< JG 47 Jaunā Gaita   JG 49 >

9. GADA GĀJUMS

48. numurs

1964. GADS

S A T U R S

3

Maruta Lietiņa apraksta tikšanos ar Jāni Annu Romā.

5

Herberts Sils savā rakstā Reālismi pastāv uz to, ka par reālismiem jārunā daudzskaitlī, daži no tiem ir pavisam moderni, citi - derīgi visam kam, bet nemākslinieciski. 8. un 9. lappusē redzamie sociālistiskā reālisma paraugi ņemti no Rīgā izdotā žurnāla Māksla.

10

Jānis Sarma nesen nosvinēja savu 80. gadmiju. Erna Ķikure un Aina Neboisa savās apcerēs veltī daudz atzinīgu vārdu jubilāram.

12

Foto attēli no Jāņa Sarmas paša albuma

13

Jāņa Sarmas bērnības tēlojums Slepkavība. Herberta Sila illustrācija

16

Ivara Lindberga dzejolis Improvizācija pilsētai un vienai "nereālai" romantiskai balsij

17

Raita Birkmaņa dzejolis Vulfa kristība - veltījums Jānim Sarmam

18

Gundara Pļavkalna un Kārļa Ābeles jun. dzejoļi

19

Ainas Neboisas Divdesmitā gadu simteņa etīde

21

Jurists Voldemārs Alksnis (Tērbatas universitātes 1912. g. absolvents) darbojies daudzus gadus augstākos amatos Latvijas tiesās pēc tam ari kā zvērināts advokāts. Viņš aizstāv vecās paaudzes viedokli pret t.s. "šaubītāju paaudzi" un tās domu biedriem.

24

Austrālis ierosina diskusijas par kutelīgo jautājumu, kā nacionālisms pārvēršas imperiālismā (arī Pad. Krievijā) un patriotisms saglabājas tīrs (pat Pad. Krievijā).

25

Dagmāra Vallena argumentē pašu latviešu raidījumu nepieciešamību sakarā ar Dr. Dzintara Paegles ideju par radio kuģi.

28

Melburnas gleznotāju grupas Zilā Ota reprodukciju mapi komentē H. Sils.

29

 

Dr. Edgars Dunsdorfs apskata Krievijas bijušās ķeizarienes Katrīnas tautības interesanto, bet neatrisināto problēmu.

32

Sakarā ar svarīgo darbu Latviešu mūzikas krātuvē, ko veic Ēriks Biezaitis Adelaidē, redakcijas uzdevumā viņu intervēja adelaidietis Gunārs Bērzzariņš.

33

Ernas Ķikures stāstu grāmatas Mūsu kaimiņš recenzente Lūcija Bērziņa-Felsberga nesen pārtulkoja angliski Zīverta, drāmu Āksts (sk. sludinājumu)

33

Par Ainas Neboisas grāmatu Laikmeta drupas raksta Spodris Klauverts, kas nupat Austrālijas lugu viencēlienu sacensibā saņēma I godalgu no 14 iesūtitajiem darbiem.

34

Gundars Pļavkalns, recenzēdams Jāņa Sarmas dzejoļu krājumu Nenorimšana, saskata tanī klasicismu mūsdienās.

36

Ar Birutas Senkēvičas stāstu krājuma Ziedošais ērkšķis recenziju debitē Valdis Vītols.

36

Ingrīda Vīksna apcerē Karolas Dāles dzejoļu krājumu Spole akā

38 Lasītāju vēstules

 

Vāks un abi foto 1. lappusē - Karstos ūdeņos - Viļa Motmillera

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Gunars Irbe, Spodris Klauverts,
Anita Liepiņa, Monika Zariņa

Mākslinieciskais redaktors - Herberts Sils

Techniskais redaktors - Tālivaldis Ķiķauka

Korrektore - Elfrīda Ezera

Jaunā Gaita