< JG 23 Jaunā Gaita   JG 25 >

4. GADA GĀJUMS

24. numurs

novembris-decembris 1959.

Par bijušo vel gausties šķiet man tā

kurmju rakumus ar zāli

Apaudzēt —

Ai nē — tie projām jāmet

Un jāizsvaida šurpu

Turpu!

Lai jauna zāle pati

Virsū

Aug!

Andrejs Pablo Mierkalns no "Purpura sirds"

S A T U R S

Reinis Eikens, Podi  234
Velta Sniķere, Lietas, dzejolis  235
Eduards Silkalns, Parīt, dzejolis  235
Olafs Stumbrs, Meitenei, kas uzkavējās manā pilsētā, dzejolis  236
Dzintars Sodums, Lāčplēsis trimdā romāna fragments  237
Mudīte Austriņa, Peruviāna  242
Eduards Freimanis, Darba biedrs, stāsts  244
Eduards Silkalns, Lezbiju atminoties, dzejolis  247
PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:  248
    Rolfs Ekmanis, Padomju kaŗavīra pasaule  248
    Padomju Latvijas filma  249
    Domas par nākotni, simpozija ievads  251
    Domas un idejas par Latvijas nākotni, simpozijs  252
DZĪVE UN DARBI:  257
    Jānis Krēsliņš, Jaunie Čikāgas latviešu mākslinieki  257
    Valters Nollendorfs, Tā sauktā Jaunās Gaitas lieta ....  259
KRIPATAS  261
ALJA-s astotais kongress fotoreportāža  264
REDAKTORA PAČALA  266
AR PASTNIEKA GĀDĪBU  267
SKABARGAS  269

Vāka zīmējumu darinājis Tālivaldis Stubis

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori -
Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Eduards Silkalns, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs

Korektrise - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita