< JG 140 Jaunā Gaita   JG 142 >

27. GADAGĀJUMS

1982. GADS

5. (141.) NUMURS

SAULE

No dienas šīs lai paliek tikai saule.
Viss cits ir nenozīmīgs, tukšs un svešs.

Kad augstu spožumu pār galvu pleš
Kāds dievu mirklis - debess arka celta,
Ik seja pēkšņi sastingst kā no zelta
Un savā nolemtajā gaismā mirdz.
Lai ēnas atkāpjas! Lai paliek tikai saule.

Veronika Strēlerte
No dzejoļu krājuma Žēlastības gadi

S A T U R S 

1   

 Veronika Strēlerte, Saule

2   

 Valdis Kupris, Gleznotājs Jānis Pauļuks

3   

 Aina Vāvere, Koloniālo un etnisko kultūru parallēles

12   

 Imanta Zilberta zīmējums

13   

 Tadeušs Puisāns, Latviešu valodas dilemma

16   

 Tālivaldis Ķiķauka, Šis un tas par mūsu valodu

18   

 Tālivaldis Ķiķauka, Valodas ķieģeļi

19   

 Laimonis Mieriņš, Keramiķis Viktors Prīms

22   

 Irina Ozoliņa, Atmiņas par dzejnieci Zinaīdu Lazdu

26   

 Daina Šķēle, Džordžiana

28   

 Jānis Širmanis, Saruna ar dubultnieku

29   

 Lolita Gulbe, Sniega dziesma

30   

 Astrida Stānke, Pēc Zvaigžņu dienas - kalpones monologs

33   

 Lidija Dombrovska, Par jūŗas ērgli

34   

 Visvaldis Reimanis, Apvāršņa jautājums

35   

 Eduarda Salnas dzejoļi

35   

 Andŗa Kārkliņa dzejolis

37   

 Māŗa Melgalva dzejoļi

38   

 Henrijs Moors, Negals ar aizgājušiem

40   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

43   

 NO VIENAS PUSES TĀ...

47   

 ATBALSIS

48   

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA

49   

 LASĪTĀJU VĒSTULES

52   

 GRĀMATAS:

   

      Benno Ābers, Veseļa gara un visuma ainava 
       
    Jānis Veselis. Atmiņas un apceres. Red. Arturs Kaugars un Lilija Puže

   

      Gundars Pļavkalns, Valdonīgais intellekts
            Guna Ikona. Patiesības medībās, dzejoļi

 

      Gundars Pļavkalns, Brīnumains diletantisms
            Ilze Liepiņa, Brīnums, dzejoļi

 

      Anita Liepiņa, Cenzors
            Gerhard Heller. Un Allemand à Paris 1940 - 1944

 

      Benno Ābers, Par vācu un latviešu attiecībām
            Pēteris Krupņikovs, Melu un patiesības palete

 

      Guna Ikona, Reizēm kā svaigcepta maize
            Lolita Roze Gulbe. Jāiztur. Dzejoļu krājums

 

      Valentīns Pelēcis, Maizes un mīlestības pamats
            Alfreds Dziļums. Viršu druvas

59   

 TEĀTRIS:

 

      Ilmars Krasts, "Divstāvu" luga Losandželosā

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

 

Ulža Zemzara un Haralda Norīša vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
 

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Recenzijas
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Astrīde Ivaska Proza
Kārlis Kangeris Redaktors Eiropā
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Jānis Svilpis In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita