< JG 115 Jaunā Gaita   JG 117 >

22. GADA GĀJUMS

5. (116.) numurs

1977. GADS

S A T U R S

1

 Viktors Eglītis (1877-1945)

2

 Džemma Skulme, Dialogs

3

 Gunars Saliņš, Jēga un bezjēga mūsu jaunākajā dzejā

9

 Laimonis Mieriņš, Māksla Padomju Latvijā 1976. gadā

16

 Rolfs Ekmanis, Tautas dzīvē neesmu lieka

18

 M. Mauriņa, Cilvēkā jāatraisa spējas domāt

19

 Jānis Klīdzējs, Redzīgs iekšskats trimdas sāpē

22

 Tupešu Jānis, Vēlreiz par latvju dievestību

24

 TEĀTRIS: Teātŗa kritika toreiz un tagad

29

 Juŗa Kronberga dzejoļi

30

 Ingrīdas Vīksnas dzejoļi

31

 Velta Sniķere, Dāsnības klāsti

32

 Zigmunds Skujiņš, Neikens iet uz Roperbeķiem

37

 Alma Bēne, Uz lietu

38

 Juŗa Zommera dzejoļi

40

 Jāņa Rokpeļņa dzejoļi

41

 Haralds Biezais, Latviešu kultūra Latvijā un trimdā

46

 Tālivaldis Ķiķauka, Ziedonis rudenī

48

 ATBALSIS:

 

     Laimonis Mieriņš, Trešā britu zīmējumu bjennāle

 

     Kārlis Draviņš, Sudrabu Edžum nācās nomirt Maskavā

 

     Lzs, Svarīgu 1977. g. kultūras dzīves notikumu atbalsis

52

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

55

 GRĀMATAS:

 

     Nora Valtere, Divas Mārtiņa Zīverta lugas
         Mārtiņš Zīverts, Nafta. Luga 7 ainās; Melngalvji. Senās Rīgas komēdija

 

     Imants Bite, Bez somu tālredzības..
         Pāvils Klāns. Kadet, uguni!

 

     Benno Ābers, Skolas dvēsele
         Latvijas skolas, I sējums: Jānis Kriškāns, Tautskolu vēsture.
             
No 13. gadsimta līdz 1905. gadam. Rediģējis Jānis Kronlins.
        Latvijas skolas, II sējums: Jānis Kronlins, Baltās un nebaltās dienās.
              
No 1906. gada līdz jaunākajiem laikiem.
          Hercoga Pēteŗa ģimnazija Academia Petrina 1775-1975.
              
Rakstu krājums. Redaktors Arturs Veisbergs.

 

     Hamilkars Lejiņš, Latvietis pret paša gribu
         Lūcija Bērziņa. Līdzinieks

 

     Andris Skreija, Trīs grāmatas par baltiešiem Amerikā
         Maruta Kārklis un Līga un Laimonis Streips, red.
               The Latvians in America: 1640-1973; A Chronology & Fact Book.
         Jan Pennar, Tonu Parming & P. Peter Rebane, red.
               The Estonians in America: 1627-1975; A Chronology & Fact Book.
         Algirdas Budrecis, red. The Lithuanians in America: 1651-1975; A Chronology & Fact Book.

 

     Jānis Rožleja, Bezkaislīgi par Baltiju
         Andres Kings, Kas notiek Baltijā?

 

     Vaira Vīķe-Freiberga, Grāmata par nekrievu literātūrām
         George S.N. Luckyj, Editor, Discordant Voices:
               The Non-Russian Soviet Literatures,
1953-1973

 

     Gunars Irbe, Īstenībā ir arī neatrisināmas problēmas
         Aloīzs Barons. Mana sieva? Mans dēls? Romāns. No lietuvju valodas tulkojis Zariņu Jānis

 

     Olģerts Liepiņš, Ziemsvētku atgriešanās
         Antons Stankevičs. Šuvējiņa, Romāns

 

     Benno Ābers, Cietumnieka sapņi
         Report from the Beria Reserve: The Protest Writings of Valentyn Moroz,
              Soviet Ukrainian Political Prisoner.
Red. un tulk. John Kolasky

 

     Dažos vārdos

 

     Raksti citvalodu periodikā un saņemtās grāmatas

vērpetīte

 IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors − Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks − Jānis Bieriņš

Redaktori −
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors − Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori −
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektore − Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja − Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki −
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere, Māra Zandberga

Jaunā Gaita