Jaunā Gaita nr. 105, 1975

 

19.

Juceklīgu laiku memorands:

Vispirms, esi priecīgs, ja Tev dota īpatna cīņa, ja bez pajumtes un barības sagādāšanas Tev doti lielāki, izaicinošāki, personiskāki pienākumi. Tas Tevi atšķiŗ no vairākuma. Tas Tavai dzīvei uzliek spēcīgas centības zīmogu. Meklējot aizstāvamas vērtības pagātnes mantojumā, darinot kodolvērtību sintezi nākotnes kursam ar pieredzi un cerību pie vienas rokas, izmisumu un sāpēm pie otras, Tev ir vienreizēja iespēja veidot interesantu, bagātu, radošu raksturu. No tāda ceļa nebaidies. Negriez tam muguru. Labi iezīmētas šosejas Tevi aizvedīs tikai uz jau labi pazīstamām vietām.

Par tik, cik uzdrīksties mēģināt, esi cilvēks; par tik, cik neprasīdams atlīdzību ieguldi siltumu un mīlestību savas dzīves izkārtojumā, Tu nolaupi naktij vēl vienu ērtu mājvietu un godini sevi un savējos. Tas nav sūtījums. Tā nav pavēle. Tā ir izvēle. Tu nevari citiem to uzspiest. Bet Tu nevari izlikties, ka tā arī Tev nestāv krustceļos. Locies kā gribi, mēģini to noliegt, nokaut, no tās atpirkties, aizrunāties citur, − viss velti. Varēsi brīdi izvēli atlikt, jā, − kā iesaukuma vēsti − , bet, jo no tās ātrāk bēgsi, jo ātrāk panāksi izšķirīgu, izšķiršanās momentu. Pastāsti man vēlreiz, ka Tavā dzīvē tādu momentu neparedzi un es Tev teikšu: bēgtin nebēgsi visu mūžu.

Un ja tiešam esi izšķīries bēgt, noliegt, padoties vienaldzībai: paklausies. Katra diena ir jauna diena, kas bijis, bijis. Vakardienas dzinējiemesliem nav spēka šodien, izņemot ar Tavu pievienošanos. Katrs rīts ir jauna izšķiršanās dzīvot. Kā, − tā ir arī jauna izvēle. Esi cīkstonis ar visu to, kas Tevi noliek tur un tā, kur un kā stāvi šinī mirklī. Neesi skaitlis, neesi cipars, neesi statistika. Neesi mēms un kurls, nevalkā arī vēlmju iekrāsas acenes. Uztver pasauli tādu, kāda tā ir, ne tādu, kādai tai vajadzētu būt. Nepaliec važās piekalts maldīgiem uzskatiem, bet reizē nemēģini dzēst savas cilmes pēdas. Tās var rādīt atpakaļceļu. Mainies droši. Pieskaries pasaulei. Esi tās veidotājs. Savu labumu liec labuma/ļaunuma svaru kausos. Tik daudz paspēt Tu varēsi.

Izšķirīgā brīdī neuzticies vadoņiem, jo tie sen Tevi vairs nepazīst, tie pazīst tikai citus vadoņus. Tu esi viņiem vajadzīgs tikai izmantošanai, lai gan viņi uz Tevi atsaucas grūtos laikos, kad valsts rati iebraukuši strupceļā. Nešaubies, ka bez Tavas ziņas, kur nu vēl atļaujas, notiek kolosālas bodītes, notiek visciniskākās reiz cēlu ideju perversijas un izvarošanas, − visādu nenozīmīgu, izsmietu saukļu vārdā. Patiesībā − vadoņu varas saglabāšanas dēļ. Negaidi, lai kāds vai vairāki no viņiem Tev palīdzētu, vai pat izrādītu lietderīgu labvēlību, jo Tavas vajadzības nav viņu vajadzības, Tavi mērķi nav viņu mērķi, Tavas sāpes nav viņu sāpes, Tavi sapņi nav viņu sapņi. Ej nu izskaidro kā, tomēr − Tavā vārdā viņi valda!

Tāpat atkraties no illūzijas, ka vienai vai otrai valdīšanas sistēmai ir absolūtas priekšrocības vai vēsturiski pierādāma pareizība, jo citādi Tevi vēl nekaunīgāk piekrāps un izmantos. Apšaubi absolūtisma apgalvotājus; prasi, ko viņš no esošā iegūst? Revolucionārus revidē divējādi: pirmkārt, vai saukļi aizņemti no kādas jau morāli bankrotējušas sistēmas, un, otrkārt, ko paredzēts likt noārdītā vietā? Uzmani barvežu valodu, jo tā vienmēr prasa upurus, cīņu, varonību skaisti vispārinātu, teorētisku mērķu sasniegšanai. Pat vienkāršākai alkai ir cena, un tirgus likmes nav Tavās rokās. Rezultāts:, solījums sekot ir Tavas derības ar iznīcību.

Vai tā nav anarchija, Tu teiksi, Vai Tev nav neviena pozitīva vārda?

Labi, sāksim ar pavisam pieticīgu programmu:

Uzticies uzticībai,
Kalpo kalpiem,
Vadi vadoņus,
Cīnies ar cīņām,
Maini maiņas,
Bar barvežus,
Cienī cieņu,
Godīgumu godini!

Juris Mazutis

 

 


RAKSTNIEKU NEDĒĻA 1975

Š.g. jūnija bula dienās Gaŗezera pajumtē noritēja Latviešu rakstnieku apvienības organizētā rakstnieku nedēļa un tajā ietilpinātais LaRA-s kongress ar 50-60 ievērojamu rakstnieku un literātu līdzdalību. Pirmā šāda veida saieta referātu, semināru un vakarēšanas darba gaitā piedalījās rakstnieki, drāmatisti, kritiķi un izdevēji no ASV, Kanadas un Austrālijas. Nolemts nākamo rakstnieku nedēļu rīkot 1977. gada Ziemsvētku un Jaungada laikā.

RN 75 norisē izcēlās atjaunota, cieša Latviešu rakstnieku apvienības un Latviešu preses biedrības sadarbība. Rezultātā rakstnieku rosība var tikai celties un, cerams, tā sniegs publikai interesantu, vispusīgu jaunradi, − individuāli un kopējos sarīkojumos, piem., Toronto un Bostonas dziesmu svētkos.

Sīkāka RN 75 reportāža un analize sekos JG slejās.

Juris Mazutis

Jaunā Gaita