< JG 4 Jaunā Gaita   JG 6 >

S   A   T   U   R   S

J. Pāvelsons,

 Lūgsna pie karoga, dzejolis

 1

Prof. Dr. K. Kundziņš,

 Relativitātes princips un ētiskas normas

 1

Ed. Freimanis,

 Nakti, dzejolis

 3

Leons Šēnfelds,

 Nakts gūstā, dzejolis

 3

Aivars Ruņģis,

 Vai, bāliņi, tālu jāsi..., romāns (4. turp. )

 4

Vigo Burģis,

 Dieva dzirnas, dzejolis

 8

Benita Nita,

 Ar Oldzīti, atmiņu zīmējums

 9

Andrejs Irbe,

 Gaisma zālē

 13

Ed. Freimanis,

 Uz dusu, dzejolis

 14

Andrievs Salmiņš,

 Šaubīgais, dzejolis

 14

 

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI

    Nacionālās audzināšanas teorētiskie pamati (Gunars A. Irbe)

 15

    Daži mūslaiku mūzikas raksturīgākie virzieni (Andris Vītoliņš)

 18

    Ģimene - garīgā dzimtene (J.P.)

 20


Jaunas grāmatas - jauni autori
    s.s.: Jaunāko grāmatu apskats

   Vns.: Andrejs Pablo Mierkalns. Trādirīdis

 21

 

DZĪVE UN DARBI

    Iepazīstieties ar Takomas latviešu jaunatnes pulciņu (Viduks)

 23

    Pa ALJAs pēdām (Lalita Lācis)

 25

    ELJAs tekās (G.S. )

 28

    Latvijas Universitātes Studentu Vienību Savienības darba svētki (Elza Simsone)

 31

REDAKTORA PAČALA (Vns.)

 33


SKABARGAS
    Toms Bezmērs. Ievadraksts
    Dzintars Freimanis. Cūka
    Acuraugs. Ar piemiegtām acīm
    Trimdas saulainās puses
    Kuniberts Smagais. Ārpolītika
    Redakcijas padomnieks


 34

 

 

 

VĀKS: "Savu dzīvi Latvijai devām mēs un dosim!"

Aivara Ruņģa zīmējums.

 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

 

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

 

Redaktori: Vigo Burģis, Gunars Irbe, Jānis Peniķis, Aivars Ronis, Aivars Ruņģis

Literārie padomdevēji: Romāns Jansons, Artūrs Kaugars, Jānis Veselis

 

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, P.O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Eiropas redakcijas adrese: Gunars Irbe, c/o Vilnis, Domarvägen 1, Huddinge, Sweden

Saimniecības daļas adrese: Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

Autoru tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJA's apgāda nozares atļaujas pārpublicēt aizliegts.

Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas
ne vienmēr atbilst arī redakcijas vai apvienības viedoklim.

 

A Quarterly Publication of the American Latvian Youth Association

Editor: Valters Nollendorfs, P. O Box 2121, Ann Arbor, Mich. , U.S.A.
Circulation Mgr. : Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U. S. A.

Printed in the U.S.A.

 

Metiens: 1250

 

Iespiedis apgāda "VAIDAVA", 1826 A Street, Lincoln, Nebraska, USA.

 

Jaunā Gaita