Jaunā Gaita Nr. 263. ziema 2010

 

Gunars
Saliņš

1924-2010

 

 

 

 

Vītenē

 

Kamēr šī vasara vēl,

savīsimies vītenē:

pa vidu mirdzošas pilsētas, augļu dārzi un atkal

mēs ar mīlā zeltainiem locekļiem. Mīlam viens otru un vairāk

neko. Tikai vēl pilsētas. Dārzus. Putnus. Tie vaļā knābjiem

šai vītenē noburti aumaļām dziedāt kā mēs

mīlēties. Tikai noburtība

var paglābt mūs no nāves.

                                    Tas zelts,

kas mūsu locekļos pludo un putnu mēlēs,

tas rit caur augļiem mūsos un cauri caur mums un piezeltī

pilsētas debešķīgas.

                            Un citu debesu nav, –

tikai vēl zeltainas šausmas, ka citu nav.

                                                      Šausmas,

ka mīlā zeltainiem locekļiem

un ar dārziem un pilsētām savijušies, mēs pārdzīvosim

mūsu dvēseļu bojā eju.

 

 

 

Meditācija
ar vīnu

 

Vīns, kad to dzeŗam, mirst. Vai to manām?

Smaržo pacelts, kvēl mirkli uz mēles,

mirkli vēl atgriežas, kvēl mūsu acīs,

kvēl mūsu smieklos – un tad vairs nav.

 

Vienkārša nāve. Katrs, kas dzīvo,

zina bez rūpju: tā pienāks, mūs izdzers

kāda mute kā vīnu un nevaicās

pēc tiem dārziem, kur piedzimām mēs.

 

Atņemiet vīnam tā rūgumu,

vēršot to rāmajā sulā,

atlejiet sulu atpakaļ

ogās un atberiet zaros,

 

ļaujiet, lai ogas pārvēršas

atpakaļ ziedos un, raugoties

lidojošo putekšņu mākoņos,

miniet, kur visam bij sākums:

 

laižas bites tā aprīļa mirkļa

saulē, slīd vēsma un aizslīd. Nekad

tādas vēsmas nebij un nebūs vairs,

ne to bišu, kas lidoja tā.

 

Kāpēc, kādēļ tās paņēma līdzi

putekšņus šos – un ne tos un ne citus?

Un kādēļ starp tūkstošiem ziedu

atrada šos, šos vienīgos, nobriest

 

ogām kur bija, no kuŗām šis vīns?

Ak, ar biti, ar nejaušu vēsmu

dzimis ir vīns un dzimis tā dzērējs –

putekšņu rotaļā, ziedoņa gaisos.

 

Vīns, kad to dzeŗam, mirst. Vai to manām?

Smaržo pacelts, kvēl mirkli uz mēles,

mirkli vēl atgriežas, kvēl mūsu acīs,

kvēl mūsu smieklos – un tad vairs nav.

 

Pārlieku vienkārša nāve. Kas dzīvo,

zina bez rūpju: tā pienāks, mūs izdzers

kāda mute kā vīnu. Vienkārša

nāve. Dzīvība – ziedoņa brīnums.

 

 

 

Bērēs

 

Mēs bijām tajās bērēs,

kur laiku nepatērē

ar atvadām un niekiem,

bet tik ar nāves priekiem.

 

No lieliem kausiem dzērām,

tad galdus apkārt spērām

un pāŗos saklupām ar kailām

dvēselēm bez bailēm.

 

– Ēd no manis,

dzer no manis,

tu jau manis

nepaņemsi –

 

šo naksniņu

izmīlēšu,

izdziedāšu,

aizmirsīšu...

 

Uz stīgām vairs nespēlē mūzikanti,

spēlē uz logiem, uz sijām, uz grīdas dēļiem,

uz pilošām svecēm, uz lieliem, uz krūtīm smailām,

spēlē uz dvēselēm kailām –

 

ēd no manis,

dzer no manis...

 

Rītā mums trīskārtām acis vēra

sarkana, zila un zaļa saule –

kā kapos izgulējušies ar miesām apģērbās kauli –

dvēseles drebēja matu galos.

 

 

 

Idiot,
brīnišķais idiot!

 

Mostos.

Kliedziens dārzā.

Revolveŗšāviens.

                       Es skrienu –

                                         tēvs

nošāvies?!

                       Nē,

viņš stāv

un rāda uz augšu –

                       sašāvis

mēnesi!

              Mēnesis

asiņo -

pāri dārzam,

ābelēm pāri.

                       „Kur māte?″ es saucu.

„Kur māte?″ es nāves izbīlī saucu.

Tēvs revolveri rokā – iesmejas

un ar galvas mājienu rāda uz debesīm:

„Tā sieva uz mēness, tā tava māte –

es netrāpīju ...″

                        Bet māte –

viņa ieguldzas mums aiz

muguras:

                                             „Idiot,″

un smiedamās skatās uz tēvu, „brīnišķais

idiot!”

            Ar spožu mēnesi pierē, ar nēšiem uz pleciem

viņa pastiepj rokas un satveŗ

manējās.

                   Mēs sākam

griezties, mēs griežamies,

ar spaiņiem pilniem mēnesnīcas mēs griežamies ar māti

cauri zvaigžņājiem.

                                Un viņa

smej un smej: „Idiot, brīnišķais

idiot...″

 

 

 

Vēl tikai
mirkli vienu

Brālim aizejot

 

Ļauj, lai Tev roku,

ļauj, lai to savējā saņemu, –

mūsu miesas vēl san,

san ar to pašu sanu –

 

roku rokā

vienu bērnības vasaras dienu

audos just

vēl tikai mirkli vienu –

 

lai nāvi tad

Tev pat i nesamanīt –

tikai ka sani,

sani un paliec manī

 

 

 

Līgo

Mudītei Austriņai

 

Ai dziedātāja! ai līgotāja!

ai aizsaules tīkotāja!

 

Mēs braucam uz Vecpiebalgu – vēl atlīgot – klāt jau Cēsis –

un piepeši – Tu vairs neesi –

 

vairs tikai pār sēdekli pāri pārkritis

Tavs augums – kā pamesti ķekatu svārki!

 

Tad kur Tu pati – Tu pati?

Kur Tevi šonakt satikt?

 

Riet Jāņu saule – un pieriet ar Tevi visas debesu malas –

un vībotnīte, papardīte – siera šķēle pirkstos – krūze alus:

 

                 – Ēd no manis,

                 dzer no manis

 

Lietū
pa Stokholmu

 

Es dodos iekšā lietū

un eju un eju šai lietū un atskārstu drīzi,

ka tas ir neizejams. Neizejamas

lietus birzis, lietus meži, lietus

mūža meži. Sen esmu apmaldījies,

sen izgājis cauri pats savam mūžam, pats savai

piedzimšanai. Un mātes miesām.

Vēl tālāk atpakaļ. Tālāk. Kur esmu?

Lietus. Lietus. Neizejams.

 

 

 

Koncerts
Doma baznīcā

 

Kādas rokas. Kādas nobrauktas. Kādas uz sliedēm Vorkutā

           priekš 20 gadiem nobrauktas rokas

stichiski ērģeles spēlē,

rokas vien,

 

kamēr kāds cits ar atsaldētām amputētām kājām,

ar kājām vien

pa ērģeļu pedāļiem

no polārā loka jau 20 gadus

uz mājām – uz mājām skrien

 

 

 

 

Metamorfozes

 

Aizvien vairāk un kairāk

Es līdzinos zemei:

 

mani nu apsēj,

mani nu pļauj,

mani nu govis

ēzdamas mauj,

augstu un zemu izmauj mani –

          kas to būtu domājis,

          ka manī tādas meldijas!

 

Un ezeri manī nolaidušies

un upes,

zivis nārstā vizinās

garenas un strupas –

           ai, mana kaislā makšķernieka daba!

 

Un vēl par ūdeņiem runājot,

akas, manas akas:

tur meita lēca

vārpstiņai pakaļ

un nonāca

manā

pazemē –

 

tur maize pārcepties draud,

tur aitas steigšus jācērp,

tur večuks jau tūkstoš gadus

pirtī grib.

 

Labā meita virszemē

atgriezās apzeltīta,

debesīs uzdejoja

par saulīti.

           To nu man pārmet –

           ka skuķim galvu sagrozījis...

 

Bet būs jau labi,

neuzspiediet precēt,

jo man tāpat

ap viņu patīk tecēt –

 

lāgiem tumsā man ūdeņi, lāgiem lauki –

saldi ar ūdeņiem gulēt, ar laukiem skriet –

ar laukiem skriet,

ar akmeņiem sapņot

un domāt domas ar salmiem un sienu –

          tāpēc laikam sajūtos

          tik svētlaimīgs.

 

Un sajūtu arī aizvien kairāk un kairāk,

ka atgriezīšos tur, no kurienes ņemts. Un tad

no maniem māliem

Dievs lai pīlītes taisa

un iepūš viņās

dziesmu no zila gaisa.

 

 

 

Naktī

 

it kā kāds debesīs zvaigžņu pļavās zvaigžņu puķes pļāvis –

it kā kāds debesīs apžilbinādamies saules meitu skāvis –

it kā kāds debesīs aizkarus pēkšņi uz citām vēl debešķīgākām

          debesīm vaļā rāvis –

it kā Visumam pāri asti izpletis paradīzes pāvs –

it kā kāds Visums tikko tur sācies un

beidzies, kamēr tu atgāztu galvu stāvi –

               kamēr tu atgāztu galvu stāvi,

kāds mirdzoši cauršāvis tur augšā

debesīs tavu dzīvi un tavu nāvi

 

 

 

Largo

 

šai svecei te tumsā degot, šai svecei te smaržojot,

 

kāda balss manī dziļi un tāli dzied,

balss no manas balss –

dziļāk nekā zināju sevi, dziļāk un spēcīgāk un maigāk –

es plūstu šai balsī, es plūstu tālāk, nekā zināju sevi

 

un kādā flautā elpa cērtas, elpa no manas elpas,

elpa no lūpām, kas sagaršojušas nāvi – tik agri, tik pēkšņi,

                                                             tik neticami –

cik zinīga šī flauta, šīs lūpas – cik nezinīgas,

cik zinīgs, cik nezinīgs šonakt šais lūpās, šai flautā, šai elpā es

 

un kāds, pret sauli pacēlis rokas, lūdz,

kādas saules pievizmotas dzelmes askētiskās miesās,

man nezināmas šīs lūgsnas, bet es tām ticu, es uzticos,

līdz dzelmei esmu saules pielijis – tais miesās dzelmainās no

                                                           manām miesām

 

šai svecei te tumsā degot,

           skanu tālu projām kādā balsī

 

šai svecei te tumsā smaržojot,

           elpa flautā manu elpu elso nāvē

 

šai svecei te tumsā degot, šai svecei te smaržojot,

            kādās dzelmēs, kādās miesās – miesās, kas no

                                          manām miesām – saule līst

 

 

Jaunā Gaita