Jaunā Gaita nr. 5, 1956. g. rudenī

 

TAKOMAS LATVIEŠU JAUNATNES PULCIŅU.

 

Cilvēki, dzīvodami Amerikas austrumu piekrastē un ievākdami labumus no siltās Golfa straumes, bieži ir nepareizos uzskatos par dabu un iemītniekiem tālajā, bet ne nesasniedzamajā ziemeļrietumu krastā. Bieži tiek uzstādīti jautājumi, kas liek ar atbildi mazliet kavēties; atbildētājs vienkārši nezina, vai jautātājs joko vai ir nopietns. Piemēram, ko lai atbild, ja kāds no Ņujorkas vai Čikāgas vaicā, vai pie mums esot ceļi?!

Vašingtonas valsts ir mazliet vairāk nekā divas reizes lielāka par Latviju. Daba daudzās vietās atgādina Latviju, piemēram, plašie meži, daudzie ezeri, jūrmala, ko gan šeit veido Klusā okeāna iepelēkās smiltis. Mazliet neierasta aina ir kalni ar sniegotajām galotnēm, kas iežogo Takomas pilsētu, daži būdami tuvi, citi rotādami apvāršņa malu. Pats tuvākais un skaistākais ir Rainera kalns, kas siluetā atgādina japāņu daudzināto Fudzijamu.

T.L.J.P. tika nodibināts 1954. g. novembrī un 1955. g. janvārī uzsāka rosīgu darbību, par ko liecina ALJA’s pulciņu darbības vērtēšanas komisijas atzinums, 1955. g. ierindojot T.L.J.P. 4. vietā visās ASV. Biedru skaits pulciņā pašreiz ir 35, kas ir ap 85% no visiem Takomā dzīvojošiem jauniešiem. Visi pulciņa biedri ir arī ALJA’s biedri. Pulciņā sastāv 16 biedri veicinātāji.

T.L.J.P. ieņem visai nozīmīgu vietu Takomas sabiedriskajā dzīvē. Rosīgākā no kopām ir bijusi un vēl arvien ir dramatiskā kopa, kuŗai palīdzīgu roku un daudz laika devis F. Kaufmanis. Līdz šim uzvesti Ed. Vulfa „Līnis murdā” un A. Brigaderes „Čaukstenes”. L. Auziņas-Vītoliņas 3 cēlienu komēdija „Gleznotājs Otiņš” tuvojas savai pirmizrādei. Takomieši ar interesi gaida šo izcilo notikumu, jo šai lugā ielikto mēģinājumu skaits ir visai ievērojams. Katru gadu Lapu mēnesī pulciņš ar dramatiskās kopas palīdzību rīko „Maija Balli”, kas ar līksmo garu ievelk savā mutulī pat tos, kuŗi parasti slēpjas mājas klusajā paspārnē. Vēlē arī karalieni un divas princeses.

1956. g. MAIJA KARALIENE Guntra Valdniece ar princesēm, Šarloti Molitori pa kreisi
un Ausmu Stolcermani pa labi.

Foto: G. Āboliņš

Takomas sportisti pēc sekmīgas sacīkstes ar Sietlu.

 

Lai iepriecinātu garīgo cilvēku, tiek rīkoti priekšlasījumi, rakstnieku vakari un jauno rakstnieku vakari. Rakstnieku vakarā, kas notika pag. gada rudenī, piedalījās Aida Niedra, Zinaīda Lazda, Mirdza Timma, Voldemārs Kārkliņš un Andrievs Salmiņš. Komponista Volfganga Dārziņa priekšlasījums par latviešu tautas dziesmām un to izcelšanos guva izcilu atsaucību.

Tūristu kopa ir rīkojusi slēpošanas izbraukumus un ceļojumus uz jūrmalu, apkārtējiem kalniem, neatstājot mierā arī vēžus.

Līdz šim pulciņš sarīkojis divus radio raidījumus angļu valodā. Pirmais bija 18. novembŗa atcerei un otrais 14. jūnija sēru pārraidījums. Šos raidījumus domāts turpināt un pārraidīt arī latviešu valodā. Pirmo raidījumu bija noklausījušies 40 000 Takomā un tās apkārtnē, daži pat Britu Kolumbijā, Kanādā. Par pēdējo pārraidījumu atsauksmes vēl nav ievāktas.

Pulciņa biedri rosīgi darbojas sportā un 1955. gadā ieguva meistarnosaukumu volejbolā un basketbolā ASV rietumu piekrastes latviešu turnīrā Los Gatos, Kalifornijā. T.L.J.P. sportisti ir Vašingtonas valsts sporta kluba Ausmas dalībnieki, un piedalās aktīvi šī gada sacīkstēs un meistarības izelpās, palīdzot iegūt 7. vietu ASV meistarsacīkstēs volejbolā.

Sākot ar 1955. g. janvāri iznāk izdevums „Lāpa”, kas domāts informācijai, bet kuŗā atrodama arī literārā, daļa, ko domāts pēc iespējas paplašināt.

Ja kāds Austrumu piekrastes jaunietis, dodoties atvaļinājumā uz Kaliforniju (šim vārdam vien ir magnets), vēlētos pārliecināties par Vašingtonas ceļiem, lūdzam viņu pie reizes iepazīties ar T.L.J.P. „aci pretaci”.

VIDUKS.

„Čaukstenes” top. Grimē rež. F. Kaufmanis.
Foto: G. Āboliņš

Takomā ar Rainiera kalnu

Foto: Vilis Zirnis

 

Jaunā Gaita