< JG 136 Jaunā Gaita   JG 138-9 >

27. GADA GĀJUMS

1982. GADS

1./137./NUMURS

S A T U R S

1     Olafs Stumbrs, Svešinieks ciemojas ziemā
2     Visvaldis Reinholds, Mūsu zeme
3     Laimonis Mieriņš, Latvijas tēlotājas un lietišķās mākslas dzīve 1981. gadā
11     Vizbulīte Titāne, Teodoru Zaļkalnu atceroties
14     NO VIENAS PUSES TĀ...
17     SKAŅAS UN ATSKAŅAS
19     ATBALSIS:
            Dzidra Purmale, Rakstnieki dziesmu svētkos
            Divi jaunatnes lielsarīkojumi 1981. gadā:
                5. VLJK
                Jānis Kalniņš, Studentu dziesmu un deju zieds Rīgā un ap Rīgu
22     MEZGLI - I
23     „Kamēr mēs vēl dzīvi." Modernā poļu dzeja
24     Laima Kalniņa, Damalas namā
28     Astrīde Ivaska, Delfu uzvaras ratu braucējs
28     Jānis Gorsvāns, Ir jāpabeidz!
29     Maijas Meirānes dzejoļi
31     Juŗa Mazuša dzejoļi
33     Visvaldis Reimanis, Nianses
33     Astridas Stānkes dzejoļi
35     Vitauta Ļūdēna dzejoļi
36     Rita Rumpētere, Sviediens gaismā
36     Margita Gūtmane, Situācija
37     Visvaldis Reimanis, Viens divi
38     Erna Ķikure, Stādi
39     Erna Ķikure, Kad vilciens apstājas
40     Lidija Dombrovska, Paklājs
43     Edīte Zuzena, Maestro Anšlavs Eglītis un viņa romāni
46     Miķelis Bukšs, Quo usque tandem?
52     Senās un modernās olimpiskās spēles
53     Gunārs Jakobsons, Kad Rīgā atmirdz olimpiskais zelts...
57     Ledushokejs 1936. gadā un 40 gadus vēlāk
58     CEĻOJUMI - DIENASGRĀMATA
60     LASĪTĀJU VĒSTULES
63     GRĀMATAS:
            Valentīns Pelēcis, Kalifornijā, bet ne tikai Kalifornijā
         Jānis Klīdzējs. Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī
            Gundars Pļavkalns, Subjektīvas pasaules
         Indra Gubiņa. Ir katram sava pasaule, romāns
            Rolfs Ekmanis, Visi jau nevar būt kanārijputni
         Ilga Rismane. Starp sarkano un balto āboliņu
            Mārtiņš Lasmanis, Vai rītdiena nāks?
         Henrijs Moors. Rītdiena nekad nenāks
            Hamilkars Lejiņš, Padomju dzīve tās pilsoņu skatījumā
         Aleksandrs Zinovjevs. The Yawning Heights
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Astrīde Ivaska Proza
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Jānis Svilpis In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls un Juris Zommers

Korektores: Mirdza Čopa

Jaunā Gaita