< JG 165 Jaunā Gaita   JG 167 >

33. GADAGĀJUMS
1988. GADA MARTS
1. (166.) NUMURS

Sāp, kad pūžņi plist,
Sāp, kad vainas dzist.
Kad vairs nesāpēs,
Būsim beigti mēs.
...

Valdis Rūja, "Tāda tava spīts",

S A T U R S 

1   

 Valdis Rūja, Tāda tava spīts

2   

 Dzintars Mežulis, Vilka stunda

3   

 JĀŅA BIERIŅA PIEMIŅAI:

 

     Velta Toma, Laika biedram Jānim Bieriņam 11. XI 1987.

 

     Aina Zemdega, *

 

     Astrīde Ivaska, Lēnais gājējs

 

     Valdis Dzilna, Šķiršanās

 

     Aina Kraujiete, Tavā dienā 15. I. 1988.

5   

 Jānis Peters, Septembris 1987.

7   

 Ojārs Vācietis, Tie, ko par māksliniekiem sauc

8   

 Laimonis Zandbergs, In memoriam

8   

 Modris Zandbergs, Atvadvārdi Jānim Bieriņam

9   

 Jānis Bieriņš, Biografiskas piezīmes

15   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS:

 

     Imants Sakss, Piemiņas vārdi Jānim Bieriņam

 

     Imants Sakss, Rakstu krājums Ādolfa Ābeles atcerei

 

     Imants Sakss, Ādolfa Skultes grāmata

20   

 Tālivaldis Ķiķauka, Vēstule pērļu zvejniekam

24   

 Juris Thars, Cepuri nost

27   

 Astrīde Ivaska, Nāc, māsiņa, tu pret mani

29   

 Redakcijai piesūtītie izdevumi

29   

 Par Dzintaru Mežuli un viņa mākslu

30   

 Alfreds Straumanis, Rīgas teātŗu jaunā un mainīgā seja

38   

 TEĀTRIS:

 

     Nora Kūla-Priedīte, Tango trimdā - pasaka ar vēstījumu

 

     Biruta Sūrmane, Tango Lugāno, Šerbrukā

 

     Sandors Abens, Jauns teātŗa ansamblis

 

     L.Z., Trīs jubilejas

 

     Māra Celle, Palisādes maestro

 

     Ivars Galiņš, Nenogaršotais plācenis

47   

 ATBALSIS:

 

     Osvalds Liepa, Atbalsu nomenklātūra

 

     V.D., Kārļa Ieviņa simtgade

 

     Valija Ruņģe, Pagātnes druskas, tagadnes refleksijas

49   

 Valdis J. Zeps, "Pūt vējiņi" zinātniskā skatījumā

51   

 GRĀMATAS:

 

     Marianna Ieviņa, Stāstījums bagātā tautas valodā
          Aleksandrs Pelēcis. Alūksnes grāmata. Tēlojumi un leģendas

 

     Valentine Lasmane, Varavīksne 1986

 

     Nikolajs Bulmanis, Ansis Artums
          Aija Nodieva. Ansis Artums

 

     Lalita Muižniece, Jauns un interesants pienesums valodniecībā
          Baiba Metuzāle-Kangere. A Derivational Dictionary of Latvian

 

     Aina Vāvere, Lugas par mājām
          Harijs Gulbis. Cīrulīši, Kamīnā klusu dzied vējš

 

     Andrievs Ezergailis, Varoņu laikmeta vēsture vēl dzīvo
          A. Drīzulis, Lielais oktobris Latvijā
          A. Spreslis, Latviešu sarkangvardi cīņā par padomju varu, 1917.-1918. gadā
          R. Greitjāne, Vidzemes bezzemnieku padomju darbība, 1917.g. marts-1918.g. februāris

59   

 LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita