< JG 192 Jaunā Gaita   JG 194-5 >

38. GADAGĀJUMS

1993. GADA OKTOBRIS

3.(193) NUMURS 

. . . Dzīvosim ar cerību, ka līdz ar Jāzepa Vītola pārnākšanu ar laiku pārnāks arī pēdējā pusgadusimtā no Tēvzemes izdzītā tauta, pārnāks pasaulē izklīdinātā latviešu kultūra.

 

Raimonds Pauls

S A T U R S

1     Raimonds Pauls, XXI Vispārējos latviešu dziesmusvētkos
2     Edgars Vērpe, Zivs
3     Jāņa Rambas dzejoļi
5     Rudītes Raudupes dzejoļi
7     Indras Gubiņas dzejoļi
9     Eduarda Salnas dzejoļi
10     Valža Krāslavieša dzejoļi
11     J.Z., JG dzejnieki: Valdis Krāslavietis
12     Gunars Bekmans, Fusilieŗi
15     N.B., Par Edgaru Vērpi
16     Mārtiņš Lasmanis, Kāda dzīve
20     Nikolajs Bulmanis, Galvenokārt par gleznotāju Daumantu Pēteri Šnori
24     Visvaldis Bokalders, Sapnis dzīvē, dzīve sapnī - Maija Eiziņa
29     Arturs Silgailis, Latviešu leģions - latvju tautas dzīvā spēka saglabātājs
31     Kārlis Kundziņš, Vienas baigas nakts pārdzīvojumi
33     Modris Slava, Latvijas viedas sadraudzības pamatideja
36     Ilze Kroje, Vecā nama atmiņas
38     TEĀTRIS:
            Lidija Dzene, Latviešu teātrim 125
            Jaunais Rīgas teātris -1993. g. rudens izrāžu plāns
42     Juris Mazutis, Kultūrkaŗi
43     Gunārs Vīndedzis, „Labi, ka tie dziesmu svētki beigušies"
44     Imanta Zilberta zīmējums
45     Imants Zilberts, Latvija ir mūsu ceļš
46     Andrievs Ezergailis, Kārļa Ulmaņa Pikšās
47     MEZGLI XXV
54     PRESES SPOGULIS
55     Ludmila Bulikina, „Latvijas ceļš"
57     LASĪTĀJU VĒSTULES
58     GRĀMATAS:
            Viesturs Vecgrāvis, Gaisma ir visur ... no dienas mūžībā plūst
          Ivars Lindbergs. Manu nepabeigto viduslaiku pūšamie vārdi. Dzejoļi
            Indulis Kažociņš, Kurelieši
          Haralds Biezais. Kurelieši. Nacionālās pretestības liecinieki
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita