Jaunā Gaita nr. 155, decembris 1985

 

 

KRIŠJĀNIS BARONS

MŪSU MANTA

 

Ar pagājušiem veciem laikiem

Ar varenajo goda tvaikiem,

Ar tēvu tikumu

Dažs labs vēl lepojas pārlieku,

Kaut pelnījis tas nav ne nieku,

Kas slavei derētu.

 

Uz priekšu, brāļi, naigi, naigi,

Mums pieder nākamajie laiki.

Lai nelaiķi mums dus;

Mums līgot Iīgo druvas plašas,

Ja pašiem mums ir rokas knašas,

Ja pašiem spēks mums būs.

 

 

Jaunā Gaita