< JG 259 Jaunā Gaita   JG 261 >

55. GADAGĀJUMS

2010. GADA PAVASARIS

1. (260.) NUMURS

    Maketa fails

Satura apraksts

S A T U R S

1

    Alvis Hermanis. Rīga

2

    DZEJA: Jānis Vādons

7

    Leons Samulis. Nejaušais zaļais bez nosaukuma (glezna)

8

    Aina Balgalve. Marianne Hauser (foto)

9

    Laima Kalniņa. Kāds iesākums

18

    Vita Gaiķe. Lolita Gulbe ĒRPF laureāte

20

    Eva Eglāja-Kristsone. Latvija un trimda. VI daļa: 1980-1987

23

    Irēne Avena. Nobeliste Herta Millere

25

    Sarmīte Janovska. Marta Landmane

27

    Leons Briedis. Dēmostens

28

    Gundars Ķeniņš. Zinātnes kalngalos

29

    Dzintars Bušs. Krīzes cēloņi ASV

31

    VĒSTURE: Franks Gordons. Pribaltika pareizticīgās profesores postulātos

33

    ATMIŅAS: Uldis Siliņš. Atskatīties, pasmaidīt. Vācijā 1945

 

    MĀKSLA:

36

         Laimonis Mieriņš. Skandāls Līdsā

37

         Ramona Kalniņa. Ūdenssajūta II (foto)

38

         Ila Kellermane. Saule. Mēness (glezna)

39          Ila Kellermane. Deja (glezna)

40

         Aina Balgalve. Ermīne ar „Latvijas Avīzes” jauno numuru (foto)

41

         Ilze Nāgela. Leons Samulis

43

         Vilnis Auziņš. Balvas fotomeistariem

44

         R.E. Kellermane, Balgalve, Kalniņa

45

    VĒSTULES

46     DAŽOS VĀRDOS

 

    GRĀMATAS:

60

       Biruta Sūrmane. Mīlestību meklējot   
              Nesaule, Agate. In Love with Jerzy Kosinski

61

        Juris Silenieks. Darbs turpinās, darītāja apklususi

              Aina Zemdega. Raksti II & III

63

        Dzidra Purmale. Uz pārmaiņu sliekšņa
             
Jānis Lejiņš. Zīmogs sarkanā vaskā

64

        Aina Siksna. Šķēpu laušana Kastaņolā
              Gundega Grīnuma. Piemiņas paradoksi: Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā

66

        Rolfs Ekmanis. Zudušais literatūrā
              Eva Eglāja-Kristsone, Benedikts Kalnačs – sastādītāji un redaktori.
              Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature, 1940-1968

68

        Lalita Muižniece. Nozīmīgs intonāciju pētījums
              Rasma Grīsle. Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi

69

    Raimo Lielbriedis. Februāris (foto)

70

    Rolfs Ekmanis. Berlīnē 1987 (foto)

71

        Amanda Jātniece. Mierinājums vai mokas?
               Daiga Joma. Dvēseles bezvējš

72

        Jānis Krēsliņš Sr. Latviešu un igauņu radu raksti
               Kristiina Ross un Pēteris Vanags, red.
               Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages

73

        Valters Nollendorfs. Nepabeidzams mūža darbs
               Ilgvars Veigners. Latvieši rietumzemēs un vēl dažās zemēs

74

        Biruta Sūrmane. Pauls Toutonghi - arī vāciski

75

        Gundars Ķeniņš Kings. JBS 40/3

76

    ERRATA

 

    IN THIS ISSUE

Līgas Sviksas vāks – Vecpilsētā

JG pateicas par PBLA, KKF & LNAK atbalstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš

Redaktori:

Voldemārs Avens
Vita Gaiķe
Anita Liepiņa
Andris Priedītis
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Biruta Sūrmane
Linda Treija
Lilita Zaļkalne


Konsultanti:
Līga Gaide, Uldis Matīss, Tija Kārkla

Datormaketētājs: Juris Žagariņš

Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

 

Ilgonis Bērsons. Laiks, 2010. g. 29. maijā: Kas likts uz svaru kausiem un kas vēl jāliek, 260. Jauno Gaitu lasot

Jaunā Gaita