< JG 104 Jaunā Gaita   JG 106 >

20. GADA GĀJUMS

105. numurs

1975. GADS

Rītu kauja. Atkal. Bet jūs zināt: Cīņā iet ir brīvu vīru daļa,
Cīņā mirt ir brīvu vīru daļa,
Lai pēc tam kā dzīva, liela elpa
Augšup celtu visu savu tautu.

Fragments no "Sprediķa Piņķu baznīcā"

S A T U R S

1  Aleksandrs Čaks, Fragments no "Sprediķa Piņķu baznīcā"

 2

 Jāzeps Grosvalds, Latviešu kaŗavīri Rīgas ielās

 3

 Modris Zeberiņš, Par Ilzi Šķipsnu

11

 Visvaldis Bokalders, Jāzeps Grosvalds trimdā

14

 Edīte Zuzena, Aleksandra Čaka poēmas

18

 Andrievs Ezergailis, Uldis Ģērmanis

23

 Zīle Zichmane, Andris Kārkliņš: dažas domas vārdos

25

 Brunis Rubess, Maizes darbs

27

 Olģerts Cakars, Kā lai Tevi nemīlētu?

28

 Juŗa Mazuša dzejoļi

29

 Herta Krauja, Uzkalniņā

30

 Voldemāra Avena dzejoļi

31

 Herta Krauja, Ilmāra Rumpētera gleznā raugoties

32

 Dzintars Freimanis, Minūtes

34

 Richards Rīdzinieks, Oduma gals

36

 Irēne Blūmfelde, Logs

40

 Gundara Pļavkalna dzejoļi

43

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA

44

 REDZES APLOKĀ

47

 LASĪTĀJU VĒSTULES

48

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

50

 ATBALSIS

 

      Laimonis Mieriņš, Kamoliņš 1950-1975

51

 TEĀTRIS

 

      Kārlis Freimanis, Piezīmes par filmu un teātri

 

      Andrejs Šedriks, Baltiešu teātŗa fonds

54

 GRĀMATAS

 

      Jānis Sarma, Sila diženība
          Astrīde Ivaska, Solis silos. Dzejoļi 1968. - 1971

 

      Ilmārs Briedis, Veikla romānista šedevri
          Arturs Voitkus, Četri simti un Sudraba un zelta man nav

 

      Dažos vārdos

 

      Edīte Zuzena, Mūsu literātūrā vēl neaplūkots laikmets
          Gunārs Janovskis, Uz neatgriešanos

 

      Gunars Irbe, Cilvēki kā cilvēki
          Andris Jakubāns, Vakariņas ar klaunu. Stāsti

 

      Gunars Irbe, Aizkūkots, kas ir aizkūkots?
          Māris Čaklais, Sastrēgumstunda. Dzeja

 

      Alberts Spoģis, Padziļināta viena baltistikas nozare
          Miķelis Bukšs un Juris Placinskis, Latgaļu gramatika un pareizraksteibas vōrdneica

 

      Haralds Biezais, Tolstojs un baznīca
           Ļevs Toļstojs, Mana ticība. Tulk.J.Šķirmants

 

      Andris Trapāns, Atpakaļ pie Eiropas un ideoloģijas
           ELJA-s Informācija (EI). Eiropas Latviešu Jaunatnes Apvienības izdevums

 

      Edgars Andersons, Pazīstama žurnālista atmiņas
           Arturs Kroders, Atmiņas

 

      Andrievs Ezergailis, Sagraizītais Stučka
           Pēteris Stučka, Nacionālais jautājums un latviešu proletariats. Darbu izlase 1906 - 1930

 

      Longīns Apkalns, Dejas Kanadā
           88 latviešu tautas dejas un apdares. Red. Arnolds Bāliņš et al.

vērpetīte

 IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita