< JG 56 Jaunā Gaita   JG 58 >

11. GADA GĀJUMS

57. numurs

1966. GADS

Jēdzienus ‘nacionāls’ un ‘latvisks’, ko tagad tik plaši un bieži lieto, mēs gribam saprast stipri padziļināti, jo pret tiem jājūt vislielākā cieņa un bijāšana. Mums netīk lielo vārdu velta valkāšana . . . Senatnes cildināšana un izspožināšana, pēc mūsu domām, vairāk kā līdz šim saistāma un vienojama ar dedzīgu jaunradīšanu, jo bez pēdējās tā vēršas par stilizāciju, pat par restaurāciju vai rekonstrukciju.

Ciešā kultūras radītāju piekļaušanās tautas vitālā spēka dzīlēm, kas īsti iezīmē nacionālo virzienu, jāvieno ar sevišķi rosmīgu un intensīvu jaunradīšanu ari tādēļ, ka citādi tai draud apvāršņa sašaurināšanās. Iešana dziļumā (tautas īpatnības pamatslāņos) jāvieno ar garīgu plašumu . . . Par visām lietām, lai ar mūsu svētākajiem vārdiem neviens neaizsegtu savu garīgo kūtrumu.

JĀNIS GRĪNS, Daugava I, 1936.

S A T U R S

Margarita Kovaļevska  2
ĀBOLA VAIRS NAV ... Guntis Zariņš  4
ČIGĀNA VIJOLĒ KLAUSOTIES Astrīde Ivaska  5
LOMBEJS Andrejs Irbe  7
LAIVU CEĻŠ Laris Strunke  9
FUGA PAR VECLAICĪGU TEMU Olafs Stumbrs  10
PIECCENTU ZIŅA Aina Kraujiete  11
JAUNO AUTORU LAPPUSE:  12
      NEMIERS, GRĒKS Elga Leja
      DECEMBRĪ Iveta Teriņa
      VASARAS SAULGRIEŽOS, MAIŅA Irma Bērziņa  
INTERVIJA AR IVARU LINDBERGU Maruta Lietiņa  13
IVARA LINDBERGA DZEJOĻI  14
NOVĀTORS, KAM APVĀRŠŅI PAR TUVU Gunārs Grava  15
IMANTA ZIEDOŅA DZEJOĻI  16
IZSMALCINĀTS STARPTOŅU SAKLAUSĪTĀJS Agnis Balodis
JĀNIS GRĪNS 23.3.1890-25.2.1966 Gunars Irbe
 18
ĪSTENĪBAS JĒDZIENS JAUNĀKĀ LATV. LITERĀTŪRĀ, Dr. Ojārs Krātiņš  20
SIEVIETE Ivars Alberts  27
ABSURDAIS TEĀTRIS Ņina Luce  32
TAGADNES TĒLOTĀJA MĀKSLA Tālivaldis Ķiķauka  35
ATBALSIS :
     Īstenība pa aplinkus ceļiem / Tukšās runas jaunatnei vienkārši apnikušas /
     Līdumnieka darbs / Romāns par briesmīgu dzeršanu /
     Ūdenim atsavināts spožums / Absurds viencēliens / Pēc 700 gadiem /
     134 - 35 = 99, Pasaule šodien / Autsaidera meditācijas I
 41
     KULTŪRAS SAKARI intervija ar prof. J.Siliņu  45
GRĀMATAS:
     KOPSOLĪ AR SAVU LAIKU? Gunars Irbe
             Irma Bērziņa, SKREJCEĻŠ, dzejoļi
 46
     VĀRDS KLOSTEŖKALNA AUTORAM Arnolds Apse  47
     RECENZENTA PIEBILDES Jānis Rudzītis  47
JAUNĀS GAITAS SACENSĪBA BĒRNIEM  48
PRESES SPOGULIS  51
SENLATVIEŠU PRESES BALLES
Dr. Laimonis Streips / Reiņa Birzgaļa illustrācijas
 52
SKABARGAS:  
ABSTRAKTAIS HUMORS Labvēlis / Ed. Keiša illustrācijas  54
AR PASTNIEKA GĀDĪBU  55
IEPAZĪSIMIES AR JAUNĀS GAITAS REDAKTORIEM

I. Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Tālivaldis Ķiķauka, Anita Liepiņa, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēteris

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Vilnis Bija, Viktors Leonovs, Jānis Vilks

Jaunā Gaita