< JG 101 Jaunā Gaita   JG 103 >

20. GADA GĀJUMS

102. numurs

1975. GADS

Pār Daugavu nāk Lielais Kristaps,
ar mūsu bērnu plecā nāk
tik daudzus gadsimtus pēc Kristus.
Pār Daugavu nāk Lielais Kristaps.
Kaut jāņugunis neizdzistu,
pirms bērns ar māti runāt sāk.
Pār Daugavu nāk Lielais Kristaps,
uz mūsu māju tieši nāk.

Jānis Peters. Mans bišu koks, Rīgā 1973.g.

S A T U R S

2  J. Osis, Sienas gleznojums Rīgas 39. vidusskolā
3  Vaira Vīķe-Freiberga, Dainu atbalsis mūsdienu Latvijas dzejā
9  Laimonis Mieriņš, Latvijas 1973. gada tēlotājas un lietišķās mākslas aspekti
17  Rolfs Ekmanis, Iezīmes Latvijas literārajā dzīvē:1973
25  B. Ozoliņš, N. Žuravļovs, Ar šacha zirdziņu pa mūsdienu Rīgu
27  Elza Stērste, Neaizmirst
27  Lelde Stumbre, Zobens
28  Māris Čaklais, No "Ķēžu dziesmām"
30  Ēriks Kūlis, Velna būšana
35  Toreiz un tagad simt gadus vēlāk. Marģers Zariņš un Ilze Šķipsna, fragmenti
36  Gunārs Priede, Ugunskurs lejā pie stacijas, 1. cēliens
42  Pēteris Zirnītis, Nāk nākdami viņi...
46  Jānis Siliņš, Ansis Cīrulis
49  REDAKTORA PIEZĪMES
   GRĀMATAS
51      Gunars Irbe, Šīs acis citādi redz
          Acis. Jauno dzejnieku krājums, Sastādījusi Monta Kroma
52      Dažos vārdos
52      Benno Ābers, Vai partija vadīja masas?
          Ojārs Niedre, Vidzemes un Kurzemes strādnieki un zemnieki pirmā pasaules kaŗa laikā
54      Lija Gailīte, Sarežģīti teātŗa dzīves fakti
          Kārlis Kundziņš, Latviešu teātŗa vēsture. 2. sēj.
56  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
57  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
58  ATBALSIS
       GIR-, Marginālijas
       Laimonis Mieriņš, Latviešu mākslinieki starptautiskā grafikas izstādē Anglijā
       -abc, Doktora disertācija par pulkvedi Vācieti
61  TEĀTRIS
       Ņina Luce, Austrālijas latviešu 14. teātŗu festivāls
       Kārlis Freimanis, K. Freimanis atbild K. Freimanim
65  REDZES APLOKĀ
67  LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Zīles Zichmanes vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita