Jaunā Gaita nr. 144, (3) 1983

 

KOMMENTĀRI • PIEZĪMES • AKTUĀLITĀTES • REPLIKAS • ĪSRECENZIJAS

 

MARGINĀLIJAS

Latvijas kinorežisors Romualds Pipars, kas pirms trim gadiem viesojās Kanadā, raksta par Latvijas TV, kur viņam 3 stundu programma – „Šodien, pirms 100 gadiem”. Nule viņš pabeidzis plakātfilmu Tava maize, kuŗu uzņēmis Latgalē, pats būdams režisors, scenārija autors un operātors. Romualds raksta: „Darbība notiek tajos pašos laukos, kur mans vectēvs mežus līda, celmus lauza, sēja un pļāva rudzus. Tajos pašos laukos atnācu es, tikai ar kinokameru. Filmēju dzirnavas un krāsni, kur vecāmāte rudzus mala un maizi cepa... Viss, kas bijis, nāk atpakaļ un aiziet, lai atgrieztos.”

 


Romualda Pipara plakātfilmas Tava maize uzņemšanas grupa pusdieno Romualda vectēva mājā (1982. g.).

Filmēšanas brīdis. Kadrs no Romualda Pipara plakātfilmas Tava maize.

 

*  *  *

 

Lai „aizbāztu muti” kādam špetnam lasītājam, kas pārvari meklē komūnistus mūsu starpā, ALA publicē Čikāgas Ziņās Rietummišigenas Universitātes latviešu kursu pilnīgu sarakstu.

Laika 1983. g. 18. maija numurā Latviešu studiju centra akadēmiskā padome publicējusi rakstu „No akadēmiskās brīvības nav jābaidās”. Te pāris citātu:

Akadēmiskā pasaulē mēs nebaidāmies apskatīt nevienu jautājumu, attīstību vai problēmu. Tā tas ir ikvienā brīvā universitātē. Tur nav parasts izvairīties no dažādu, kaut kontroversālu jautājumu vai parādību studēšanas. Akadēmisku iestādījumu uzdevums ir iepazīstināt studentus ar dažādām parādībām dzīvē, un par visu vairāk − iemācīt tās kritiski novērtēt un attīstīt pašiem savu spriedumu.

Mūsu uzdevums ir izglītot studentus tā, lai tie no dažādu ieskatu uzklausīšanas nevis izvairītos vai bēgtu, bet būtu gatavi visus konfrontēt ar savu stāju un kritisko spriedumu.

 

*  *  *

 

Toronto Latviešu Centram ir jauka bibliotēka, kas rada profesionālu iespaidu, taču ir bēdīgi, ka Jauno Gaitu neredz izliktu ar „sāniem uz āru” kā to dara ar krietnu skaitu no mūsu žurnāliem un pat biļeteniem, kā, piem., pieticīgo Vinipegas Informatoru. Dežūrējošā bibliotekāre pat jautāta nespēja sniegt loģisku izskaidrojumu šai parādībai. Žurnāla kopijas, kārtīgi sastūķētas brūnās kārbās rindojās plauktos lielā skaitā. Ir grūti iedomāties, kāpēc Jaunā Gaita nobīdīta malā un ignorēta, jo Centrs taču sakās reprezentējot visu latviešu vēlmes demokrātiskā veidā. Vai tad mūsu jaunajā „gaismas pilī” tomēr pietrūkst vajadzīgās apgaismības?...

Tāpat arī Centra grāmatu veikalā, kur plauktos ir D.V. Mēnešraksts un Žurnāls, neredz Jauno Gaitu...

 

*  *  *

 

Lapojot jauno žurnālu Žurnāls, vēlreiz pārlasīju Raimonda Staprāna lugu Sasalšana, ko mācītājs F.H. Ruperts asi kritizē sacīdams: „Mēsli paliek mēsli, vienalga, kas tos drukā.” Ruperts pat novēl Staprānam „galonu Chlorax blīča, lai izmazgā savas smadzenes”. Šajā sakarā nāk prātā nometņu laiki Vācijā. Tur, Šorndorfā, nometnē publiskās atejās ar vairākiem nodalījumiem reizē iegāja gan vīri, gan sievas. ... Nav brīnums, ka šī savdabīgā vide ir savaldzinājusi arī autoru Staprānu un mācītāju Rupertu...

 

Tālivaldis Ķiķauka

 

 


 

 

KONKURSS „VĀRDI, MANI VĀRDI”

Lai veicinātu latviešu literātūras ieviešanu pasaules kultūras lokā, apgāds „Ceļinieks” 1981. gadā izsludināja sacensību tulkošanai un apcerēm par latviešu literātūru 6 valodās.

No konkursam pieteiktajiem 50 darbiem 4 ievirzēs (angļu, vācu, zviedru un franču valodā) 31 dalībnieks (ieskaitot vienu no Latvijas) iesūtīja manuskriptus pirms noteiktā termiņa. Konkursa organizētāji tos nodeva vērtētājiem − Dr. J. Sileniekam, Dr. R. Šilbajorim, Dr. B. Kotrellam (Cottrell), Dr. J. Svilpim, Dr. J. Saliņai, Dr. V. Freibergai un M. Lasmanim ar tiesībām kooptēt speciālistus pēc saviem ieskatiem.

Konkursa rezultāti:

1.  godalga

·         Ilze Muellere (ASV) par J. Jaunsudrabiņa, A. Čaka un I. Ziedoņa darbu tulkojumiem;

·         Juris Kronbergs (Zviedrija) par I. Ziedoņa darbu tulkojumiem;

·         Bitīte Vinklere (ASV) par I. Ziedoņa un G. Saliņa darbu tulkojumiem.

2.  godalga

·         Ojārs Krātiņš (ASV) par A. Bela romāna Būris un I. Ziedoņa darbu tulkojumiem.

3.  godalga

·         Inese Auziņa-Smith (Anglija) par I. Ziedoņa un A. Bela darbu tulkojumiem;

·         Inta Ezergaile (ASV) par I. Ziedoņa tekstu analizi un esejām par G. Saliņa un V. Tomas dzeju;

·         Ojārs Rozītis (Vācija) par I. Ziedoņa un R. Ezeras darbu tulkojumiem;

·         Skaidrīte Leja (Kanada) par Anšl. Eglīša un I. Ziedoņa darbu tulkojumiem;

·         Sarma Draviņa (Zviedrija) par G. Priedes lugas un I. Ziedoņa pasaku tulkojumiem.

Godalgu lielums: 1. godalga (dalīta) − $2100.00, 2. godalga − $350.00 un 3. godalga − $210.00 (katram).

 

Sacensības dalībnieku vērtējumā par latviešu modernās literātūras labiem paraugiem atzīti 200 darbi; vecākais J. Raiņa divdesmito gadu darbs un jaunākais − Māras Rozītes nesen Jaunajā Gaitā publicēts dzejolis. Ar visvairāk darbiem, neskaitot obligāto kontroldarbu, pārstāvēti šādi autori: 1. vietā − Imants Ziedonis, 2. vietā − Gunars Saliņš, 3. vietā (ar vienādu balsu skaitu) − Jānis Jaunsudrabiņš, Aleksandrs Čaks, Alberts Bels un Regīna Ezera.

 

 

Konkursa dalībnieku vērtējumā reprezentatīvi latviešu autori − I. Ziedonis, J. Jaunsudrabiņš un A. Bels.

 

Jaunā Gaita