noskalot kājas

jau iemērc upē pie vīksnām.

Un kamēr zeme, zaļu zīda priekšautu aizsējusies,

mazgājas žirgti,

par septiņkrāsu varavīksni

augšup paceļos spirgta.

 

 

No krājuma Es esmu vasara (1963)

 

Caur ūdeni

Šķelmīgā vasara

savu mūžam izmainīgo seju

dzelmīgos ūdeņos ilgi apbrīnot mīl, –

 

tās narcisms lipīgs –

 

ja kāds par tuvu

debess āliņģiem pieliecas,

tas labprātīgs tiecas, pats drīz grib,

kur ap sauli spīdīgas zivis zibinās –

caur ūdeni mūžīgā vasarā

tuvāk vasaras mūžībai pieiet

 

 

No krājuma Spoguli, spoguli, atklājies (1986)

 

Apmātība

 

Vārti, kas nekur neved –

mani vedina

 

nams, kuŗa nav –

uz mani gaida

 

                               un es eju

spalgu saules trokšņošanu sadzirdot,

kur gadsimtu ēnām pilnas

pazares cipresēm.

 

                   III

Lūkoju atmosties

namā, kuŗa nav

lūkoju mosties, bet grimstu

vēl tālāk, vēl dziļāk

svešādās telpās un tepiķos –

 

krēslaini,

tie mani steidzina: atpūties!

atpūties! – it kā mani

nams tikai uz vienu nakti gribēs

 

un it kā ar draugiem man tikai

uz īsu priecīgu šķiršanās tikšanos

te kopā pabūt

                                  dzirdu –

                                                jau smejas –

ai, kā viņi prot priekot uz atvadām! –

un sauc arī mani, lai līksmojos,

lai jauna esmu, lai vēl nezinu

neko, kas notika vēlāk –

 

un es atplēšu rokas

iekams viss – visi – un nams

pazūd

nebijis.

 

 

No krājuma Ne bungas, ne trompētes (1974)

 

Kartografs

 

                      viņš iezīmēja papīrā ielu

rūpīgi ieskicēja trīs- un četrstāvu namus

dažus tikko salapojušus kokus

uzšņāpa

stabus ar satiksmes ugunīm

un nedauz graciozākus ielas spuldzēm

vēl piešķieba galvu pārskatīdams

vai viss tieši tā kā jābūt

tad – neticami lielai laimei

vai nelaimei pretim –

pats aizstaigāja pa šo ielu

No krājuma Spoguli, spoguli, atklājies (1986)

 

 

                      *

 

Kad pār saulespuķēm zied mēness,

           staru tīklots, bet nesapīts

           es uzsāku dzīvot –

                                 mēneszīdā slīdu

                                 kā līdaka,

                                 kam dziļumi atveŗas.

           Ūdens mani sauc un satrauc –

                                 aizvien zvīļojoši,

                                 aizvien gaida

           mīklainie nāves un dzīvības spīķeri,

 

           un it kā aiz ķēdes vazāts lācis es grīļojos

           katrā upē, ezerā, katrā dīķī

           savam atspīdumam pretī:

 

                                 tur paslēpies mans līdzinieks,

                                 mans mūža īstais gaitnieks.

           un kā caur apsudrabotiem stikliem

           uz tāliem ūdensspoguļiem

           vārīgi kā kristallu

           nakts mani nes,

kad pār saulespuķēm zied mēness.

 

                       *

 

mani mīļie staigā durvīm gaŗām. Es –

eju smaidus atrakt svešās sejās un

ar svešām mistērijām apaugu

kā ar vīnstīgām

 

 

No krājuma Divas poēmas, „Somnambulists” (1995)

 

No spoguļa

Spogulī

 

Starp diviem spoguļiem stāvu, sevi

atkārtodama – līdz bezgalībai,

it kā aizgriežoties,

it kā steidzoties nevis

kurp projām, bet cieši aiz muguras sev –

 

aizvien tālāk un tālāk

no spoguļa spogulī staigādama

spoguļu bezgalībā

atkal satiekos ar sevi.

 

 

No krājuma Spoguli, spoguli, atklājies

 

 

 

*

„caur tavas mīlestības

skatieniem

eju kā caur bīstamiem

nāves stariem, –

tie negalina, nē,

tie bezmiegā ietrenc

līdz pat rītausmai, sārtiem

           cherubiem spiežoties rūtīs

           un kā saules pārkarsēta

           sāpu un sūrstu.”

 

Bet stikla sieviete?

No pēkšņām gaismas maiņām

kā no bezmēra mīlestības

visa staro – vai tumst

 

it kā zinot:

 

izkusis pērnais sniegs, –

pār visām prāta barikādēm

celsies citi elsu, citi

nopūtu viļņi.

Kritīs citi sniegi.

 

 

Divas poēmas. „Stikla sieviete”

 

 

 

Ainas Kraujietes (1923-2007) dzejoļu izlasi sakārtoja Maija Meirāne.

 

Skat. arī Jura Silenieka rakstu, "Aina Kraujiete un metropoles iedvesmas"

 

 


 

JURIS ZOMMERS

 

 

Momenta brīnums

 

Mazs dabas brīnums

pavēnī piestāj.

 

Momenta

brīnums.

 

Kukainis kā helikopters,

bālzaļš ķermenis, tāda

spoža lāsīte maza.

Viz propeleri

mugurai pāri.

Tas nosēžas tur,

īsts seškājains

brīnumdarbs.

 

Tikai

moments.

 

Spārnu varavīksne

aizpūš to, īsti

neredzētu.

 

 

2007.12.VI

 

Dzejas stunda

 

Kādreiz dzejoli

atrod kā sīknaudu ielas renstelē. Citreiz

jāmeklē vārdu džungļos – pacietīgi,

nenogurstoši.

 

Šodien laime: skatos Jūsos, jaunos,

vecos, kāda te bagātība! Vai pazīstat sevi,

zināt, ka katrs esat dzejolis, varbūt vēl

neuzrakstīts.

 

Te šai telpā vienkopus esam

simts dvēseles un vēl dažas varbūt,

simts molekulu ar vienreizēju

dzirksti.

 

Tas kungs tur labā pusē,

domāju balāde, un Jūs, kundze, var sastapt

tautasdziesmā, mazliet nerātnā –

Jāņos.

 

Tā kā neērti, bet nāsīs

jūtu arī kaut ko lipīgi saldu, pārcukurotu.

Piedodiet, bet jāsvītro!

 

Tagad saskaitīsim,

kuriem no Jums vārdi ganās savvaļā, pēc

izjūtas, kuri meklē kārtību stingru,

kā likums pieprasa.

 

Kāds pirmatnējs spēks –

vai jūtat to? – mūs ierakstījis dižā

grāmatā, nebijušā.

 

Ja mēs mācētu izjust

mūsu sāpes, sapņus, cerības, pierakstīt,

izdzīvot vismaz 100 mūžu, satvert,

saturēt katru sirdspukstu, tad

lēnām, saudzīgi atvērsies

MŪSU grāmata.

 

Tur katram sava vieta.

Caurskatīsim vismaz 100 lappušu, dažas

pustukšas, citas sīksīki pierakstītas.

 

Esat aicināti, ir pienācis tas brīdis:

mūsu grāmatas atvēršana. Uz vāka

uzraksts:  Dzejas stunda,

              Rakstnieku cēlienā,

              Indianapolē.

              7. jūlijā, 2007. gadā

 

 

2007.8.VII

 

 

 

JG veidotāju saimes locekļa Juŗa Zommera pirmie dzejoļi iespiesti
JG
75(1969). 2005. gadā Rīgā Valtera un Rapas apgādā iznāk Juŗa
dzejkrājums Radību noslēpums.

 

 

 

 

Jaunā Gaita