Jaunā Gaita nr. 34, 1962

 

Aina Zemdega

 

 

 

NETICU

 

 

Neticu tavām bērēm,

Pat ja tu pats teiktu:

„Esmu miris.”

Un neticu tavai dzīvošanai

Bez manis.

 

Nespēka bailēs stādītas mirtes

Var izkāpt no puķu podiem

un izaugt par mežu,

Kur viegli apmaldīties

Tiem, kas iziet

No mājām.

 

Neticu tavām bērēm,

Jo vēl tu neesi bijis

Manējās.

 

 

 

* * *

 

 

Dienas noliedz tevi,

Vārdi, soļi, darbošanās

Izdzēš tevi

Kā nepareizi vilktu svītru.

 

Bet naktīm ir durvis,

Pa kuŗām tu ienāc,

Atļaujas neprasījis.

 

Rītos, kad pamostos,

Visi logi ir aizsvīduši

No tavas elpas.

 

 

 

* * *

 

 

Aizsnieg nemiera diena,

Aizmieg tumsa uz loga,

Vakara stundas baloži dūdo

Līganu laipu –

No manis uz tevi.

 

Iebrienu pērnā dārzā,

Noplūcu saules puķi –

Nedroši, basām kājām

Eju pie tevis.

 

 

 

* * *

 

 

Ne sapnis, ne īstenība

Tavā pieskārienā,

Ne jautājums, ne glāsts,

Un tomēr

Tas mani aiznes

Novembŗa debesīm pāri.

 

Paliek koki salstošiem zariem,

Slāpes un tukšuma gadi

Kā aiz cita mūža.

Es kļūstu par gaiši zilganu skaņu

Tavā toņkārtā,

Par sena tuvuma jausmu

 

 

 

 

MINIATŪRA

 

 

Nejauši

Nogriezāmies uz kapsētas pusi -

Krusti

Sārtām lapām piebiruši,

Vaļā vārti.

 

„Baidies nāves?”

Kāvu gaismas pielijušiem skatiem

Meklējot, saucot

Pārvilki pirkstu galiem pār uzacīm lēni,

Pieskāries plakstiem...

 

Uguns lāse

Iekrita plaukstā.

„Baidos

Mīlestības...”

 

 

 

* * *

 

 

Dīku dienu paklājuši

Bērzu aizvējā,

Vīna glāzēm saules zaķīšus

Dancinājām,

Apelsīniem bumbojāmies,

Sūcām sulu no oranžām šķēlēm,

Un mēlēm

Žiglas lāses ķērām gar pirkstiem.

 

Negaidot

Vārdi savija krustu

Un ielika klēpī.

 

Pilna

Tumšu baiļu

Pielija mute.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dzintars Sodums

 

 

 

 

 

BALĀDE PAR GUSTU

 

 

Irr

viens

tāc

jauns scholars vārdā Gusts

(pasē rakstīts Kategors Imperats).

Viņš dzīvo Vilimantikā

bez tēva, mātes, sievas, it nekā.

Viņš strādā, mācās derīgās

un nederīgās zinībās,

gan humānās, gan eksaktās,

viņš neļaujas ne drūmām,

ne pārāk priecīgām,

ne aizrāvīgām jūtām.

 

Viņš ceļas agri,

daudz staigā svaigā gaisā,

ēd noteiktos laikos,

laikus iet gulēt,

pieklājīgs pret darba devējiem,

saticīgs ar kollēgām;

lasa faktus,

atbild īstā laikā un vietā,

iecietīgs pret bērniem un sirmgalvjiem.

Pēcpusdienā nezaudē labu omu.

 

Tik vienā punktā nerunājams.

Uz jautājumu:

Un kas ir tavi senči?

viņš atbild:

Par to runāt neklājas.

To vairums bija plenči

Un polītiski dauzoņas.

 

Dievs skatījās šo savu,

Šo savu produktu

Un domāja, ka Gustam,

Ka tam kas pietrūktu.

 

Viņš pamāja un sauca,

Lai tēlos parādās

Tie spēki un tās strāvas,

Kas Gusta genos glabājas.

 

Pasaules labotājs matu cekuls,

    strauji žesti,

dzīrotājs, jocīgi stāsti, krogi

    un kāzas,

skumējs par pasaules ļaunu,

    acu dobulī staro bēdu

ugunīga smalklocekļu piektgad-

    niece,

pacietīgs stiprs kalps strādāt

    no gaismas līdz gaismai,

sludinātājs, pelēki gaŗi pērmindera

    svārki, vienkārši cēli vārdi,

dižā meita, smiekli, krūts un

    dziesma.

Skolotājs vākt dot, ko kodes

    nemaitā.

Atsperīgs strēlnieks, acis skatās,

    kur mesties mēzt.

Vecmāma, rokas zem priekšauta,

    asā mēle netaupa ne kungu, ne

    kaimiņu.

Ģildes amatnieks skaitīt likt

    rakstus, celt un rotāt. -

 

Tie Gustam apkārt stājās,

un pirkstus kratīja. un rājās,

un mācīja un mudināja,

un augšup, lejup aicināja.

 

Gusts nobijās, bet teic: Nikā,

Labāk brauksim piknikā.

Tie sēžas mašīnā

un aidā latata

plīvo šosejā.

 

Uz maura paugura

zem kupla koka

vīd ielejā gaŗi skursteņi

un raibi māju jumti.

Ap grozu sēžas Gusts

un viņa viesu pulks;

tas sasasēdās kluss,

bet drīz kā nejaušus

vārds pēc vārda raisās,

krustām šķērsām domas kaisās,

un kad pūlis sīku putnu atlaidās

knābāt druskas piknikiskās,

viesi pēdējo pāri skrien pa pakalni

un piektgadniece noķēra pērminderi.

Varbūt tur kādi strīdījās,

varbūt tur kādi sapazinās,

simbols pret domu dīdījās

un karsts gar aukstu trinās

un kopā apvēlās un dzima

un pukstēja un rima.

Kad saule grasās rietēt,

teic viesi Gustam tā:

Paldies par mielastu.

Mums genu valstībā

nav ceptas cāļu ciskas,

vien idejas un proporcijas

ģeometriskas.

Paldies par maura zaļumu,

paldies par saules siltumu,

paldies par ielejas tālumu,

paldies par debesi,

paldies par tevi, jaunekli.

Tie atspērās un gaisa

kā pieneņpūkas kaisa.

 

Brauc mājup Gusts

atraisījies.

Katra diena jumu maina,

katra atnesusies.

 

 

 

 


 

 

 

Eduards Freimanis

 

 

 

Eduards Freimanis ar dēlu Kārli

 

 

 

 

 

ĶONIŅU ČIGĀNIETE

 

 

Nedienu nesēja... nevajag tevis vairs,

Čigānu meitene, Ķoniņu ciemā.

Nakšu aklums nu man tavi mati,

Miestiņā sapņojums dairs...

Degošos debešos zib tavi skati,

Bet manas dienas bāl daigavu ziemā.

Kādreiz pār zārdiem un zediņiem

Lēci tu, žagata, saucot un žadzinot.

Dusas nedevi dienvidū piedarbā,

Kutinot medainiem pirkstiņiem.

Vilinot ievīli sūnekli nedarbā...

Acīs met grēku kā vista nu kladzinot.

Vilsi vēl vaivaros?...   Grūdīšu akacī,

Kaut mani maigumā lūgsi lai žēlo.

Slīkdama iznirsi - lauma tu ļauna –

Atpakaļ nāksi, lai pāraugu vilkacī?

Vaivaros diesi kā kārīga cauna,

Zemdegas kursi lai aizmūžos kvēlo?

 

 

 

 

BRŪKLENE

 

 

Divatā izgājām pašūpoties

Vējainos tīreļa ūdeņos.

Viens tavs šūpotājs brūkleņot ies

Rāvainā sūneklī rudeņos.

Tīreļa brūklene noraujama -

Kairina acis un vilina.

Tā mana brūklene nepakļaujama:

Sarkana smejas, bet zilina.

 

 

 

 

DIENVIDŪ

 

 

Tīreli redzēju debesīs:

Akačus vaivaru veldrē,

Kūdrainus klajumus miglā –

Slaucējas uzspraustiem brunčiem.

Mākoņos slaucējas mazgājās,

Lēca pār akačiem saulē...

Lēja no putainiem ķipjiem

Pienu pār mākoņu straumi.

 

 

 

 

 

PLIKSALA NAKTS

 

 

Runāju dienā ar upi,

Un zelta apsītēm kalnā;

Simts mēļām un oranža puķēm

Un sēnēm, kas šonakt mirst salnā.

Spalgajā dievaiņu naktī

Raud upe un dvēseles krastā.

Kā pasaku kapsētā kalni –

Man jāklausās mirušo stāstā.

 

 

 

 

 

MIGLAS MEITENE

 

 

Paceļot ķipi rumuļu rietā

Jūsmu tev gribēju uzliet!

Pierimies redzēju: ūdenī lielā

Jūsma kā straumīte aiziet.

Noliektu galvu iebridu paltīs;

Migla jau sudrabu dzēsa –

Biji kā ziedlapa atrasta smiltīs,

Migla tu - paliki vēsa.

 

 

Jaunā Gaita