Jaunā Gaita nr. 105, 1975

 

 

JG redakcijai:

Paldies Jaunajai Gaitai par pavērto ventilāciju mūsu periodikā, kas savos 100. un 101. num. paveŗ ceļu domām un pārdomām. Mūsu prese līdz nosmakšanai ir barojusi lasītājus ar saviem nāves ziņojumiem, iekasējot divkārtēju samaksu, − no sludinājuma devēja un lasītāja. JG ļauj redzēt un atklāt ikvienam savas domas − neiemidzinot. Pāris jaunekļi (Būmanis un Rozītis), dzīvodami visu iespēju zemēs, mēģina domāt, varbūt celt jaunu taisnības kārtību, kuŗa būtībā nav jauna, bet sen jau pārdzīvota. J. Mazutis jau ir devis zinātniski vēsturiskas atbildes un norādījumus, kur šo taisnību meklēt un atrast. Taisnību, kādai līdz šim nav pieskāries neviens rakstītājs periodikā. Tāpat mācītājs O. Kleinbergs, Kūlmanes, Raudives un Grebzdes rakstos un darbībā saskata vienīgi naudas taisīšanu, gluži to pašu, ko Kleinbergs dara savā un sev līdzīgās baznīcas draudzēs. Tā nu gluži tas nav. Nav tādēļ, ka Kleinbergam ir iespēja, ja viņš to vēlētos, iedziļināties vēstures un Bībeles tulkojumos, kuŗi tālu nesaskan ar patiesiem oriģināliem.

Bruno Kalniņš savā internacionālā domāšanā raksta par senu laikmetu, kas viņa izpratnē ir lasīts līdz apnikumam. Savādi tas ir šoreiz, kad B.K. min vārdus vēsture un patiesība.

Vēsturei šis raksts un Bruno Kalniņa izpratne neder. Neder tādēļ, ka nav patiesa. Var jau būt, ka bija 150 revolveŗi, bet kur palika patšautenes, šautenes un lielie municijas krājumi, pie tam vēl iegādāti 1927. gadā pretlikumīgi, slepeni par Latvijas valsts naudu. Kādēļ ieroči netika nodoti SSS dalībniekiem personiski, izprasot ieroču turēšanas atļauju, tāpat, kā to darīja visi citi pilsoņi?

Tāpat, kādēļ Cielēnam atņēma Latvijas pavalstniecību? Tas bija sakarā ar nelegālo ieroču iegādi, kādēļ viņš atteicās Latvijā atgriezties, resp. pats atteicās no pavalstniecības. Arī nelaiķis Cielēns savos memuāros raksta citādi. Tāpat vēsturei un patiesībai būtu pakalpots, tuvāk minot B. Kalniņa rezerves leitnanta un pēkšņā ģenerāļa dienesta pakāpes. Nepārprotami internacionālam B. Kalniņam nebija vēlēšanās, varbūt, arī iespējas darboties sagrautās Latvijas valsts celtniecībā. Tai vietā viņš ar ieroču palīdzību slepenībā gatavojās varbūtējam apvērsumam.

Kārlis Eid. Apīnis

 

 

 

JG redakcijai:

Mūsu, tā saucamie jaunie sociālisti, savos spriedumos ir ļoti vienpusīgi: skatās uz notikumiem tikai caur kreiso aci, bet labo piemiedz. Šiem sociālistiem ļoti derīgi ieskatīties Ādolfa Klīves grāmatā Brīvā Latvija.

Minētās grāmatas 481. lp. lasāms: Latv. soc. dem. partijas centrālkomiteja janvāŗa sākumā (1919. g.) nosūtīja apsveikumu komūnistu kongresam, kuŗš sanāca 13. janvārī Rīgā. Šinī rakstā, kas atrodams Satversmes sapulces stenogrammās, soc. dem. taisnojās par savu iestāšanos TP. Tā bijusi domāta tikai pagaidām. Tagad, kad proletariāts Latvijā saņēmis varu savās rokās, arī soc. dem. to apsveic un visās vietās atbalstīs, turēdamies vienmēr kopā ar sarkano internacionāli un apkarodami melno, kapitālistu internacionāli. Rakstu parakstīja TP un soc. dem. centrālkomitejas loceklis J. Celms. P. Stučka ar saviem komūnistiem soc. dem. mīlestības piedāvājumu noraidīja.

Par 1934. g. 15. maija apvērsumu lasām tās pašas grāmatas 400. lp.:

Bet sociāldemokratu divkosīgā stāja starp Latvijas demokratisko republiku un Krievijas komūnistisko diktatūru palika. Tā turpinājās visā Latvijas neatkarības laikā, un bija galvenais iemesls, kas 1927. gadā ar polītiskā Krievijas tirdzniecības līguma noslēgšanu iemanevrēja latviešu tautu arvien radikālākā nostājā pret sociāldemokratu domināciju Saeimā, 1934. gadā noveda pie K. Ulmaņa apvērsuma un Saeimas deputātu atlaišanas mājās...

Kas ir noticis Latvijā pēc pēdējā kaŗa, to raksturo tūristu vārdi.

L.V., Ontario

 

 

JG redakcijai:

Man un citiem ir lielas grūtības izlasīt žurnālā ar padzisušu druku nodrukāto tekstu. Pie tam mana redze ir normāla, bet lai lasītu JG tekstu man, un tāpat daudziem citiem, vajadzīgas brilles vai nenormāli stipra gaisma. Billijs Grēms esot teicis kādā savā sapulcē, ka Bībeli, drukātu sīkiem burtiem, esot izgudrojis pats velns, lai atbaidītu lasītājus. Kas ir iedvesis jums ideju iespiest Jauno Gaitu padzisušiem burtiem, pie tam jocīgā krāsā? Kāpēc jūs sekojat šādai iedvesmai?

Nesaprašanā, JG lasītāji ASV.

Jaunā Gaita