< JG 24 Jaunā Gaita   JG 26 >

Piektais gads

25. numurs

1960. g. janvāris-februāris

S A T U R S

Ilmārs Rumpēteris, Vīns un augļi      2
Andrejs Pablo Mierkalns, Pilsēta II, dzejolis  3
Gunars Saliņš, Vēstule uz Eksosfairu, dzejolis  4
Olafs Stumbrs, Vēstule A. P. Mierkalnam, dzejolis  4
Linards Tauns, Tavu rampu gaismā, dzejolis  5
Dzintars Sodums, Lāčplēsis trimdā, romāna fragments  6
Valdis Krāslavietis, Nepateicīgais viesis, dzejolis  17
Gunars Irbe, Kāds, kuŗš uzšķīla gaismu  18
Vince Šujoks, Pustoņos, dzejolis  19
Vince Šujoks, Viņu ciešanu liecinieks, dzejoļa fragments  19
G.S. Pie Baibas Bičoles un Ilmāra Rumpētera  20
Ivars Alberts, Vācu tašistu izstādē, fotoreportāža  21
pārdomas un meklējumi:  25
    Dr. J. Ozols, Senatnes pieminekļi ar seno baltu attēliem  25
    G. Irbe, Mēģinājums palīdzēt
       
Mārtiņa Celma redakcijā: PAIDAGOĢISKO un METODISKO RAKSTU KRĀJUMS
 28
    redaktora pačala  29
dzīve un darbi:  30
    Austrālijas latviešu 9. kultūras dienas  30
    "Veel discussies in 'Letland'", ELJA-s seminārs Holandē  32
kripatas  34
ar pastnieka gādibu:  37
    Darbs brīvībai un mūsu uzskati  37
    Izglītība - brīvibai  37
    Tā sauktā "Jaunās Gaitas lieta"  38
    Piekto gadu sākot  38
    Recenzijas par latviešu grāmatām  38
    Ķēves dēls, Uliss un lēdija Četerleija  38
    Medaļas otra puse  39
skabargas  40

I. Alberta un L. Smilškalna vāks

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori -
Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Eduards Silkalns, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs

Korektrise - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita