< JG 154 Jaunā Gaita   JG 156 >

30. GADAGĀJUMS

1985. GADA DECEMBRIS

5. (155.) NUMURS

 

KRIŠJĀNIS BARONS

. . .

Uz priekšu, brāļi, naigi, naigi,

Mums pieder nākamajie laiki.

Lai nelaiķi mums dus;

Mums līgot Iīgo druvas plašas,

Ja pašiem mums ir rokas knašas,

Ja pašiem spēks mums būs.

 

S A T U R S

1   

 Krišjānis Barons, Mūsu manta

2   

 Daina Dagnija, Sieviete un govs

3   

 JG LASĪTĀJI PAR KRIŠJĀNI BARONU:

     Imants Freibergs, Pārdomas par Barontēvu un mums

     Tupešu Jānis, *

     Andris Vītoliņš, Krišjāņa Barona 150-gadē

     Daira Cilne, *

     Andra Ose, Tautasdziesma

     Aija Veldre-Beldava, Barons: "Topi, kas tu esi"

     Laima Grencione, Latviskākais latvietis Krišjānis Barons

6   

 Valdis Kupris, Krišjānis Barons

8   

 KRIŠJĀNIS BARONS KULTŪRAS DARBINIEKU SKATĪJUMĀ

10   

 Vaira Vīķe-Freiberga, Kultūra un sabiedrība

18   

 Māris Bišofs, Zīmējums

20   

 Elgas Lejas dzejoļi

21   

 Eduards Freimanis, Kārklu manifesto

22   

 Laumas Cennes dzejoļi

22   

 Vizmas Belševicas dzejoļi

24   

 Ingunas G dzejoļi

25   

 Benita Veisberga, Izvilkumi . . .

28   

 Rolfs Ekmanis, Mēģinājums pietuvoties . . .

32   

 Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1984. gadā

36   

 Imants Zilberts, Latvijas pieminēšana Minsterē

37   

 Jānis Ķēniņš, Kanta eksēgēta Jaspersa simtgade

39   

 Juris Tārs, Pēteŗa Upīša EXLIBRIS Stokholmā

40   

 TEĀTRIS:

 

     Juris Mazutis, Annas projekts

 

     Aleksandrs Zariņš, Spokiem par jaunu jeb bez pagātnes ēnām

44   

 GRĀMATAS:

 

     Aina Siksna, Stāsts par ziķeri Beļavnieku
          
Imants Ziedonis. Tik un tā

 

     Jānis Gulbītis, Ne lugu krājums vien
           Uldis Siliņš. Kade pārnāksi, bāleliņ. Lugas

46   

 NO VIENAS PUSES TĀ . . .

49   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS:

 

     Jānis Beloglāzovs, Piezīmes par 5. Latviešu jaunatnes dziesmu svētkiem

 

     Imants Sakss, Bagāts mūžs

54   

 ATBALSIS:

 

     Intervija ar Albertu Upeslāci par 7. V.L.J.K.

 

     Auseklis Zaļinskis, Pacietīgais, neatlaidīgais optimists

 

     Kādas Krišjāņa Barona biografijas jubileja 1935-1985

 

     Krišjāņa Barona jubilejas notikumi Rīgā

 

     Jānis Klētnieks, Haleja komēta latviešu tautasdziesmā

59   

 LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

 

Jāņa Gorsvāna vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi-dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue
Aina Vāvere Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita