< JG 163 Jaunā Gaita   JG 165 >

32. GADAGĀJUMS

1987. GADA SEPTEMBRIS

4. (164.) NUMURS

S A T U R S  

2    

 Laimonis Mieriņš, Bez nosaukuma

3    

 Valerija Baltiņa-Bērziņa, Apslēptais Dieva avots

8    

 Jānis Peters, Par valodu

9    

 Ritas Gāles dzejoļi

11    

 Baibas Bičoles dzejoļi

12    

 Ainas Zemdegas dzejoļi

14    

 Māras Zālītes dzejoļi

16    

 Eduards Salna, Ielu mūzikanti

18    

 Juris Silenieks, Krekls

20    

 Margita Gūtmane, Kāda mīlestība. Alberta Kronenberga simtgade

24    

 Vilis Motmillers, Latvijas fotomāksla

30    

 Nikolajs Bulmanis, Rīga, Maskava, Telaviva, Ņujorka - Mazliet par Māri Bišofu

33    

 Brigita Siliņa, Uzlikt punktu uz "i"

38    

 Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijas 1986. gadā

43    

 MEZGLI XVI

49    

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

51    

 ATBALSIS

53    

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 36

54    

 Imants Zilberts, Zīmējums

55    

 GRĀMATAS:

 

     Herberts Zālītis, Greznums Latvijas dabas ainavai un nozīmīga sastāvdaļa latviešu tautas dzīvē
         
Arno Teivens. Latvijas dzirnavas

 

     Laimonis Streips, Lielākās trimdas latviešu organizācijas 35 darba gadu dokumentācija
          Bruno Albāts, Visvaldis Klīve. ALA 35 (1951-1986)

 

     Mārtiņš Lasmanis, Pamata jautājums
          Alberts Bels. Slēptuve. Romāns

59    

 LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte    

 IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuŗas iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita