Jaunā Gaita nr. 141, (5) 1982

 


 

Dr. H. Biezais no Barbedosas un vēstuļu rakstīšana iet plašumā.

Latvijas Amerikā un Brīvības līdzstrādnieks B. Kindzulis paskaidro, ka Dr. H. Biezais ar dzīves un darba vietu Tēbijā, Zviedrijā, pēc stipendijas saņemšanas (7000 Kr.) devās atvaļinājumā uz Barbedosu, lai noskaidrotu, kuŗa bija pirmā − Māra vai Sv. Marija − un par to rakstītu vēstuli Imantam Ziedonim. (Skat. Latvija Amerikā, 1982. g. 28. septembrī.)

 

Jaunā Gaita