<  JG 300 Jaunā Gaita JG 302  >

JG301: vasara 2020

  66. GADAGĀJUMS

  VASARA 2020

  301. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

 

     D Z E J A

 2

 

Dagnija Dreika

 6

 

Einārs Pelšs

 8

 

Reinis Runcis

10

 

Dainis Deigelis

 

 

     S T Ā S T I

12

 

Arno Jundze. Un tu esi viens

18

 

Ilze Lāce-Verhaeghe. Zeķīte ar sirsniņām

22

 

Rūta Mežavilka. Augstu un tālu

26

 

Laura Vinogradova. Nosalusi

29

 

Baiba Zīle. Lauzto siržu klubs

34

 

Lāsma Gaitniece. Čāra dienas un nedienas

 

 

     M Ā K S L A

38

 

Linda Treija. Gita Šmite. Pirts un māksla

           Attēli ... Sākums.Grietišs ... Pirtī ... Ceļš uz mājām

41

 

Linda Treija. Laila Milevska. Dzīve attēlos

          Attēli ... Zīmējums ... Ugunsgrēki Kalifornijā ... Priekšpilsēta

 

 

     M Ū Z I K A

44

 

Juris Ķeniņš. Kanādas dzintari

46

 

Dace Aperāne. Virtuālie koncerti

 

 

     G R Ā M A T A S

48

 

Viesturs Vecgrāvis:  Sandra Ratniece. Šķietami klusu

49

 

Bārbala Simsone:  Aivars Kļavis. Bēres ar priekšapmaksu

52

 

Gundega Zēhausa:  Jānis Tomašs. Smagatlētika

55

 

Andrejs Grāpis:  Aivars Madris. Zonas

56

 

Guntis Liepiņš:  Uldis Neiburgs. Grēka un ienaida liesmās

58

 

Baiba Lapiņa-Strunska:  Eugen Ruge. Metropol

60

 

Lāsma Gaitniece:  Lato Lapsa. Brūnās jaunavas bērni

62

 

Inguna Daukste-Silasproģe:  Agate Nesaule. Zudušie saulgrieži

63

 

Anita Liepiņa:  Viesturs Zariņš. Latvian Pioneers

65

 

Anita Liepiņa. Žans-Pols Sartrs

68-72

 

     D A Ž O S   V Ā R D O S

73-75

 

     I N   M E M O R I A M

76

 

     L A B V Ē Ļ I

    In This Issue

Uz vāka: Laila Milevska. Un kā dzirkstis tās uzlido jo augstu.
18.4×26 cm. Zīmulis/grafīts, guaša, digitālā apstrāde. 2019
 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu.

Jaunā Gaita