Jaunā Gaita nr. 50, 1964. gadā

 

 

OJĀRS JĒGENS

 

melnais un es

Dramatisks dialogs balādes formā

 

Kad labu laiku pa straumei peldēts

Un pamazām smeldzīgs kļūst prāts

Par mūžu, bez jēgas kas deldēts,

Tad, nelūgts un neaicināts,

Piesitas  M e l n a i s. –

 

M e l n a i s : Sveicināts!

 

E s : (nesaku neko).

 

M e l n a i s : Nemāžojies, priekšā nāc!

 

E s : (atrūcu kaut ko).

 

M e l n a i s : Savas vainas klāstīt sāc!

 

E s :  Ej ratā!

 

M e l n a i s (ar viltību skatā):

Pats gana uz rata tu jādināts.

 

E s : Nevaru sūdzēties.

 

M e l n a i s : Vēl rēķins dažs nenomaksāts.

 

E s : To pakar uz drāts!

 

M e l n a i s : Tā drāts tev liks raustīties.

 

E s : Esmu tam radināts.

 

M e l n a i s : Reiz tava āda tur karāsies.

 

E s : Un kur manas poēmas, ōdas un rīmes?

 

M e l n a i s : Ar tevi uz rata tās ratā ies. –

Tik pīslis tu, bez garumzīmes.

 

Kad tādā garā viss izcilāts,

Atstājas  M e l n a i s ,

Un tūdaļ vieglāks un jautrāks top prāts

 

- Es ceru, Jums arī.

 

 

 

Nemorālistisciski

ekshibicimionistiska

morālizētājušmušmišmašamies

morāliskaskokākoniekošanās

 

Monerālismisvistiski

ekshimicibionistiska

morānelizē-morineli-minoreli-

minerāliskošanās

 

Memorālismistiski

ekshibimicionistiska

morālitānizējušamies

nomerāliskošanās1

 

O j ā r s   J ē g e n s

 

Šai darbā nekas nav tikai sagadīšanās

 

Atsevišķus fragmentus, pantus, vārsmas, rindas, teikumus un vārdus atļauts citēt, publicēt, pārspiest bez autora atļaujas

 

Apakšvirsraksts
(var varbūt būt)

Poēma par sveci ar morāli

(vai pareizāk varbūt var būt)

Poēma ar morāli par sveci

(vai varbūt var būt varbūt vēl pareizāk)

Poēma par morāli ar sveci

Soneta ar kodu formā2

vai

Soneta formā ar kodu3

                                               

Ir dzirdēts: dažs mēdz bēdzināt

Zem pūra savu sveci. -
Nav pūra man. –Tā, redzi,

Šo tradīciju veicināt

 

Es nevaru. - Bet savu4 cits steidz dedzināt

(Kā, piemēram, draugs Sali-

ŅŠ) uzreiz no abi gali.

Tak spiests es biju secināt,

 

Kad arī pamēģināju:

Ka ne un negrib degt5. -

Tad pamīšus piededzinu

 

(To pašu savu sveci)

Pie viena vai pie otra6 nu

Un nemēģinu slēpt vai segt,

 

Bet saku: „Kur tu teci?”

 

 

1Morfolofilopoētiskas variācijas par apstakleniski-atsprākleniskiatgriezeniskām formām un tēmām*.

2Nedaiļskanīgi.

3Skan labāk, jeb jēdzieniski neprecīzi, varbūt pat aplami, katrā ziņā maldinātājos!

4Sveci.
5T.i. svece.

6Gala.

 

*Šeit līdztekus, starpā, blakām un vidū citam - gan nedrošs un neprecīzs, bet tomēr – mēginājums tuvināties poētikā pazīstamā jēdziena enjambement latviskojumam.

 

 

uzruna

visvisādām

vajadzībām

 

Ļoti cienījamās un cienītās dāmas,

Augsti godājamie un cienīgie kungi,

Pilsoņi!

 

Brīvās pasaules brīvie pilsoņi,

Puspasaules puspilsoņi,

Vispasaules vispilsoņi,

 

Pasaules pilsētu pasaules pilsoņi,

Lielpilsētu lielpilsoņi,

Priekšpilsētu priekšpilsoņi,

Iekšpilsētu iekšpilsoņi,

 

Galvaspilsētu galvas pilsoņi,

Vecpilsētu vecpilsoņi,

Mazpilsētu mazpilsoņi,

Sīkpilsētu sīkpilsoņi,

Mietpilsētu mietpilsoņi,

 

Provinces pilsētu provinces pilsoņi,

Ārpilsētu ārpilsoņi,

Papilsētu pappilsoņi,

Piepilsētu pieppilsoņi,

 

Guļampilsētu guļampilsoņi,

 

Savrupmāju savrupnieki,

Villu villaiņi,

Sēriju māju sēriju pilsoņi,

 

Pateicos par uzmanību!

- Es beidzu.

 

 

 

 

 

 

 

piepes

 

 

Kā piepes pie trūdoša celma

Aug paciņu firmas,

Un vecās žurkas top treknas un sirmas. –

 

Kad celms būs kļuvis

Pīšļi un prauli,

Vēl mētāsies piepes

Baltas kā kauli. -

 

Un dažu žurku nositīs slazds,

Bet cita ielīdīs krātā. –

*

Šis dzejolis bija gan prasts,

Bet tāds, kas paliks prātā.

 

 

 


 

 

 RAITS BIRKMANIS

 

 

 

 

ja es

 

 

Ja es runātu kā dendijs komerciāls,

teiktu spīdeklei savai:

"Oh - ahoi mīļā,

mana spraužampapīra dieva illustrētā,

kaķe bez astes,

pārdēstītu plastiknāsi,

mākslīgu sirdi un žokļiem -

tu sei il sole mio!

 

Ja gadītos tevi pagaidām apprecēt,

zvēru: techniku nobremzēšu

kā tramvaju atvaļinājumā, kas depo!

Zvēru: par godu tev

cilvēku vairs

tik kristalla injekcijām producēs

Pēc Mendeļējeva ķīmikāliju libreto!

 

Ja es -

ja es - kakofōna pūtējs vientulīgs,

ai, ģībonīgā mana,

spētu tevi no realitātēm uzmodināt!

Ak - ja es spētu...

Liktu

par labu

presbiteriāņu futbola krājkasei

mēnešainu

vijoļvalsi nospēlēt uz lokomotīvēm!

 

 

 

 

 

 

 

 

PARSIFALS NABOBS

 

 

 

 

vieduma paudums

 

 

Es ievadrakstus vārsmās lieku -

Tā mūsdienās, lūk, vajag dzejot;

Es dāmām sagādāju prieku,

Kad sāku jūsmotājas zvejot;

Es esmu dumpinieks un mīlnieks,

Un skalds, un kaŗavīrs, un zīlnieks.

 

Ir pats par sevi saprotams,

Ka katrs vārsmu audējs jauns,

Visvairāk mākslu cienīdams,

Spēj būt vien ģeķīgs dzejas auns. –

Tam apdziedat būs ziemeļdabu!

(Es dzejošu par viņa nabu.)

 

Ja, dēls, tu mājo Taizemē,

Tad neskaties uz krāšņām ainām

Un siamietes ignorē,

Un jūsmo tik par zilacainām!

Ir skaisti tikai zelta mati

Un ziemeļnieces gaišie skati.

 

Kas Gotlandi nav redzējis,

Tak citiem attēlot to prot,

Tas būs mans mīļais māceklis.

Bet katedrāles apdzejot

Ir pašlaik branga bezgaumība

Un gandrīz grēks un nodevība!

 

 

 


 

KURAŽ KRIŠS

 

 

 

 

Vecgad vakars Stierniņēs

 

 

Veces gads kad projām dodes,

Katram pārdoms gāle rodes:

Ko gan nesis Jounes gads,

Ļounam, labam - kam tas rads?

 

Va tas mīligs būs un tīkams,

Izdoses va katrs sīkams?

Jeb tas dusmigs zibeņs šķils,

Katre sole ņems un vils ?

 

Pamet acs iekā likteņrakstem

Kaut caur puspiemiegtem plakstem

Mēģan tad nu liels va mazs

Kā vien katram izdodas.

 

Ne priekš trakošan un mīlšen,

Vecgad vak’rs ir priekš zilšen.

Tā rou, ar tad Stierniņ saim

Sanāk kopē pētit laim.

 

Paņēm’š svin un lod’jam panniņ

Sēž tur Rūt’ un Jāncs un Anniņ,

Vectēvs, Pēters, Vils un Mad –

Tā viņ sagaid Joune gad.

 

Svins, kas citreiz caurams lode,

Izkausēts krīt ūdens bļode.

Pēc to zīlniek pirkstes groz:

Kuŗš gan izvilcs pilne loz?

 

Jančam kuģ’s ar visem mastem –

Ceļš tam būs uz tālēm krastem.

Sapņo sen viš palikt jūrnieks,

Nu tam pašam ir savs būrnieks.

 

Varens lējums gadās Rūtei –

Tiek tai šleiers tā kā brūtei.

Skaidrs katram - tur nav šaub –

Nākošgad viņ valkes aub.

 

Vectēvs saprot: nākošzieme

Jāiet būs uz viņssaul cieme

Nekas cits kā zārks un krusts

Tas, kas viņam pirkstes kust.

 

Gudr pasmej viš: ko gauztes,

Ne jau man ar likten lauztes.

Diezgan pasaule šai smiets,

Raudāts, trakots, meites iets.

 

Mazes Pēters, citreiz rakars,

Kam ar ābec nav labs sakars,

Bēdīgs sēž, kad izlējs rīkst,

Ne vairs skrej, ne vārdiņ pīkst.

 

Un pats saimniks, ne tik vecigs,

Ienāk bare liels un plecigs.

Nočukst svins un ūdens - čiks!

Redzes, kas gan viņam tiks?

 

Ziņkār saim nu ņemas pētit,
Ar ko Jounsgads grib šo svetit,

Saimnieks pats tik priecigs smīn:            

„Liekas būt vai kuļmašīn!”

 

Pēc kad liešen šī ir gale,
Izklīst katrs save male.
Sevišķ meitan, kur nu kur,
Neatlaižes, tālāk bur.

 

Kas grib precetes un pār’tes,

Mīle likten zīlēt kartes.

Cits ber plāne grauds un pups,

Gaid, kad gails nāks ēst no čups.

 

Briesmīgs troksns sākes stalle,

Lielāks vēl kā zaļumballe.

Pūl’jes meits tur: noķers aun,

Dabes puis’ tad smuk un jaun.

 

Dikt grib zināt Pušpūr Mildans,

Vai kāds nāks viņ šogad bildant.

Ne par velt to pērne ziem

Souc vissmukāk pa viss ciem.

 

Paņem gredzen, iesien mate,

Iemērc glāze un tad skates,

Tas, kas viņei pretim smaids

Tas būs tas, ko sen viņ gaid.

 

Sapnes Anniņ satroukt vakte,

Kurš nāks slouc’tes Joungad nakte

Dviele, kas zem pagāl likts,

Nebūs brūtgāns viņei slikts.

 

Paš sev diezgan laims nu kaluš,

Uztraukume svīduš, saluš,

Visem novēl Stierniņ saim

Joune gade daudz, daudz laim!

 

 

 


 

 

JĀNIS SARMA

 

 

 

 

Bronzas meitene

 

 

Vakar es atkal redzēju sapnī - tevi,

Bronzas meiteni pliko,

Rīgas operas priekšā...

Matpinas gaŗās kā agrāk

Sedza tev plecus

Un ūdens lija tiem pāri,

Bet tuklie un smaidīgie putto

Bez kauna tev glaudās pie kājām.

Mēma, gudra un klusa

Kā Memfisas templī Izīda cēlā,

Skatījies pāri tu kanāla tiltam

Ēnotajos Bastejkalna solos,

Kur zēni rokām tik maigām

Glāstīja meiteņu trīcošos plecus...

Vakar es sapnī atkal redzēju tevi –

Bronzas meiteni pliko,

Ko veidojis Rīgas operas priekšā

Vecais smīnīgais Prūšzemes Folcs.

 

 

 

Jaunā Gaita