< JG 189 Jaunā Gaita   JG 191 >

37. GADAGĀJUMS

1992. GADA DECEMBRIS

5. (190.) NUMURS

S A T U R S

1     Visvaldis Lāms, Ķēves dēls Kurbads (fragments)
2     Edvīns Strautmanis, Fantāzija par Goijas galvaskausu
3     Baibas Bičoles dzejoļi
7     Ineses Baļķītes dzejoļi
8     Lolitas Gulbes dzejoļi
9     Aina Kraujiete, Stikla sieviete, IV
11     Noras Kalnas dzejoļi
12     Dzintars Sodums, Jauni trimdā (fragmenti)
25     Imanta Zilberta zīmējums
26     Osvalds Liepa, Iepazīšanās
28     Aija Janelsiņa-Priedīte, Raiņa Spīdola - Fausta atbalss?
31     Ildze Kronta, Daži vārdi par pašcieņu
33     Visvaldis Lāms, Divi fragmenti no Ķēves dēla Kurbada
35     Nikolajs Bulmanis, It kā ardievas Edvīnam Strautmanim
43     Andrievs Martens, Mūsu jaunie talanti
45     L.Z., Brīva doma ar segvārdu. Saruna ar Andri Sproģi
47     Kristiana, Ešafots nākotnei
49     TEĀTRIS: Anita Liepiņa, Kasandras balss
50     Juris Mazutis, Frenētika genētikā
52     Imants Zilberts, zimējums
53     GRĀMATAS:
            Mārtiņš Lasmanis, Vectēvam mestā roze
        Guna Ikona. Bērnības zvaigznāji
            Valdis J. Zeps, Skaistā Latgale
        Edgars Dunsdorfs. Latgales vēsturiskās kartes
            Mārtiņš Lasmanis, Atguvumi un atklājumi
        Varavīksne 1991. Literārā mantojuma gadagrāmata
            Aija Janelsiņa-Priedīte, Valoda, kultūra un vērmeles
        Edītes Hauzenbergas Šturmas vēstules Jānim Rudzītim 1946-1970.
        Sakārtojusi Ofēlija Sproģere, redaktors Jānis Krēsliņš
60     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita