< JG 34 Jaunā Gaita   JG 36 >

7. GADA GĀJUMS

35. numurs

1962. GADS

Šis numurs veltīts Austrālijā dzīvojošiem autoriem.

S A T U R S

Gunārs Jurjāns, Pēc peldes  42
Kārlis Ābele jun., Nemiera mīkla, Klusuma asaras, Saulrietā  43
Kārlis Ābele jun., Mīļā, Meitene mandeļu acīm  44
Jānis Svilāns, Rotaļa, Kanšin  45
Mintauts Eglītis, Enkurnieks Aleksis  46
Eduards Silkalns, Dziesma dūmeņslauķiem, Svētdienas vakars  48
Olģerts Rozītis, Flokšiem nav balstiesību  49
Gundars Pļavkalns, Meditācija, Mirāža  50
Ivars Lindbergs, Matēmatiska eseja, Mājās nākot  51
Ivars Lindbergs, Draugiem  52
Inārs Brēdrichs, Laime, Bez sejas  52
Kārlis Freimanis, Episka luga satrauc Austrālijas latviešus  53
Spodris Klauverts, Spēka Dēls (fragments)  54
Jānis Sarma, Elles iemītnieki vai donkichoti  56
E. Silkalna un I. Brēdricha intervija ar J. Sarmu  57
Imants Sakss, Jāņa Norviļa Bārenītes dziesma  59
Jānis Norvilis, Bārenītes dziesma  60
Māra Silkalna, Gunārs Jurjāns  62
Māra Silkalna, Kārlis Mednis  63
Zaiga Grauda, Ciemā pie Dr. J. Karika  65
Herberts Sils, Pirmie desmit gadi tie grūtākie  68
Kārlis Ābele jun., Jaunietis kā latvietis un austrālietis  72
Dr. P. Vasariņš, Piezīmes par Andreja Eglīša grāmatu Lāsts  75
REDAKTORA PIEZĪMES  77
Jānis Krēsliņš, Bibliografiskas piezīmes III  78
LASĪTĀJU VĒSTULES  80


Vāku darinājis Gunars Saliņš Melburnā.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Eduards Silkalns

Mākslinieciskais redaktors - Tālivaldis Ķiķauka

Korektore - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita