< JG 103 Jaunā Gaita   JG 105 >

20. GADA GĀJUMS

104. numurs

1975. GADS

Jānīt's brauc katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu;
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai dzird visa pasaulīte.

Tautas dziesma

S A T U R S

2  Minjona Kļaviņa, Metamorfoze
3  Ilmārs Rumpēters, Skulptore Minka (Minjona) Kļaviņa
4  Jānis Siliņš, Ansis Cīrulis
16  Vaira Vīķe-Freiberga, Senlatviešu reliģija sinkrētisma gaismā
21  Rolfs Ekmanis, Iezīmes Latvijas literārajā dzīvē: 1973
27  Velta Toma, Baltais zirgs
28  Baibas Rirdānes dzejoļi
29  Laima Kalniņa, Teika par zelta tauriņu
39  Margitas Gūtmanes dzejoļi
40  Lalita Muižniece, * * *
41  Ingrīda Vīksna, Rotaļa ar zirgiem
49  GRĀMATAS
       Gunars Irbe, Iedzintarināšana
         Māris Čaklais, Zāļu diena. Dzeja
       Pāvils Vasariņš, Starp izklīšanu un pārnākšanu
         Valdis Krāslavietis. Tā lielā izklīšana
       Kārlis Ābele, Gribu es dziedāt dzīves muļķībām visām
        Inārs Brēdrichs, Vakarvējš. Dzejoļi 1950.-1970.g. 
       Pāvils Johansons, Spilgta individuālista dzeja
        Aivars Neibarts, Lasāmgabali
       Valerija Bērziņa-Baltiņa, Divi dzejoļu krājumi
        Zenta Liepa, Mazā zeme
        
Guna Ikona, Kodols
       Dažos vārdos
       Gunars Irbe, Eglona Spēka minikontinents
        Eglons Spēks, M.T. Viktorija. Romāns
       Gunars Irbe, Vēl viens bagāts gads
         Margarita Kovaļevska, Deviņpadsmit
       Edgars Andersons, Profesora vīzijas
         Arnolds Spekke, Atmiņu brīži. Ainas, epizodes, silueti
59  REDZES APLOKĀ
61  TEĀTRIS
       Teātŗi Austrālijā, intervija ar Imantu Sveili  
       Ņina Luce, Dažas parallēles Anuīja un Zīverta traģēdijās
64  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
66  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
67  ATBALSIS
       JG, Labdien! - pēc 30 gadiem
       „Ceļinieks” un iespiestā vārda brīvība
       Zinnas iz Minneapolis pilsahta
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Laimoņa Mieriņa vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita