< JG 253 Jaunā Gaita   JG 255 >

53. GADAGĀJUMS

2008. GADA SEPTEMBRIS

3. (254). NUMURS

Skaties šīs krāsas un drūzmu,

šīs formas neizskaitāmās.

Kādēļ tev nemitas smelgt,

pēc kā tev ilgojas prāts?

Dzintars Sodums (1922-2008)

 

Reiz pienāks tā diena,

Kad brīvība nebūs vien vārds,

Kad taisnība atsegs acis

Un gaviļu skūpstiem rotāsim

Meiteņu saulainās krūtis.

Ivars Lindbergs (1932-2008)

  Maketa fails

S A T U R S

Satura apraksts

1.

  PRĀTULAS: Sodums & Lindbergs

2.

  DZEJA: Indra Gubiņa, Anita Dzirne

 

  STĀSTI:

8.        Laima Kalniņa. Tētim ir nodomi
9.

       Laima Kalniņa. Miegs meklēja mājas

11.

  Baiba Bičole. Irākā

11.

  Dzejniece Rūta Skujiņa

15.

  Eva Eglāja-Kristsone. Latvija un trimda. Ievads

25.

  Laris Strunke. 2007.4.XI

26.

  Laris Strunke. 2007.23.V

27.

  L. Vilks. Esmu berlīnietis...

29.

  Alfreds Tauriņš. Hochfeldas nometnē

33.

  VĒSTURE: Rolfs Ekmanis. BLB Frankfurtē

 

  MĀKSLA:

39.       Voldemārs Avens. Daumants Šnore un Daina Dagnija

40.

      Laimonis Mieriņš. Senvēsture

40.

      Daumants Šnore. Māksla Latvijā

43.

      Daumants Šnore. Baltais Buda

44.

      Daina Dagnija. Pie Baltijas jūras

45.

  LASĪTĀJU VĒSTULES

45.

  Franks Gordons. Birkerts & Demakova

46.

  Rita Laima Bērziņa. Kritušie

48.

  DAŽOS VĀRDOS – (bs), (jž), (re)

 

  GRĀMATAS:

55.

      Ildze Kronta. Mezgls debesīs
            
Ieva Čaklā. bet – debesīs iesiets mezgls.
             Rīga: AS „Lauku Avīze”, 2008. 240 lpp.

56.

      Biruta Sūrmane. Romāns vai rebuss?

            Ilze Indrāne. Dievsunīši.
            Rīgā: Nordik, 2007. 283 lpp.

57.

      Bārbala Simsone. Vonnegūta klavieres
             Kurts Vonnegūts. Mehāniskās klavieres.
             Rīgā: Tapals, 2008. 360 lpp. No angļu val. tulk. Māra Rūmniece.

59.

      Aina Siksna. Ikstenas refleksijas
             Nora Ikstena. Sīlis spoguļstiklā.
             Rīgā: Dienas Grāmata, 2006. 136 lpp.

60.

      Juris Silenieks. Pēddziņiem pa pēdām
             Ainārs Zelčs. Virves dejotāji.
             Rīgā: Zvaigzne ABC, 2007. 212. lpp.

61.

      Juris Silenieks. Gūtenbergs vaimanā?
             Imants Ronis. VII Lielvalsts. Latviešu preses biedrības trimdā vēsture.
             Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas un Latviešu preses
             biedrības Vācijā izdevums, 2007. 342 lpp.

62.

      Rolfs Ekmanis. Trimdas literatūra
             Inguna Daukste-Silasproģe.
Latviešu literārā dzīve un literatūra
             ASV un Kanādā 1950–1965.
Rīgā: Valters un Rapa, 2007. 800 lpp.

66.

      Ieva Kalve. Nopietna grāmata ar vieglu humoru
             Autoru grupa LZA akadēmiķu Oļgerta Krastiņa un Edvīna Vanaga vadībā.
             Mainoties saglabājies: Dažādā Latvija.

             Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008.

67.

      Gundars Ķeniņš. Baltijas studijas
             Journal of Baltic Studies (JBS). XXXIX/1 (2008).
             Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS).

68.

  IN THIS ISSUE

Indras Ekmanes vāki un foto – XXIV Dziesmu un XIV Deju svētki (2008.VII)

JG pateicas par KKF, PBLA un LNAK atbalstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Biruta Sūrmane
Juris Žagariņš
Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss

Korektore: Indra Gubiņa

Datormaketētājs Juris Žagariņš

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Ilgoņa Bērsona recenzija avīzē LAIKS

Jaunā Gaita