Jaunā Gaita Nr. 254. septembris 2008

 

 

 

 

 

Skaties īs krāsas un drūzmu,

īs formas neizskaitāmās.

Kādēļ tev nemitas smelgt,

pēc kā tev ilgojas prāts?

Dzintars Sodums (1922-2008)

 

Reiz pienāks tā diena,

Kad brīvība nebūs vien vārds,

Kad taisnība atsegs acis

Un gaviļu skūpstiem rotāsim

Meiteņu saulainās krūtis.

Ivars Lindbergs (1932-2008)

 

Jaunā Gaita