JG 306 Jaunā Gaita JG 308  >

     68. GADAGĀJUMS

      ZIEMA 2021

      307. NUMURS

S A T U R S

   D Z E J A  un  P R O Z A

 2

 Andra Manfelde – Poēma ar mammu

 6

 Dagnija Dreika – prozdzeja

10

 Maija Migla-Streiča – dzejoļi

12

 Jānis Elsbergs – 9 1/2 dzīvības

14

 Vlads Brazjūns – Ne no šīs pasaules

17

 Inta Kampara – Kauls aug jauns

19

 Andris Zeibots – Vērmeļu vira un Fejka

26

 Inga Pizāne – Ko es zinu par un Divas trauku švammes

31

 Signe Viška – ∏ ∏

36

 Dace Vīgante – fragments no romāna Romantiķis

40

 Silvija Brice – Man vairs nekad nebūs tik labi

42

 Arnolds Cveigs (Zweig) – stāsts (tulk. Silvija Ģibiete)

 

 M Ā K S L A

46

 Dace Lamberga. Rīgas mākslinieku grupa – 100

      g l e z n a s :
       Uga Skulme. Vīrietis pie galda
      Romāns Suta. Klusā daba ar trīsstūra lineālu
      Jēk abs Kazaks. Dāmas jūrmalā
      Valdemārs Tone. Divas sievietes

53

 Linda Treija. Strīdus siena Akas ielā

54

 Linda Treija. Mākslinieku saiets Katskiļos

 

 M Ū Z I K A

56

 Dace Aperāne. Rudens bagātīgā raža

 

 G R Ā M A T A S

 

 Sandra Ratniece:

58

       Juris Kronbergs. Debesīs Dievs bīda mēbeles

60

       Juris Helds. Svētījiet maldugunis

61

       Dace Micāne-Zālīte. Zalktenes divas saules

63

 Kristīne Ilziņa: Māris Bērziņš. Nākotnes kalējs

65  Silvija Ģibiete: Laila Hirvisāri. Viņas Augstība Katrīna II

67

 Lāsma Gaitniece: Inese Krūmiņa. Vilkme

69

 Anita Liepiņa. Sēlijas diženā meita Velta Toma

71

 D A Ž O S   V Ā R D O S

74  I N   M E M O R I A M
   Labvēļi

 

 In This Issue

   
   
Uz vāka: Linda Treija. Detaļa no scenogrāfijas zīmējuma mūziklam Homo Novus. Akvarelis, zīmulis uz papīra

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Literatūras redaktora vietniece: Sandra Ratniece

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu!

Jaunā Gaita