Jaunā Gaita nr. 254. Septembris 2008

 

BALTIJAS STUDIJU DIVAS KONCEPCIJAS

Journal of Baltic Studies (JBS). XXXIX/1 (2008). Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS). Interesenti var kontaktēt: s.lennon@lbss.gla.ac.uk

[Vispirms labojums pirmajā iekšējā vākā: AABS valde ir mainījusies – tās pašreizējais prezidents ir Prof. Dr. Guntis Šmidchens (University of Washington, Seattle). Tuvākai informācijai: www.balticstudies-aabs.org .]

Pēdējās Baltijas studiju konferences (Indiana U., ASV) (2008.30.31.V) referātos un pārrunās, arī aplūkojamajā JBS laidienā, dominē gan vecākā, gan arī jaunākā Baltijas studiju koncepcija. Kamēr pirmā pievēršas tieši Baltijas valstīm, jaunākās vēriens ir plašāks, aptverot visu Baltijas jūras baseinu, kas atainots arī uz JBS vāka. Jaunākā pieeja neapšaubāmi ir bagātinājusi mūsu ieskatus Baltijas valstu vēsturē, kultūrā un ir uzlabojusi mūsu izpratni par Baltijas norisēm starptautiskajā vidē. Mazāk manīti pētījumi par somu-ugru un baltu valodām un literatūru. Jānožēlo, ka, salīdzinājumā ar lietuviešiem un igauņiem, tieši latviešu jauno doktoru darbi parādās maz žurnālā, kas zinātnes pasaulē jau kopš gadiem ieguvis teicamu slavu.

Simpātiskais, ļoti starptautiski tvertais lektora Galbreta (David J. Galbreath, U. of Aberdeen, d.galbreath@abdn.ac.uk ) un doktoranda Lamorō (Jeremy W. Lamoreaux, j.lamoreaux@abdn.ac.uk ) koprakstā, kas izceļas gan ar augstvērtīgu saturu, gan arī pamatīgu bibliogrāfiju, uzsvērta mazo Baltijas valstu nedrošība. Interesants ir arī Mančestras U. prof. Bergera ( Stefan.Berger@manchester.ac.uk ) un Stokholmas Miera Institūta (Stockholm Peace Research Institute) zinātnieka Paula Holtom ( holtom@sipri.org ) raksts par Kaļiņingradas apgabala Kēnigsbergas (Königsberg) 750 gadu jubileju 2005. gadā. Balstoties uz intervijām un ne visai drošu statistisku informāciju, par igauņu un latviešu ieceļotāju identitāti Austrālijā raksta daļēji baltiešu pēctecis, doktorands Skerets (Delaney Michael Skerett, U. of Queensland, skerrett@uq.edu.au ). Pavela Kiseleva zemniecības reformu nozīmi Baltijas provincēs Nikolaja I valdīšanas laikā aplūko Tartu U. vēsturniece Kersti Luste ( Kersti.Lust@ut.ee ). Ilinojas Universitātes Čikagā Profesors Giedrius Subačius (U. of Illinois, Chicago, subacius@uic.edu ) raksta par burtu “J” lietuvju valodas kirilicā 19.gs. beigās.

Ar interesi var lasīt recenzijas par agrākā JBS redaktora, prof. Urbāna (William Urban) algotņiem veltītajām grāmatām Medieval Mercenaries. The Business of War un Bayonets for Hire. Mercenaries at War, 15501789 (Pärtel Piirimäe); par Fascism Past and Present, ko sacerējuši Roger Griffin, Werner Loh un Andreas Umland (Andres Kasekamp); par Davida Feesta (Feest) Zwangskollektivierung im Baltikum: Die Sowjetisierung des estnischen Dorfes 19441953 (Olaf Mertelsmann); un par Meleševiča (Andrey Meleshevich) Party Systems in Post-Soviet Countries. Laidienu nobeidz redakcijā saņemto grāmatu saraksts.

Gundars Ķeniņš Kings

Pacifika Luterāņu U.

 

Jaunā Gaita