Jaunā Gaita nr. 48, 1964

 

 

Herberts Sils

REĀLISMI

LOPI, PLIKŅI UN DOGMAS TĒLOTĀJĀ MĀKSLĀ

 

Boļševiku partijas vadība Rīgā un Ceļa Zīmes trimdā (351. lpp., 1963) apgalvo, ka māksla domāta visiem.

Nekādi fakti to neapliecina, atskaitot tā saukto Holivudas recepti, kur mākslas pavisam maz. Pievienotā Holivudas glezna patīk iespējami vislielākajam procentam iedzīvotāju visdažādākās zemēs, bez šķiru atšķirības. To varētu saukt par erotisko reālismu, kam acīm redzot ir visstiprākā sakne. No mākslinieku viedokļa tā varētu būt ekvivalenta sociālistiskā reālisma miera gleznām, kur valsts augstākās vadības godalgotā kolchoza govslopu slaucēja ir atpūtā, divu citu USSR draudzīgu rases pārstāvju klātienē.

Kopš rietumus un austrumus apdzīvo cilvēki (un nevis zemcilvēki vienā vai otrā pusē), tiem ir kopēji aspekti, kuŗu īleni izlien no maisa, kad teorētiski un oficiāli viss nogludināts pēc akadēmiska, partejiska, eksistenciāla, nacionāla etc. parauga. Paraugs vai norma, paradums vai tradīcija ir laužami – ģenijam, jo pēdējais rada kaut ko jaunu. Laikā, kad ģeniāli cilvēki ierauti zinātnēs – mākslās ir sajukums, un nav brīnums, ja „citādi tīri prātīgi cilvēki” izturas kā schizofreniķi (un varbūt ir).

Protams, ka mākslinieks nerada sev vai mākslai, bet domādams par tiem nedaudzajiem, kuŗos jāizraisa atbalss, lai pārspētu visus citus māksliniekus. Nav cita mērķa, nav cita dzinējspēka, nav citas mērauklas. Tāpēc arī „eksistenciālie antiaistēti” nevar izstrādāt vadlīnijas mākslas darba konstatēšanai, kur nu vēl vērtēšanai. Tā nu iznāk, ka ar savu moderni garīgo stāju mēs it kā nestāvam ne uz kā. Vienīgi fonā un kulisēs vēl rēgojas vēstures grabažas: muzeji, vecas formas, vecas dogmas, kritiķu stīvie mērkoki, apdauzīti pjedestāli, profesoru tituli, tīri krāšņi logati u.t.t. Mēs neesam tik bezdibenīgi („dziļi”, kā apcerēs saka), lai visu to aprītu bez – izejas. Nedrīkstam arī visu to vienkārši atmest, tas viss reiz bija „moderns”.

Dadaisti (1915-22) bija visgodīgākie, tie prasīja vecos muzejus nodedzināt un jaunus necelt. Pareizi: nav normas, nav sacensības, nav kritikas, nav mākslas. Mākslinieks dziļi var meditēt pie tukša audekla, pat pie tukša logata (tāpat kā pie tukšas pudeles).

Lai cik liela tautas daļa ir spējīga kaut ko baudīt mākslā (pārējie ir out of luck, kā to sacīja mākslas vēsturnieks Vans Lūns (Van Loon), katrs vēl arvien klusībā (nokaunējies bargo intellektuāļu priekšā) ieinteresēts, ko glezna vai grafika „izsaka”, ko illustrē (ak, šausmas!), ko savā noskaņā atklāj. Nelīdz, ja moderno grabažu galerijas direktors apjukušajam līdzjūtīgi uzsit uz pleca: Mister, jūsu garīgā stāja ir ļengana, pakaļā laikam. Cik reižu tas jau nav sacīts skatītājam un – gleznotājam pašam. Šodien to dzird gandrīz katrs, kas iedrošinās gleznā attēlot kaut ko saprotamu. Es saku „gandrīz”, jo daži tiek tirgū pielaisti, un ar kādām vēl cenām (Wyeth, Buffett, etc.)! Protams, viņu reālismiem ir pieliktas vajadzīgās dziļumetiķetes ar modernās māņticības simboliem. Katrā ziņā viņi ir mākslinieki, kas par lielāko reklāmas baru nav pasakāms.

Laikam līdz nav jāiet, jāiet priekšā vai gribot negribot jāvelkas astē. Iet līdz nozīmē sekot modei, neradīt, nedomāt, braukt pa noteiktām sliedēm. Pļāpāšana par auto un džetiem kā laikmeta formas lauzējiem ir neizdomāta. Džeti ietekmē nelabvēlīgi grūtas sievas augli, un izsmietās rudzupuķītes pastāvēs blakus džetiem tāpat kā vecās mīlestības formas. Rakstīdams par mākslas jautājumiem (nevis par mākslu), esmu spiests piedalīties lielajā pļāpāšanā, ko līdz 20. gadsimtam veica tikai filozofi, bet polītiķi un mākslinieki reti. Pa daļai šī runāšana ir marksistu ietekme, ar viņiem sākās mākslinieku pievēršanās modernu laiku idejām. Tāpēc arī mūsu literātūras vēsturē ir pārspīlēta teorētiķa Jansona-Brauna nozīme.

Aizstāvēdams mākslas jautājumu apcerētājus, misters (biologs?) Foss (The British Journal of Aesthetics, July 1962) saka: „Cilvēks ir vienīgais dzīvnieks, kas ieinteresēts mākslā... varbūt govs dod vairāk piena mūzikas pavadībā... pērtiķi glezno jaukas bildes... bet neviens no minētajiem nestudē savu darbu, nedz arī apietas cienīgi ar cilvēka gleznoto...” Kādā slavenā latviešu kriminālromānā skaista un gudra sieviete filozofē: labākā saskaņā ar pasauli un sevi ir tas, kas nekad nekā nevaicā. Laimīgā! Ne vien apmierinātām dāmām, arī apmierinātiem gleznotājiem nav tirdoša, urķētāja prāta. Tas ir jauki līdz brīdim, kamēr šie Dieva izredzētie ataicina kādu literātu un „dod interviju” presei...

Agrāk Tagad

Ja jārunā par tā saukto progresīvo kritiku un modernisma teoriju, tad jākonstatē neprogresīvs fakts, ka dzīvojam māņticības laikmetā. Dažādas aistētiķu sektas lieto īstus buŗamos vārdus, lai izskaidrotu vai attaisnotu, ka tiek meklētas futūristu, kubistu u.c. sen atrastas gudrības. Mēs visi zinām šos mūžīgos strīdus ne par lietu, bet par apzīmējumu. Rīgā pat prostituēto nedrīkstēja saukt bībeles valodā par mauku. Vārda vaina? Dažs gleznotājs, nosaukts par reālistu, lēks gaisā. Saki tam, ka tas ir „postabstract expressionist impressionist etc., būs neskaidrāk un patīkami.

Reālists Rūdolfs Blaumanis bijis apskaužami gudrs. Laika biedru atmiņās (izdotas 1962. gadā Rīgā) lasāmas viņa domas 1905. gadā pret abstraktīvismu idejās (piem. cēlā cilvēcība), kas nesīs konkrēti daudz ļauna. Blaumanim patika vācu gleznotāja Bēklina Miroņu sala, sava laika modes reprodukcija, kas nav reālisms, drīzāk romantisms, Blaumanim saturā tuva ar savu dramatismu. Lai cik šī glezna tagad liekas banāla, efektu nevar aizstāt tagadnes darbi.

Ar virzieniem mākslā ir gluži kā ar sektām, dažādām baznīcām pasaulē: nav viena dieva. Pašreiz vārds (un jēdziens) reālisms ir izcelts no vēsturiskās vides un piedēvēts par lamu vārdu visam, kur vien manāma īstenības illūzija. Tāpēc vien nevar būt runas par reālismu vienskaitlī. Patiesība nav viena. Es nezinu, kad nav paticis ornaments, ģeometriska forma, dekoratīvs rotājums. Uztiept to par vienīgo mākslas pazari ir tikpat stulbi kā apkarot dekoratīvo – govs attēla labad (sk. H. Laksnesa atbildi krievu redaktoram, JG 25). Rīgā jaunatnei jaunums ir pat Fricis Bārda, mums še – Majakovskis! Mēs nekādā ziņā neesam laikam priekšā. Vienīgais, ko toreiz nepazinām, ir Polloks, kas pats ļoti šaubījās par savu ģenialitāti. Jaunajai paaudzei tādu jaunumu ir bez gala. Ja veco paaudzi ietekmējuši franči un jauno amerikāņi, būtu tikai centra pārvirzīšanās, ja tagadējie rezultāti nebūtu vājāki kā toreiz.

Tā sauktajiem ulmaniešiem nepatīk parallēles, bet kam gan patīk? Parastā atbilde par gluži līdzīgām lietām: tas ir pavisam kas cits! No gleznotāja viedokļa nav nekas cits, ja jāglezno laimīgas govis, padomju vai nacionālas, ko pēc ragiem un astes nevar noteikt šā vai tā. Salīdzināt paceltu asti ar paceltu roku (J. Rudzītis, JG 40) ir tikai izlocīšanās, kas norāda uz strupceļu. Reālisms kā problēma ir strupceļā pat bez šīm ideoloģiskajām niansēm. Patīkami konstatēt, ka pēc tik gaŗiem „personīgā kulta” gadiem no apmēram 14 mūsu labākiem gleznotājiem tikai 4 centušies pārskoloties jaunā laikmeta vecmodību garā. Pat Svemps un Lapiņš, kas partijas labad tik sirsnīgi strostēja pagātni, paši tādi vien ir, kādi bija kapitālisma laikos.

Kaut arī Kurbē govi izsludināja publiski par gleznotāja cienīgu modeli, viņš turpināja (highly erotic) plikņu gleznošanu, kas bija visu akadēmiju programmā: laba anatomijas pārzināšana un prašana gleznot kaila ķermeņa skaisti attīstīto formu. Protams, akadēmijās pēdējā bija vēsa, antiska, gandrīz neseksuāla. Kurbē lielgleznā Gleznotāja darbnīca pārdesmit līdz kaklam apģērbtu cilvēku skatās uz vienu tādu pliku modeli, kaut kur stūrī 3 suņi. Nav kārtīga meistara, kas nebūtu gleznojis suņa. Tie ir gan dižciltīgo, gan vidusšķiru, gan nabago vidē. Varbūt visslavenākais ar milzu suni priekšplānā ir Velaskezs (Velazquez) 10 pēdas augstajā gleznā Las Meninas. Pārējiem spāņiem (Tjepolo, Goja u.c.) suņu gleznās diezgan, var teikt daudz, arī angļiem, bet itāliešiem un vāciešiem – pamaz. No citiem dzīvniekiem redzam pa retam papagailim, pertiķim un – jāpabrīnās – pa retam kaķim. Zivis parasti gleznotas beigtas, un modernos laikos acīm redzami nesvaigas. Baloži ir modē ne vairs kā amora pastnieki, bet ļoti nopietni miera draugi.

Arī mūsu vidū ir liekuļi, tas nu skaidrs. Protams, šie liekuļi būtu tiesājami, ne jau māksla diletantiska, vai ne. Tāpēc vien kritiskas apceres ir nepieciešamas. Protams, rakstot par mākslas jautājumiem, visu laiku jācīnās ar sevi, lai pašpārliecība („man taisnība”) nemazinātu sprieduma īstenumu. Mākslinieks šai ziņā ir brīvāks, kamēr tas neraksta. Visbrīvāks varētu būt modernais skatītājs, bet arī nav. No vēstures grabažām, kā jau sacīju, vaļā netiekam. Kleopatras ar visu savu spožumu šodien ir „starp citu”, bet taisa naudu vareni. Kādreiz gleznās bija tikai Kleopatras, Sokrāti, Napoleoni un tml. slavenības. 

Lopi un „vulgāri plikņi” nomainīja šos minētos un eņģeļus tikai demokrātisma stiprā vīra Kurbē (Courbet, 1819-77) ietekmē. Nē, viņš neizgudroja naturālismu, tas ir jau Venēcijas un Holandes vecmeistaros. Bet viņš rādija gleznā govi, akmeņkali, neideālizētu plikni, papildināja saturu. Un ar savu neperfekto techniku – īsts modernists.

Un tā nu „naturāls” (tagad saka „eksistenciāls”) palicis kā zemāka, depresīva, melna, nabadzīga, slimīga attēlojuma apzīmējums. Aplams ir moderno reālistu pieņēmums, ka banalitāte būtu tikai augstmaņu un to vides tēlojumā. Tā ir arī virtuvē, kas tik populāra t.s. progresistu reālismā, sevišķi lugās. Kurbē bija antiintellektuālis, un dīvainā kārtā Kurbē ienaidnieki šodien arī ir antiintellektuāļi.

Ir nevietā runāt par fotografismu gleznā. Neviens fotogrāfs nevarēs pagatavot bildi ŕ la Mijē (Millet) vai Džons Liepiņš (Rīga). Pirms viņiem bija lieliski aristokrātijas reālisti – Vato, Bušē, Fragonars. Neviens no minētajiem nav „fotogrāfisks”, tā ir lēta propagandas frāze. Arī fotografijā platekrāna tuvskats (Close Up) nemaz nelīdzinās acij, cilvēka acij, ko redzam otra sejā. Tas nav reālisms, tas jau ir pārreālisms. Pikaso āķīgi aizrādīja kādam amerikānim: sievas fotografija, ko var iebāzt kabatā, resp. tik maza sieviņa – ļoti nereālistiska būšana... Ir pajukuši samēri un jēdzieni, kopš mētājamies starp attēliem, kas vienmēr ir stilizēti un simboliski, un – neattēliem – kas nav nekas.

Pirmie, kas atrada par iespējamu, vajadzīgu un aistētisku likt ikdienas dzīvi gleznas saturā, kā minēju, ir vecie holandieši 17. gadsimtā. Ir dīvaini lasīt I. Repina atmiņās, ka Krievijā vēl 19. gadsimtā par to jācīnās. Cilvēki ir gan „apdauzīti”. Gribas no sirds sacīt: ak tu lopa desa! Vienmēr smalki un gudri akadēmiķi vai nezkādi teorētiķi tiks pie teikšanas un nosauks progresa vārdā visriebīgāko un centīties par katru cenu aizbāzt muti opozīcijai.

Vai māksla reizēm pati nekļūst līdzīga govij, tāda kā Šveicera pašbūvētās ērģeles, kur viņa paša vārdiem – vairāk interesē piens nekā ragi. Tādos posmos aistētisko pārdzīvojumu varbūt sajaucam ar reliģisko, partejisko vai citu pacilātāju noskaņu, kas liekas svarīgā – ka par rotaļu. Bet pašreizējā abstraktīvisma mode ir tikai ragi, un pie tam ne buļļa. Aizīstenības dziļumus šiem ragiem piedzejo intellektuāļi; ir jau profesori, kas arī dzimumsakarus apraksta par metafizikas sakariem. Viss ir iespējams, bet ārsti raksta, ka orgasma nav tāpēc vairāk ne laulībā, ne mākslā.

Var jau būt, ka katoļiem ir taisnība, un mākslinieki savā vairumā centušies Dievu aizstāt ar Mākslu, kas esot maldi (Etudes, prof. Jean Onimus). Katrā ziņā šie maldi ir ar brīnišķīgu vēsturi (ko sauc par mākslas vēsturi) un pilniem muzejiem labu mantu. Citi stipri maldi atstāj vēsturei milzu kaulu kambarus un vēl citi Vulvorta neglītumu ik priekšmetā.

Ir aplam šķirot uzbrukumu „reālismam” mākslās no uzbrukuma mākslai pašai. Papētījot 3 lielākos uzbrukumus, divi no tiem nāk no architektiem. Pirmais bija itālietis Marineti, kas savā futūristu manifestā apgalvoja, ka auto ir skaistāks par gleznu. Lidmašīnu glorificēja architekts Lekorbisjē (Le Corbusier, kā gleznotājs saucās Žanerē – Jeanneret). Un slavenās Baunauza grupas Vācijā (arch. Gropius u.c.) uzbrukumi daiļajām mākslām sakrita ar ASV pragmatiķa Djuija (Dewey) aplamībām aistētikā.

Pēc daudz gadiem kāda Sibila ar uzvārdu, kas bija pazīstams min. Bauhauza grupā (Moholy-Nagy), nāk klajā ar labojumu: „Art” neesot vis tas pats „Design”, kā tas savā laikā tika pieņemts. Labāk vēlāk nekā nekad, bet daudz ļauna pa starpu nodarīts. Mākslas institūtos ir saražoti ne vien „mākslinieki” (kas nav mākslinieki), bet galeriju, žūriju, preses u.c. svarīgi posteni aizņemti ar „design vīriem”, kam māksla ir sveša, kas nepazīst „respekta un pazemības barjeru” (kā izsakās minētā Sibila M-N; sk. Progressive Architecture, 1957, Jan.).

Turpretī ASV laimības posma profesors-filozofs asi uzbrūk 3 populāriem kultiem, kas apdraud ne mākslu, bet – loģiku un disciplīnu, resp. civilizāciju. Un viens no šiem kultiem ir māksla kā „do-it-yourself” kults presē un sabiedrībā, kas atspoguļots kā pašapzinīga migla (sk. House of Intellect by Jacques Barzun). Miglas pūtēji kā pirmajā, tā otrā piemērā ir apkarojami, „tiesājami”, resp. kritizējami. Un kur tad vēl sociālistiskā reālisma (kā vienīgā) aptaurētāji! Mākslā nav vienas patiesības. Tādas nav arī filozofijā. Tāpēc jau zinātne ir pavisam kas cits.

Kopš ļaudīm pašiem tikpat kā neiespējami chaosā orientēties, ir palīdzīgi ļaudis ar gatavām teorijām. Psīchiatri saka: labāk nepareiza teorija nekā nekāda. Tomēr pārsteidza Jānis Grīns, kas nesen atzina, ka drauga Jāņa Jaunsudrabiņa uzskati mākslā esot novecojuši. Cik atceros, tie bija „novecojuši” jau tad, kad es mācījos Romāna Sutas mākslas studijā pirms 1930! Vai J. Grīns pēdīgi būtu kļuvis moderns? Daži bēgulībā tiešām ieraudzījuši „gaismu”, jo kā nu būsi tik zemnieciski vecmodīgs tālumnieks: mūsu slaveni lokanais mugurkauls! Pie tam, mēs bieži izskatāmies it kā slotas kātu norijuši.

Mūsu gleznu skatēs paskatu maitā rinda nemākslinieku ar patīkamiem dzimtenes skatiņiem, tikpat banāliem „ziediem” u.t.t. Kā vaina? Vispirms to mākslinieku, kas par katru cenu ķiķinās ap savu nabu, ap virsmas faktūras brīnumiem, kas dabiski atstāj skatītāju tukšā.

Vai mūsu jūtu bagātība izteicama ar dažiem virsmas apdares trikiem?

Ja jau nu kāds labs amerikāņu gleznotājs (Wyeth) varēja nesen sacīt, ka viņš grib parādīt amerikāņiem, kas ir Amerika (sk. Time, 27. 12. 1963.), tad sen nav teicis kaut ko tādu latvietis. Un tomēr, par spīti šai vecmodīguma kautrībai, pāršķirstot pieejamās reprodukcijas (Atskaitot Melburnas Zilās Otas mapi!), ir redzams – viens otrs to arī dara. Un es nemaz nedomāju sentimentālismu izmantotājus diletantus. Vairums vienmēr piedalās internacionālajā zelta teļa rotaļā.

–Oooool Mister Wyeth, such a bee–oo–ooo–tiful cow, smejas reālists Wyeth par aplamajiem apbrīnotājiem. Viņš domā, ka Kurbē (Courbet) nebija tik abstrakts gleznotājs kā pats. Var jau būt, ka vienam doma ir abstraktāka, otram forma ir abstraktāka, bet veltīga ir viena otra literāta (šoreiz V. Kalve, JG 45/46) nopūlēšanās šo dimensiju (domu) atņemt tēlotājai mākslai.

Sauklis pret literātūru tēlotājās mākslās nekad nav skanējis īsti, kaut loģisks pamats tam dekoratīvajā mākslā. Sākums laikam meklējams Francijā dzejnieku (ne gleznotāju!) Bodlēra un Gotjē laikos, kad radās sauklis „māksla mākslai” (nav dzirdēts lesbiskais „sieviete sievietei”). Delakruā (Delacroix) bija pēdējais īstenais „literāts” glezniecībā. Kā paradokss jāmin fakts, ka konsekvencēs literātūra ir izsmieta pati savos vākos un antiliterātūras jaunturki paceļ balstiņu: romānam jābūt gleznieciskam! Kā nabaga vāverīte cilvēka intellekts riņķo ar paša asti zobos. Visādi gudri psichologi, sociologi, diriģenti ir izteikušies par krizes iemesliem, bet neviens negrib atzīties acīm redzamai bērnišķībai, kas seko mīkstpēdiņu labklājībā. Vai agrāk tā kaut ko neminēja par aristokrātu deģenerācijas privilēģiju? Tagad runā par mākslas zinātni!

„Zinātniska attieksme” kļuva populāra jau pagājušajā gadsimtā reizē ar fotografiju un Manē (Manet, 1832-83) glezniecību, kas bija pretstatā romantismam. Tracis ap viņa Olimpiju nebija sakarā ar jaunu gleznošanas metodi, nē, šausmas izrausija Ticiana Venus parōdija ar nēgerieti (un suņa vietā melns kaķis!). Ja ļaudis nebūtu liekuļi, hipokriti, morāliski un aistētiski, nebūtu interesanto skandālu.

Par Manē reālismu vēsturniekiem brīnums: gadsimta beigās tas bija jau paspējis vulgārizēties; kas par modernu ātrumu. Uzpeldēja Vistlers (Whistler) kā modernās aistētikas pārstāvis un arī ātri noziedēja (sk. interesanto The Aesthetic Adventure by William Gaunt). Tagad iespiesta vārda vietā bilde un skaņa un tik plašos apmēros, ka gaumes maiņas ātrums ir vēl nebijis. Ļaudis apjukumā paliek rāmāki, tie neapmētā ne lugas, ne gleznas tomātiem u. tml. kā nesenā pagātnē.

Kādi reālismi dzirdēti? Sociālistiskais, sociālais, nacionālais, tradicionālais, impresionistiskais, ekspresionistiskais, ekspresīvais , sirreālais, maģiskais, aistētiskais, fantastiskais, bizarrais, morālais, solidais (autors – Jānis Rudzītis), veselīgais, optimistiskais, ciniskais, optiskais, intellektuālais, pasakainais, robustais, salkanais utt. Un, protams, kā vienmēr arī „īstais reālisms”, kas – lai cik izplūdis jēdziens – ar vienu rāvienu nosvītrā visus pārējos kā neīstus, mākslotus un tml. Katra sirds plīsa savā veidā, kaut kur sacījis rakstnieks Tamsare. Tā ir formu valoda apkārtstāvošajiem, tie ir daudzie reālisma paveidi.

Galvenais pārmetums ir par to, ka reālisms izpostījis pasaku. Pretiebildumi tādi, ka ir reālisma veidi ar noteikti „aizdabisku spožumu” . Un tas nav ārējs spožums, patoss, meklēta varenība, ar ko spoži ķeizaru un diktatoru laiki. Pretstatā tam pavisam necila, it kā necila, nepamanīta, dvēseliska un brīnišķīga māksla. Vai brīnums, ka pat Rembrantu nepamanīja turpat 200 gadus. Tāpat Grīnevaldu, tāpat itāliešu skulptoru M. Rosso, kas bija rodēnisks pirms Rodēna, un daudzus citus.

Nekrologos, presē bieži lasām: „Vēl neesam paspējuši novērtēt” —— Tā ir neglīta patiesība, nav ne laika, ne naudas, ne vajadzības izvērtēt savu īso vēsturi.

Pirms 100 gadiem (1856) franču gleznotājs Delakruā ierakstījis dienas grāmatā: diži cilvēki redz to, ko vulgārais neredz, tāpēc pirmie ir lieli. Delakruā ir liels gleznotājs, un vulgārie to uzzina pēc cenu kataloga. Mūsu lielie skatījās ar citām un citādām acīm uz pasaulīti un citā laikā.

Austrālijas vācietis Adāms (Primitive Art) pareizi, kaut pedantiski atdala optisko reālismu no intellektuālā. Kamēr skulptūra var atdarināt katru ķermeņa sīkumu 3 dimensijās, grafika ir abstrakta, ģeometriska ēnu un līniju spēle, tā sauktie Austrālijas iedzimto rentgena zīmējumi rāda arī citādi neredzamās iekšas, skeletu. Arī bērni, zīmēdami profilu, neaizmirst otru aci un otru ausi. Tie nu būtu Pikaso ģenialitātes sākumi. Bet visos minētajos gadījumos nekas nav darīts t.s. aistētisko apsvērumu dēļ. Runāt par bērnišķi tīro vai mākslinieciski tīro ir patukši.

Viss nogatavojas lēnām; tad pēkšņi vienā dienā reālistu virtuozitāte nebija vairs mode. „Tā ir tikai technika, tikai veiklība!” Ilgus gadus, gadsimtus laba technika gāja roku rokā ar labu mākslu. Tad naids pret disciplīnu izlauza ceļu, brīvība tika nosaukta par mākslu, abi jēdzieni sajuka. Pazīstot cilvēka dabu: kas gan dumposies par disciplīnu? Labi, ja tāds drosmīgais ir ar mākslinieka dvēseli, to vēlāk mocīs sirdsapziņa par palīdzēšanu chaosa radīšanā un visa dvēselīgā izolēšanu mākslā (skat. franču gleznotāja – fovista Vlaminka autobiografiju  Dangerous Corner).

Manē, būdams Madridē, apbrīnoja Velaskeza gandrīz zinātniski objektīvo attieksmi pret modeli. Kurbē ņēma citus modeļus un attiecīgi rupjāku apdari. Par Velaskeza apbrīnojamo izteiksmes līdzekļu taupību kāds speciālists izsaucies portreta priekšā: Šis brīnišķīgais darbs gleznots ar neko! 20. gadsimta sākumā kāds parīzietis (sk. Vlaminka min. atmiņas) gribējis Velaskezu pārspēt, uzgleznodams portretu ar mēsliem. Modernisms bija sācies...

Techniski nevarīgie to apsveic, un jāteic, ka viens otrs citos apstākļos nekad mākslinieks nekļūtu. Dilemma: vai šie daži atsveŗ diletantisma plūdus? Mūsu pašu grafiķis Junkers nevarēja uzzīmēt sērkociņkastīti, bet illustrēja Virzas Straumēnus tīri anekdotiski, un literātu galotnes bija sajūsmā: kas par spēku! kas par apskaužamu naivitāti! Grafiķis V. Ciesnieks, A. Junkera kollēga vēl šobrīd brīnās, ka Virza pats nepamanīja poēmas un zīmējumu stila nesaskaņu? Tādi apdāvināti mocītājies bija arī Sezans, Van Gogs un vēl kādi. Bet aplam tāpēc slavēt neveiklību, kas, piemēram, O. Norītim kā virtuozam nemaz nepiestāvēja (skat, O. Norīša piemiņai izdoto grāmatu). Otrkārt, aplam arī apgalvot, ka Sezans radīja kubismu. Sezanu tāpat kā Raini piesauc par liecinieku dažādi „režīmi”. Vismaz Sezanu nepiesauc krievi: Kremļa vīri jāglezno kā nākas, pat krievu skulptūrā Ļeņinam ir skaidri taustāmas 6 pogas priekšā.

Līdzīgi riteņa izgudrojumam pagātnē apvērsumu rietumos izraisīja modernā skulptūra – akmens ar caurumu vidū. Kas šo metafizisko brīnumu radīja pirmais, par to liels strīds, un pirmo vietu pieprasa kāda angliete (Hepvorth). Liekas, ka vīriešiem būs jāpiekāpjas šī 20. gadsimta cauruma priekšā, jo pat tālie austrumnieki japāni pasākusi to urbt. Franču dzejnieks Siaress būs zaudētājs ar savu agrāko izteiku, ka sieviete nav izgudrojusi pat lāpāmo adatu, un ja būtu, tā būtu bez – cauruma.

 

*

 

Austrumos ir citas problēmas, boļševiku partijas CK ir ieinteresēta visu savu saukļu un nodomu illustrēšanā. Dabiski, ka šinī darbā piedalījās visi – labi zīmētāji, labi mākslinieki – un tāpat – slikti, kādā proporcijā tie nu ir. Izteika, ka illustrātīvisms (pats par sevi) kavētu mākslas spēju izveidošanos, nav doma, kuŗai kaut cik atbalsts vēstures faktos. Glezniecības un grafikas kalngali ir tieši illustrātīvajā mākslā. Ja Rembrants varēja illustrēt Mozu, kāpēc ne vēlāk Marksu? Kā to darīt, ir tradicionāli noteikts vienmēr; kā to izdara, ir cita lieta. Ka glezniecība ir analfabētu literātūra jau 9. gadsimtā zināja valdnieki un baznīca. Ap 1930. gadu Staļins un viņa galma gudrie (Ždanovs u.c.) nosprieda, ka dvēseļu inženierēšanā reālisms ir piemērotākais. Nāca kaŗš un citas problēmas pirmajā vietā, līdz ar Staļina nāvi (1953) sākās tā sauktais atkusnis, kas desmit gados ir šo to pārgrozījis pamatīgi, kaut gan vecie ideologi pretojas, cik varēdami. Šinī pusē katra pieeja sākas un beidzas ar vienu attieksmi: kā tas ir no pērk-un-pārdod viedokļa? Tas jau nav neko vērts, ko nevar pārdot. Otrā pusē valda pieeja: vai „pārdodamā ideja” ir pietiekami skaidri reklamēta? Dzejā vai gleznā. Vēstures varoņus, galma ļaudis portretēt ir bijis gleznotāju pienākums kopš vēsture rakstīta, ilgi pirms laika, kad sāka lietot eļļas krāsas. Galmā bija vairāk nekā labu mākslinieku, bet netrūka labu amatnieku. Vēl šodien strīdas par autoru identitāti.

Nopietna portreta gleznošanā mākslinieks reti ir brīvs, resp. ir padots spēles nosacījumiem: vispirms modelis gleznā „jāpazīst”, tam jāreprezentē zināma klišeja, ja persona publiski populāra utt. Pavisam draudzīgu personu gleznodams mākslinieks var atļauties „rakstura studiju”, ar ko modelis kļūst par izteiktu zināma gleznotāja modeli. Pļāpāt par krāsu un nezkādām techniskām problēmām sakarā ar portretu ir lieki, tikpat aplam tādu portretu izstādīt kopā ar dekoratīva paveida darbiem.

Lai cik Pikaso populārs, portretu Staļinam un princesei Aleksandrai viņam nepasūtina.

Prieks redzēt, kā Rīgas mālderi portretē viens otra nošļukušos vaikstus. Kā minēju, profesionāls portretists pazīst it labi šo reprezentācijas kosmētiku. Ne par velti mūsu kādreizējie ministri (un ne tikai viņu kundzes) kļuva smieklīgi rūpēs par saviem dziļdomīgajiem attēliem presē. Atceros Kārli Miesnieku sūkstāmies, ka viņam pašam jāalgo modelis mūsu preses karalienes roku un pirkstu gleznošanai: „Viņai nepatīk viņas pašas cīsiņi!” Bernards Šovs lielījās, ka viņš vienīgais uzdrošinājies Staļinam aizrādīt uzkārpu degungalā ar piezīmi, lai nesalīdzinot sevi ar plakātiem visapkārt. Bet par sociālistisko reālismu Šovs sāka šaubīties tikai sakarā ar ļoti dīvaino Gorkija nāvi. Itāliešu rakstnieks Silone vēstulē krievu literātūras birokrātiem saka: es zinu tikai vienu sociālistiskā reālisma darbu jūsu pusē, un tā ir Chruščova antistaļinisma runa 20. partijas kongresā, ko necenzētu izdeva vienīgi rietumos! Krievu reālismu Silone ieteic saukt par valsts reālismu.

Muzeji ir jauno laiku izgudrojums: agrāk gleznas novietoja tikai reprezentācijai pilīs un baznīcās. Ar to arī izskaidrojams krievu tagadnes reālisma paneļveids gleznās, kur nav noslēgtas kompozīcijas, bet bezgalīga Laimīgo soļošana rindās, turpinājumos (turpinājums sekos). Par to labi samaksā dažādas ministrijas, un neteiksim, ka gleznotāji nebūtu centušies un reizēm pārcentušies. Tas redzams arī dažu mūsu vecmeistaru veiklībā pārskolojoties uz sociālistisko reālismu (Otto Skulme to pasāka jau Ulmanim par prieku, jāpabrīnās par vienu otru citu).

Tāds kā Rīgas „francūzis” R. Pinnis, būdams vājš zīmētājs un lielisks kolorists, nemaz nevarēja pārskoloties par cara laika reālistu, kā to prasīja Aivazovska epigonis (tikai personības kulta labad) profesors E. Kalniņš. Vai nav paradokss: Piņņa ainavās ir dzīves prieks un saule krāsās, tieši tas, ko partija uzsveŗ. Un tomēr partijas birokrātiem šī padomju konstitūcijas atblāzma par tukšu.

Kopš padomju īstenība nav vēl nepavisam spoža, sociālistiskais reālisms arī nav nekāds reālisms, bet ir reklāmas romantisms, kas izmeklēti laķē vai ignorē īstenību resp. tēlo gaišo, tālo nākotni. Par rindām pie pārtikas preču veikala, par baskājiem Krievzemes kolchozos, par Vorkutu un „sētmales tēmām” svarīgākas esot „galvenās maģistrāles”. Arī neatkarības pēdējos gados gleznoja Ķegumu un nevis Rēzeknes būdeles. Pēc pazīmēm spriežot kā vienā, tā otrā gadījumā gleznotāji paši sāk ticēt savai pastkaršu sērijai. Vienam otram apcerēs jālien no ādas laukā, lai pierādītu neiespējamo, proti, ka formālista Zaļkalna audzēkņu skulptūra ir īsts reālisms. Ka Zaļkalna mākslas pamatos ir māksla, to neviens neuzdrošinājās pateikt. Neiedrošinājās pateikt, ka viņa Blaumaņa tēlā atmests viss liekais, viss nenozīmīgais, viss, ar ko pieblīvēta glezniecība Rīgā, ar pāris izņēmumiem pēdējos gados.

Jaunā Gaita