< JG 196 Jaunā Gaita   JG 198 >

39. GADAGĀJUMS

1994. GADA AUGUSTS

2. (197) NUMURS

S A T U R S

2     Ivars Hiršs, Sietspiede
3     Māras Gulēnas dzejoļi
5     Jāņa Baltausa dzejolis
5     Juris Cīrulis, Uz Ņujorku!
6     Roberts Mūks, Viktoram Neimanim aizejot - atnākot
6     Gunars Saliņš, Tevi šorīt itin kā veli līdzās piedzīvojot
6     Rita Gāle, Ziemas ceļā - Viktoram
6     Elga Leja, Šķitums
7     Nikolajs Kalniņš, Mierinājums
8     Ainas Kraujietes dzejoļi

11   

Veronika Janelsiņa, Mūzas kurpe, nē, kurpīte
13     Māra Gulēna, Sahāra: kapi un kauli tuksnesī
15     Juris Silenieks, Interlūdijas ar paliekošo un mainīgo
18     Līvija Volkova, Marijas fon Andrejanovas vēstules Rūdolfam Blaumanim
21     Imanta Zilberta zīmējums
22     TEĀTRIS: J. Torgāne, Anta Klints (nobeigums)
27     Raimonds Staprāns, Ivars Hiršs
34     Velta Rūķe-Draviņa, Zelmas Lāgerlēvas teksts triju tulkotāju uztverē
36     Viktors Neimanis, Pirms piecdesmit gadiem
37     Imanta Zilberta zīmējums
38     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 59
38     Imanta Zilberta zīmējums
39     Kļūdu labojums un redakcijas paskaidrojums
40     PRESES SPOGULIS
41     MEZGLI XXVI
44     Imants Zilberts, Kaŗalauči
46     Velta Rūķe-Draviņa, Ilona Leimane, Vilkaču mantiniece
47     GRĀMATAS:
       

    Ildze Kronta, Abadona miers nedod miera
         Z. Skujiņš. Sarunas ar jāņtārpiņiem
        
V. Lāms. Abadona miers

            Juris Silenieks, Lai pieredze nenomāc izbrīnu
         Rimants Ziedonis. Dzīves pieredze un ziepju burbuļi
            Gundars Pļavkalns, Lieliska lasāmviela
         Dzintars Sodums. Savai valstij audzināts un Taisām tiltu, mākslas proza
            Biruta Sūrmane, īsto atbildi neviens nezina
         Aina Vāvere. Varbūt tā bija
            Gunars Zvejnieks, Vergu nometnes pārdzīvojušie turpina liecināt
         VIA DOLOROSA - staļinisma upuru liecības. Otra grāmata. Sakārtojusi Anda Līce
            Velta Holcmane, Plašs pārskats par Latvijas valsts būvmākslu
         Jānis Krastiņš. Latvijas republikas būvmāksla
            Valentīne Lasmane, Par Varavīksni
60     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita