< JG 114 Jaunā Gaita   JG 116 >

22. GADA GĀJUMS

4. (115.) numurs

1977. GADS

In memoriam. 1977

Pēteris Upītis

S A T U R S

2  Vilnis Strazdiņš, Vasara
3  Pāvils Vasariņš, Jāni Jaunsudrabiņu pieminot
7  Jaunsudrabiņa prozas balvas Arturam Baumanim un Laimai Kalniņai
8  Par 1977. g. godalgotajiem darbiem
8  Arturs Baumanis, Dažas atmiņas par Jāni Jaunsudrabiņu
9  Laima Kalniņa, Dzīvs neviens nevar zemē ielīst
11  Andrieva Ezergaiļa intervija ar Modri Zeberiņu
16  Aina Vāvere, Teātŗa nozīme trimdas latviešu sabiedriskā dzīvē
22  Juris Mazutis, Tikai tas, kas dzimis lielās mokās, pieder mīlestībai
27  Laima Kalniņa, Diena, kad čūska kārdināja Ievu, un nakts, kad Ieva krita grēkā
31  Ieva Prīmane, Biografiskas rindas
31  Veltas Sniķeres dzejoļi
33  Jānis Jaunsudrabiņš, Trešā vēstule manam tēvam debesīs
34  Velta Toma, Jāņa Jaunsudrabiņa "simtiņš" Neretā un Rīgā
39  Mūsu baltie tēvi − simtgadnieki
40  Jānis Jaunsudrabiņš, Mīlu
41  Almas Bēnes dzejoļi
43  Kārlis Dzelzītis, Atbildes nav
43  Roberts Mūks, Burti
44  Lidijas Dombrovskas dzejoļi
46  Jānis Jaunsudrabiņš, Kas cilvēks ir bez dzimtenes?
52  Ilmārs Rumpēters, Vilnis Strazdiņš − mierīgo ainavu gleznotājs
55  Pāvils Klāns, Jaunā latvieša vieta − pa kreisi no vidus?
59  ATBALSIS
63  TEĀTRIS
65  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
67  LASĪTĀJU VĒSTULES
68  GRĀMATAS:
          Elvīra Staprāne, Jaunas pārdzīvojuma nianses
             Juris Kronbergs. Biszāles
          Edīte Zuzena, Pastāvēs, kas pārvērtīsies
           Indra Gubiņa, Iztiksim bez mēness
          Valerija Bērziņa-Baltiņa, Aiz dzejas
              Biruta Senkeviča, Baltie bērzi
          Rolfs Ekmanis, Eduarda Vulfa vēstules Alīsei Stundai
              Dzejnieks un nepazīstamā, Eduards Vulfs Pirmā pasaules kaŗa vidē
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors − Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks − Jānis Bieriņš

Redaktori −
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors − Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori −
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektore − Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja − Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki −
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere, Māra Zandberga

Jaunā Gaita