< JG 3 Jaunā Gaita   JG 5 >

S   A   T   U   R   S

Jānis Klīdzējs,  Iela un paaudzes  1
Ints Cīrulis,  Izidas ābols, dzejolis  2
Aivars Ruņģis,  Vai, bāliņi, tālu jāsi..., romāns (3. turpinājums)  3
Andrejs Salmiņš,  Nav tulka, dzejolis  9
Andrejs Pablo Mierkalns,  Bezbailīgā karavīra dziesma mātei dzimtenei, dzejolis 10
Laimonis Streips,  Nenozīmīgs gadījums, stāsts  10
Zeltīte Avotiņa,  Lietus, dzejolis
Valdis Nora,  Ievads ļoti vispārējā kaķu psicholoģijā  12
Dzintars Freimanis,  Dziesma par auto, dzejolis  15

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI
    Daži vārdi par "Latvijas vēsturi" (Dr. A. Švābe)  16
    Jaunatnes dzīve Latvijā (Visvaldis Klīve)  17

Jaunas grāmatas - jauni autori

   s.s.: Tulkojumi
   Vilis Lausks: Jānis Veselis. Teiksma par manu mūžu
   Vns.: Jānis Klīdzējs. Dženitors
 
20

DZĪVE UN DARBI
    Kurp ceļo "Ceļinieks" (Mārtiņš Štauvers )  23
    ELJAs tekās  24
    Latvieši Brīvās Eiropas koledžā (Lalita Lāce)  29
    Iepazīstieties ar jaunatnes pulciņu "Pērsi" (Ivars Gaide)  28
    Izdevies sabiedrisks eksperiments (Gs)  29
    Ciemos pie citām tautām. Lietuvieši jaunatnes kulturālā dzīve (Hugo Atoms)  31

AR PIEMIEGTĀM ACĪM
 
    No vēža perspektīvas (Antons A. Acuraugs I) 32

REDAKTORA PAČALA
 35
AR PASTNIEKA GĀDĪBU  36

 

 

VĀKS: Voldemāra Ozoliņa zīmējums.

 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

 

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs
 

Redaktori: Vigo Burģis, Gunārs Irbe, Jānis Peniķis, Aivars Ronis, Aivars Rungis

Literārie padomdevēji: Romāns Jansons, Artūrs Kaugars, Jānis Veselis

 

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, P.O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Eiropas redakcijas adrese: Gunars Irbe, c/o Vilnis, Domarvägen 1,Huddinge, Sweden

Saimniecības daļas adrese: Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

Autoru tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJA's apgāda nozares atļaujas pārpublicēt aizliegts.

Ar autora vārdu,segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas
ne vienmēr atbilst arī redakcijas vai apvienības viedoklim.

A Quarterly Publication of the American Latvian Youth Association

Editor: Valters Nollendorfs, P. O Box 2121, Ann Arbor, Mich. , U.S.A.
Circulation Mgr. : Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska,U. S. A.

Printed in the U.S.A.

Metiens: 1250

Iespiedis apgāds "VAIDAVA", 1826 A Street, Lincoln, Nebraska, USA.

 

Jaunā Gaita