< JG 57 Jaunā Gaita   JG 59 >

11. GADA GĀJUMS

58. numurs

1966. GADS


... nopietnā diskusijā nav sva
rīgs ne pārākums, ne niecīgums, ne tituli, ne vecums, ne dižens vārds: svariga ir tikai patiesība, kuŗas priekša visi ir vienlīdzīgi.

Ja teikt taisnību ir bīstami, tad tieši tāpēc nedrīkst klusēt.

Cilvēka priekus un bēdas taču nenoteic abstraktas domas, bet gan iekšēja iedvesma. Nevarīga dvēsele nīkst grūtsirdībā arī zem dzidrām debesīm. Turpretī spēcīga dvēsele, pamesta vēju brāzmu varā, tikpat līksmi patveŗas tumsā kā saules gaismā. Tā zina: tumsu nomainīs gaisma.

Romēns Rollāns (1866-1944)

S A T U R S

Grautiņš , Kazimirs Žoromskis

  2

Novembŗa simfōnija, O.V. de L.-Milošs

  3

Daži leišu dzejnieki, Alģirds Landsbergs

  4

Tulkotājas piezīmes, Astrīde Ivaska

  5

Ziemas pasaka, Dienvidus, Blondīņu iela, Diena jūrmalā, Henriks Radausks

 7

Majōli zied magonēm, Miers ar mani, Cilvēki un vakars, Jōzs Kēkšts

  8

Izslāpusī, Rīta lūgsna, Dziesminieks, K.Bradūns  10
Klusa dziesma, Odisejs pie fajāka, Koks no Green Point, Alfonss Nīka-Niļūns  11
Zilais sniegs, Laterna magica, Tēvija, Mors atomica, Henriks Nagis  12
Sena ir lietus šalka, ***, ***, Pirts, Jons Meks  14
Negaiss Ņujorkā, ***, ***, Justins Marcinkevičs  16
***, No cikla "Dzejoļa komandējumā", V.Karaļus  17
Atbultēšana, Atsklanda, Apaļā krāsā, ***, Algimants Mackus  18

***, Nošautam dzejniekam, No cikla "Vienīgai pilsētai", Judita Vaičūnaite

 20

Trīs viedokļi, kas vieno, Kazis Bradūns

 22

Illustrācija Zalša pasakai, Pie baznīcas, Trīs illustrācijas, Pauļus Auģus

 23

Baltmelnā burvība, Kazis Bradūns

 25

Ezermalā, Zirgi, Viktors Petrāvičs

 25

Lauvas pie baznīcas, Viktors Petrāvičs

 25

Illustrācija leišu dainām, Viktors Petrāvičs

 26

Illustrācija J.Meka dzejoļu krājumam "Ziedu valoda"

 28

Ēna, Kazimirs Žoromskis  29
Cīņa, No cikla "Ceremoniāls", Alģirds Kurausks  30
Illustrācijas dzejoļu krājumam "Strēle debesīs", V.Kašulis  31

Viņam niez nagi, saruna ar Gunaru Irbi

 32

Latvijas neatkarības idejas attīstība, fil. lic. Uldis Ģērmanis

 34

Jauniešu teātŗa ansambļi, Alfreds Straumanis 41

Patiesību meklējot, Valters Nollendorfs

 42

ATBALSIS:

 

    Baltistiski jautājumi, V.R.-D. 46
    Publicēti pētījumu rezultāti, G.Gr. 46
    Kustīga piramīda, Māra Lāce-Celle 47
    Latviešu amatieŗi Līdsā, Laimonis Mieriņš 48

    Apziņa un vēsture, Andrievs Ezergailis

 50

GRĀMATAS:

 

    Tuvāk īstenībai, Gunārs Grava
            Gunārs Grava: Alberts Jansons, Vientulības ilgas;
            Vizma Belševica, Ķikuraga stāsti;
            Regīna Ezera, Mežābele

 52

    Gruzdoša dzeja, Ilona Leimane
            Biruta Senkēviča, ZEME UN JŪS, dzejoļi

 53

    Kas lietu sauks, Dr. Pāvils Vasariņš
            Rita Gāle, KAS LIETU SAUKS, dzejoļi

 54

    Niedres vējā, Dr. Ojārs Krātiņš
            Guntis Zariņš, MIELES, romāns

 55

PRESES SPOGULIS

 57

SKABARGAS:

 

    What D. C. Ayott Said, Gundars Pļavkalns

 58

    Strīds par dzeju, Nikolajs Kalniņš

 58

Atbilde Astrīdes Ivaskas atbildei, K.Upatnieks

 59

AR PASTNIEKA GĀDĪBU

 60

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis, Gunars Irbe,
Astrīde Ivaska, Spodris Klauverts,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēteris

Techniskais redaktors - Modris Zandbergs

Korrektore - Elfrīda Ezera

Jaunā Gaita