< JG 199 Jaunā Gaita   JG 201 >

40. GADAGĀJUMS

1995. GADA MARTS

1. (200) NUMURS

    LŪGSNA

    Dievs, svētī Latviju:

    zemi, cilvēkus, valodu, dziesmu un ticību;

    godaprātu un darba tikumu.

    Uzturi mūs dzīvus,

    dari mūs brīvus

    garā un patiesībā

    cilvēka vārda cienīgus latviešus

    Tēvzemē un pasaulē.

No Veltas Tomas vēstules Jaunās Gaitas redakcijai Draudzīgā aicinājuma dienā, 1995. g. 28. janvārī.

S A T U R S

1     Velta Toma, Lūgsna
2     Raimonds Staprāns, Vientuļā jūrmala - migla tuvojas
        D Z E J A:
3         Astrīde Ivaska, Aina Kraujiete
4         Andrejs Eglītis
5         Gunars Saliņš
6         Ivars Lindbergs, Margita Gūtmane
7         Baiba Bičole
8         Lolita Gulbe, Indra Gubiņa
9         Rita Gāle, Austris Ruņģis
10         Roberts Mūks
11         Jānis Krēsliņš
12         Aivars Ruņģis
13         Voldemārs Avens
14         Juris Zommers, Ingrīda Vīksna
15         Maija Meirāne
16         Aina Zemdega, Valentīns Pelēcis, Nikolajs Kalniņš
        P R O Z A:
17         Juris Rozītis, Kongresa naktis
18         Juris Rozītis, Viskijs gultā
19         Indra Gubiņa, Gulta
22         Gunars Bekmans, Uz Stučku
23     Aija Janelsiņa-Priedīte, Pēcpadomju feminisms Latvijā
25     Ritma Rungule, Padomju sievietes fenomens sabiedrībā un manī
27     MEZGLI XXVIII: A.E., Par Latvijas valsts tēlu
31     Imanta Zilberta zīmējums
35     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 60: J.M., Retroceļojumi
38     NO VIENAS PUSES TĀ:
            Par Sorosa fonda izstādi „Valsts"
            N.B., Par Raimondu Staprānu
46     PRESES SPOGULIS
ATBALSIS:
47          Juris Silenieks, Teātris un dzīve
53         Mārtiņš Lasmanis, Sākumā būs Uguns un nakts
54         Imanta Zilberta zīmējums
55         Andrejs Holcmanis, Vecrīga laiku maiņās
60     LASĪTĀJU VESTULES
61     TEĀTRIS:
            Ilga Hincenberga, Pēdējā izrāde Rigā
            Ojārs Krātiņš, Pēdējās izrādes pirmizrādē
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita