Jaunā Gaita nr. 58, 1966

 

 

Gundars Pļavkalns

 

 

 

 

What D. C. Ayott Said *

 

 

I’ vidi a mia donna portare

ghirlandetta di fior gentile...

But the jew has debauched

My erstwhile girlfriend

He snores

In my erstwhile bed

The difference of old Shylock and Bassanio.

The topless waitress

Smiled at me -

Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne

e’l lampeggiar dell’ angelico riso   

che solean far in terra un paradiso -

I blushed:

Garlic and sapphires in the mud.

And magazines

And newspapers from vacant lots:

Hurricane rips

Along Florida coast

What do we know about Mars?

Seven newcomers chosen

Krebsarzt -

Kann er heilen?

Deh peregrini che pensosi andate

London Bridge is falling down

But fare forward.

Jerusalem Athens Alexandria

Unreal

La Prince d'Aquitaine

Old stones that cannot be deciphered

These fragments have I shored

Against my ruins

M'illumino

d'immenso

Endlich frei von Verstopfung -

An easy commerce of the old and the new-

Polly wants a cracker

Polly wants a cracker

Polly wants a cracker

 

 

* Šī ir parōdija par Eliota citātiem pieblīvēto dzeju. Vārdu „Jew” Eliots, būdams antisemīts, rakstīja ar mazo burtu. Tā tas ir arī manā parōdijā. Citātus esmu ņēmis no Dantes, Petrarkas, Bodlēra, Šekspīra, Ungaretti, paša Eliota etc. Virsraksts parōdē kādu Eliota virsrakstu.

 

 

 

 

 

 

 

Nikolajs Kalniņš

 

 

 

 

Strīds par dzeju

 

 

R. : „Jūs, sirreālisti, visi esat kā tramvaja ķerti.

Jūsu dzeju pat nesaprot, kad daži šņabji ir dzerti.”

 

S. : „Un jūs, seniori, esat tik atpalikuši,

Ka dažs vēl neesat līdz 20. gadsimtam tikuši.”

 

R. : „Nu nu, puis, lēnam pa tiltu!

Ko tad sirreālisti tik spožu šķiltu?”

 

S. : „O, veselu dzirksteļu spietu.

Ko nevar vairs nodzēst ar vecās kritikas lietu.”

 

R. : „Bet lietus jau ari audzē,

Tikai žēl, ka saknes neturas zemē sirreālistu draudzē.

Jūs nemēdzat vārdus apsvērt un valstīt,

Ar savu dzeju jūs gribat chaosu balstīt.”

 

S. : „Mēs nevaram rakstīt par vecajiem bālāk,

Par Čaku un Medeni jāiet mums tālāk.”

 

R. : „Jā, katram ir jārod savs īpatnējs ceļš,

Bet nevar tapt zirgs, ja piedzimis teļš.

Ir cilvēka garam ar loģiku sakars,

Bez rīta un pusdienas nevar nākt vakars.”

 

S. : „Jaunais spēks vienmēr plūst lēnu pa vadiem.

Pirms griezt sāk asis:

Mūsu dzeju pēc trīsdesmit gadiem

Kā bībeli lasīs.”

 

R. : „Nez vai Dievs tā kļūdīsies?

Tad sāktos ar chaosu flirts.

Bet viņa radītais cilvēks vienmēr zūdisies,

Ja nebūs tam prāta un sirds.”

 

S. : „Kad būsim kļuvuši visi tik sirreāli,

Ka dzeju kopā vairs neturēs nekādi loģikas māli,

Tad cilvēka gars ieelpos brīvību caur visām porām,

Ne tikai no zemes un jūras, bet arī no aizsaules norām.”

 

R. : „Vai līdz šim brīvības gars latvju dzejā nemaz nebūtu manīts?

Saki, pa kādām pļavām tu esi ganīts?”

 

S. : „Svētdienas skolā no Latvju dainām līdz Virzam tiku,

Vēl minēja Eglīti, Lazdu un Strēlerti Veroniku.”

 

R. : „Tad neesi vis par velti dēdējis latviešu skolā:

Tiem visiem dzeja sēž formā kā zelta olā.”

 

S. : „O,es pazīstu vēl arī atmiņu dzejnieku Pēteri Ērmani

Un no visjaunākajiem Linardu Taunu!”

 

R. : „Tad jau tevi var saukt par latvju dzejas tērmani,

Un man nevajadzēs vairs sacīt neko ļaunu.

Arī es priecājos par katru spirgtu asna galiņu.

Un augsti cienu Jāni Krēsliņu un Gunāru Saliņu.

Tāpat ar spēcīgi paceltu kumbru

Kā kalnu

Gribu pieminēt Olafu Stumbru

Un Andreju Mierkalnu,

Un Valdi Krāslavieti, -

Tie visi rieksti, kam kodoli cieti.”

 

S. : „Jā, tos arī es atzīstu

Un dažu pat personiski pazīstu, -

Viņi tiešām ziķeŗi,

Bet visvairāk mīlu Veltu Sniķeri:

Viņa tik sirreāla,

Ka neko reāli nepārsāla.”

 

R. : „Kas domā sirreāli,

Tiem visiem dabas likumi tāli,

Lai tie būtu pie putniem vai stādiem,

Viņi neklausa likumiem nekādiem.”

 

S. : „Bet instinktus mēs neienīstam,

Mēs tikai prātu neatzīstam;

Visapkārt zemes lodei

Mēs visu gribam darīt pa jaunai modei.”

 

R. : „Ja jau deģenerācijā tik tālu ietu,

Tad jau apstājieties ar muti un degunu elpot

Un dariet to ar kādu citu vietu,

Kā, piemēram, auto pa cauruli benzīnu svelpjot.”

 

S. : „Nu redziet, cik vāji garu savalda reālie krasti:

Jūsu piemēri kļpst prasti.

Es zinu: katrai vistai, kas vēlāk grib olu dēt,

Vajag piedzimt vispirms par cāli,

Un vecā to var tikai izperēt, -

Bet domājot ideāli:

Vistas, savus mātes pienākumus pildot

Un bērnus sildot.

Par daudz kladzina un klukst,

Tāpēc sirdis mums pukst,

Vecais brāli,

Sirreāli:

Mēs gribam citādi dēt un perēt.

Un vai nav tiesības uz to mums cerēt?”

 

R. : „Cerēt vajag, kas dzīvē grib derēt lieti,

Bet nav redzēts.ka olas būtu gaŗas kā mieti:

Tās dēj jau no dienas senas

Tāpat apaļi iegarenas

Un tāpat cietas

No tās pašas vietas.”

 

S. : „Izbeigsim ķildu,

Jo uz rupjībām es neatbildu.”

 

R. : „Man ari gudrību pietiek jau.

Tikai pielūko, lai tavā dzejā vanckaru nav!”

 

 

Jaunā Gaita