Jaunā Gaita nr. 58, 1966

 

 

Gruzdoša dzeja

Biruta Senkēviča, ZEME UN JŪS, dzejoļi, Druvas apgāds Toronto, 1965. g. 48 lp.

Birutas Senkēvičas dzejoļi, iesieti melnos ar zeltu aprotātos vākos, rada sēri svinīgu iespaidu. Nelielā dzejoļu grāmatiņa veltīta latvju varoņiem un dzimtenei.

Lai stiprinātu savu esmi, katra tauta dienās baltās, nebaltās godina un piemin savus varoņus. Gadi iet, bet teiksmas par tēvzemes sargu varoņdarbiem vij arvien spožākus rakstus. Arī mīlestība pret dzimteni pieaug. Zemgales dzejnieces Birutas Senkēvičas dzīves pirmais plaukums raisījies Ventas krastos un tajās slavenajās vēsturisko cīņu vietās, kuŗās tapusi neatkarīgā Latvija. Dzejniece ir latvju varoņlaikmeta aculieciniece. Savā dzejojumā "Varoņu junda" Biruta Senkēviča pēc sena ticējuma liek veļiem runāt uz dzīvajiem. Dzejnieces veļi ir vēsturiski tēli - kaŗā kautas dvēselītes. Starp tiem virsaitis, senlatviešu kaŗavīrs, strēlnieks, brīvības cīnītājs, leģionārs. Visi viņi skubina latvju tautu nepagurt cīņā ar ienaidnieku. Varoņu veļi pavēl:

Satrieciet tumsoņu ļauno varu,
gaismas godā celsies Latvijas valsts!

Biruta Senkēviča apdzied latvju brīvības cīnītāju iemītās pēdas Airītēs un Ventas kraujās, kur gadskārtas gan mainās, bet slavenā laikmeta zīmes neizdzēš.

Ik nakti lode liktenīga dun tai pusē
Un hieroglifiem rakstīts tiek svēts stāsts.

Svešums dzejniecei šķiet dairs un biedīgs, viņa domās kavējas dzimtenē:

Spīd manā dzimtenē aiz jūŗām balti bērzi,
Pret zilgmi zaļais lapu vainags viz.
To šalcot noglauž rīta vēji vēsi,
Bet blakus tam stāv mežs kā aizmidzis.

Biruta Senkēviča ir trimdiniece, kuŗai vienmēr pāri tālēm garā atmirdz zeme dārgā... Šo zemi mīlēt viņa aicina arī jauno audzi. Birutas Senkēvičas dzeja ir nemierīga un gruzd kā ogle...

Zeme un jūs... aptveŗ četrpadsmit dzejoļu. Grāmatu grezno Maijas Vilciņas zīmējumi un mākslinieciskais raksts.

 

Ilona Leimane

Jaunā Gaita