< JG 198 Jaunā Gaita   JG 200 >

39. GADAGĀJUMS

1994. GADA DECEMBRIS

4. (199) NUMURS

Estonia

S A T U R S

2     Ojārs Šteiners, Bez nosaukuma nr. 7
3     Indras Gubiņas dzejoļi
4     Roberts Laiviņš, Kā dzīvot bez tevis?
5     Juŗa Mazuša dzejoļi
8     Garamantu krājēja Dāvja Ozoliņa piemineklis
9     Viļņa Baumaņa dzejoļi
10     Rita Gāle, Kolhoza priekšsēdētājam
10     Māris Ķirsons, Šaubu nav!
11     Aleksandrs Pelēcis, Trīs...
12     Māra Zvaigzne, Pavasaris Islandē
12     Valdis Voguls, Muna zemeite
15     Aina Zemdega, Atgriešanās
18     Benita Veisberga, Eleģija
23     Veronika Janelsiņa, Nederīgā dvēsele
24     L.Z., Aivars Ruņģis - Anšlava Eglīša balvas laureāts
25     Laima Kalniņa, Atkal un atkal
28     Laima Kalniņa, Miegs stāsta par dzīvi un varbūt grēcīgu mīlestību
30     Inta Ezergaile, Modri pieminot
31     Modŗa Zeberiņa pēdējais raksts
35     Imants Zilberts, Latvijas valsts budžets 1995. gadam.
35     Māris Gailis, Par skolotāju algām Latvijā
36     M.L., Ļoti neparasta atcere
36     Anna Dagda, Jubilejisks ātr-dāvinājums dzejniekam Fricim Dziesmam
37     Fricis Dziesma, Līvzemes eleģija
39     Jānis Liepiņš, Zenta Mauriņa no citas puses
42     Nikolajs Bulmanis, Latvija 1994 - Mākslas refleksijas
48     Valentīns Pelēcis, Bijušo cerību tiltiņi no svešuma - Latvijai
51     Valentīns Pelēcis, Kāda šodien Latvijā lauksaimniecība - zemniecība?
51     Imanta Zilberta zīmējums - Estonia
52     Gunars Zvejnieks, izdotie leģionāri atgriežas Zviedrijā
57     Imants Zilberts, Ceļotāja atgriešanās
58     GRĀMATAS:
            Mārtiņš Lasmanis, Siltā saulē un lielā vējā
         Indra Gubiņa. Ar ēzeli uz akropoli. Ceļojumu stāsti
            Velta Holcmane, Andrejs Holcmanis, Sešpadsmit grāmatas
    par pieminekļiem, celtnēm, kultūrvēsturi un mākslu
59     N.B., Par Ojāru Šteineru
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita