< JG 143 Jaunā Gaita   JG 145 >

28. GADAGĀJUMS

1983. GADS

3. (144.) NUMURS

S A T U R S

1     Rolands Lappuķe, Pastāvēs, kas pārvērtīsies?
2     Voldemārs Dārznieks, Angļu krogus II
3     Raivis Madars, Skrējiens
6     Maija Meirāne, Bez vēja
7     Lidijas Dombrovskas dzejoļi
8     Valentīns Pelēcis, Iespējamība - neiespējamība
9     Elgas Lejas dzejoļi
9     Olģerts Rozītis, Vai dzirdi?
10     Astrīdas Stānkes dzejoļi
11     Jāņa Sirmbārža dzejoļi
13     Uldis Siliņš, Kade pārnāksi, bāleliņ (2. cēliens)
23     Laimonis Zandbergs, Redaktors K. Rabācs mūžībā
24     Valija Ruņģe, Tautas pasakas, Kurbads un Lāčplēsis
32     Nora Kūla, Portlandē piejaucēta komētas aste
37     Edīte Zuzena, Rādīšanas brīnums un radīšanas brīnums - Saulcerīte Viese
44     Lidija Dombrovska, Dekorātīvās mākslas veidoli
47     NO VIENAS PUSES TĀ...
51     SKAŅAS UN ATSKAŅAS
54     ATBALSIS
55     GRĀMATAS:
       Gundars Pļavkalns, Mazliet nelīdzens atspoguļojums
            Astrīde Ivaska. At the Fallow's Edge
57     Apgāda "Ceļinieks" tulkošanas un eseju konkurss "Vārdi, mani vārdi"
59     LASĪTĀJU VĒSTULES:
        Šķīvji un svečtuŗi
        Vairākums dzeŗ Koka-kolu
        Kā to izskaidrot?
        Mensch, du spielst ja ganz gut
        Latvija atkal bez Latgales
vērpetīte  IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.

Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Recenzijas
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita