< JG 58 Jaunā Gaita   JG 60 >

11. GADA GĀJUMS

59. numurs

1966. GADS

S A T U R S

Trim partizāniem, * , Richards Rīdzinieks  3
X*, Tālivaldis Ķiķauka  4
Gaidot, Indra Gubiņa  6
Dzīvoklis kapsētas malā, Ēnu dārzs, Rita Gāle  6
Varbūt bite?, Vai tā?, Karola Dāle  7
Apsūdziba pret kādu māju, Erna Ķikure  8
Manā naktī, Valentīns Pelēcis  10
Latvijas neatkarības idejas attīstība, Uldis Ģērmanis  11
Par literātūrkontrabandistiem, Rolfs Ekmanis  21
Daži jautājumi Dr. Ojāram Krātiņam, Kārlis Upatnieks  41
Atbildes Kārlim Upatniekam, Dr. Ojārs Krātiņš  41
6x1 un 2x2, L.Z.  43
Pilsēta Linarda Tauna dzejā, Gundars Pļavkalns  43
Archibīskaps Lūsis - viņa tapšana un loma, Jānis Sanders  46
ATBALSIS:  48
     Galerijas un mākslas kolledžas Anglijā, Laimonis Mieriņš  48
     Keipenes pestītājs, G.I.  49
GRĀMATAS:  50
     Ezera kristības, Rūta Spīrs (Speirs)
              Astrīde Ivaska, EZERA KRISTĪBAS, dzejoļi 1957. -1965.
 50
     Fašisma šūniņas izveidošanās, G.I.
              Olģerts Rūsis, GONĒRS UN VIŅA BARS, romāns
 52
PRESES SPOGULIS:  54
     Jauns "latviskās padevības" paraugs, s.s.  54
     Gruzīni cīņā ar pārkrievotājiem, U.J.  54
     Autoritātes graušana, Meteors  55
SKABARGAS:  56
     Vau!, Dr. Laimonis Streips  56
     Jāņu vakars nometnē, Eduards Keišs  59
AR PASTNIEKA GĀDĪBU  60

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis, Gunars Irbe,
Astrīde Ivaska, Spodris Klauverts, Dr. Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Vilnis Bija, Viktors Leonovs un Jānis Vilks

Jaunā Gaita