Jaunā Gaita nr. 170, decembris 1988

 

 

 

GRĀMATA VISIEM VECUMIEM

Alberts Kronenbergs. Mazais ganiņš un viņa brīnišķais ceļojums. 2. izdevums. Stokholmā: Atvase. 1987. g.

 

Atvases apgāds Stokholmā savai bērnu grāmatu virknei pagājušajā gadā pievienoja Alberta Kronenberga Mazo ganiņu. Šis ir grezns izdevums, 1931. gada oriģināla reproducējums. Ja arī autora krāsainās ilustrācijas pārcēlumā nav vairs gluži autentiskas, tad šo trūkumu ar uzviju atsver atkalredzēšanās prieks visiem, kas ar Mazo ganiņu iepazinās jau vecajos laikos. Tiem, kas viņu tagad sastaps pirmo reizi, toties tiks atmiņu neietekmēts pirmreizības svaigums.

Mazais ganiņš ir tātad grāmata visiem vecumiem. Kāpēc tā, to Margita Gūtmane nesen pārliecinoši izskaidroja savā mīlestības atklājumā šinī žurnālā (JG 163, 164). Viņas raksta daļa ir izvēlēta ievadvārdiem jaunajam izdevumam, ko apgāds nosauc par otro pēc kārtas, tā pamatoti neieskaitot paša autora spaidu apstākļos pārstrādāto un Rīgā 1958. gadā publicēto versiju. Alberta Kronenberga meita Rūta ir pēdējā laikā pastāstījusi, ka viņas tēvu pēckaŗa gados kritizēja par formālismu un ka viņš šo pārmetumu smagi pārdzīvoja. (Karogs 10, 1987)

Margita Gūtmane raksta par Albertu Kronenbergu kā valodas mākslinieku, piemin viņa atskaņu atjautību un tās radītos negaidītos salīdzinājumus, viņa smalko valodas humora izjūtu. Rūta Kronenberga savukārt saka, ka viņas tēvs sevi nekad neuzskatīja par dzejnieku. Pantus viņš sacerējis kā rotaļādamies un uzskatījis tikai par līdzekli, kas atvieglo bērniem uztvert zīmējumu.

Nav nekādas vajadzības meklēt domstarpības, kuŗu, visticamāk, nemaz nav. Kā vieglā rotaļā rakstītie panti un lēnām, ar lielo rūpību veidotie zīmējumi savienojas un kļūst tikpat nedalāmi kā teksts un ilustrācijas Vilhelma Buša slavenajā stāstā par Maksi un Moricu. Tanī nu valda pavisam cita gaisotne, bet tā liekas, ka Alberts Kronenbergs savā vārdu un atskaņu izvēlē būs reizēm domājis arī par abiem negantniekiem. Gan ne oriģinālā, bet Aspazijas latviskajā atdzejojumā, kas izdots vairākkārt, pirmo reizi jau 1904. gadā.

Au! - jau atkal tek un tausta

Cits uz kājām, cits uz skausta;

Visur, kur tik griežas vien,

Rūc un dūc un tek un skrien.

Alberts Kronenbergs vai Aspazija? Varētu būt kā viens, tā otrs. Katrā ziņā tāds salīdzinājums Mazajam ganiņam par sliktu nenāk. Pēc viņa var taujāt Atvasei, Kristallvagen 115, S-12639 Hagersten, Sweden.

 

Mārtiņš Lasmanis

Jaunā Gaita